ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จุดหมายปลายทาง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จุดหมายปลายทาง-, *จุดหมายปลายทาง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุดหมายปลายทาง(n) destination, See also: terminal point, goal, Syn. จุดหมาย, เป้าหมาย, ความมุ่งหมาย, Ant. จุดเริ่มต้น, Example: การเดินทางครั้งนี้มีจุดหมายปลายทางอยู่ที่เชียงใหม่, Thai Definition: จุดที่ต้องพยายามไปให้ถึง, จุดที่ตั้งใจจะให้บรรลุถึง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
endจุดหมายปลายทาง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Lysithea will travel way beyond Pluto after this, but the specific destination seems to be a secret.ยานเลซิเทียจะเดินทางต่อไป ไกลกว่าดาวพลูโตซะอีกจากนี้ แต่จุดหมายปลายทางนั้น ดูเหมือนจะเป็นความลับ Hoshi no koe (2002)
The destination is Sirius, 8.6 light-years away.จุดหมายปลายทางคือซิริอุส 8.6 ปีแสงจากที่นี่ Hoshi no koe (2002)
Setting sail without knowing his own heading.แล่นเรือไปทั้งๆ ที่ไม่รู้ จุดหมายปลายทาง Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
The journey's what brings us happiness not the destination.การเดินทางทำให้เรามีความสุข ไม่ใช่เพราะจุดหมายปลายทาง Peaceful Warrior (2006)
You're my path and you're my destination.คุณเป็นทางเดินของผม และ เป็นจุดหมายปลายทางของผม Om Shanti Om (2007)
Well, I don't have any specific destination in mind, butก็ยังไม่มีจุดหมายปลายทางแน่นอนแต่... My Blueberry Nights (2007)
"and she's my destination"และเธอคือจุดหมายปลายทางของฉัน Namastey London (2007)
Getting the customer to their destination alive usually makes for a better tip.ส่งผู้โดยสารถึงจุดหมายปลายทาง อย่างปลอดภัย จะได้ทิปเยอะขึ้นนะ The Deaths of Ian Stone (2007)
Your destination, the Mathis train station.จุดหมายปลายทางของคุณคือ Eagle Eye (2008)
Matoba may have chosen the destination.มาโทบะคงเลือกจุดหมายปลายทางไว้เรียบร้อยแล้ว Death Note: L Change the World (2008)
After a certain point, time off doesn't help so I figured I'd rather be here.พฤศจิกายน 2-6 ไปยังจุดหมายปลายทาง ABQ (2009)
There's no point in getting ahead of ourselves, so...แต่ไม่มีจุดหมายปลายทางของตัวเอง Bit by a Dead Bee (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดหมายปลายทาง[jutmāiplāithāng] (x) EN: destination ; end destination ; ultimate goal ; terminal point  FR: destination [ f ] ; destination finale [ f ] ; objectif final [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
destination(n) จุดหมายปลายทาง, See also: หลักชัย, จุดหมาย, เป้าหมาย, ที่หมาย, Syn. final intention, end objective, goal, end, target, mission

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
destination(เดสทะเน'เชิน) n. จุดหมายปลายทาง, จุดมุ่งหมาย, Syn. objective
flat(แฟลทฺ) adj. แบน, ราบ, เรียบ, แฟบ, ตื้น, ซึ่งถูกโค่นหรือปราบเรียบ, แน่นนอน, เด็ดขาด, ไร้ชีวิตชีวา, ไม่มีรสชาติ, ไร้ฟอง, ไร้สาระ, ไม่มีจุดหมายปลายทาง, ไม่ชัดเจน (สี) , ไม่คม (ภาพ) , ทื่อ (เสียง) , ตก (เสียง) , ซบเซา (ตลาด) , เหมือนกันหมด (ราคา) n. สิ่งที่แบน, ส่วนที่ราบ, พื้นราบ, เสียงต
homing(โฮ'มิง) adj. กลับบ้าน, ไปบ้าน, ไปสู่จุดหมายปลายทาง., See also: homily ไปบ้าน adv.
indirection(อินดิเรค' เชิน) n. ความไม่ตรง, ความอ้อมค้อม, ความไม่ตรงไปตรงมา, การขาดจุดหมายปลายทาง, การโกง, Syn. circuity, roundaboutness, Ant. undeviation
miscarriage(มิสแค'ริเอจฺ) n. ความล้มเหลว, การไม่สามารถส่งถึงจุดหมายปลายทางได้, การแท้งลูกโดยธรรมชาติ, การคลอดก่อนกำหนด, Syn. failure, abortion
move(มูฟว) vi. เคลื่อนที่, เคลื่อนไหว, เดิน, ก้าวหน้า, เจริญ, จำหน่ายไป, จากไป, ถ่ายท้อง, มีบทบาท, ดำเนินการ, เสนอ. vt. เคลื่อนที่, เคลื่อนไหว, กระตุ้น, ดลใจ, เร้าใจ, แหย่, ทำให้ถ่ายท้อง, จำหน่ายไป, เสนอ. n. การเคลื่อนที่, การเคลื่อนไหว, การเปลี่ยนถิ่นที่อยู่, การสู่จุดหมายปลายทาง, การเดินหมากรุก, แต้ม, การรกระทำ

English-Thai: Nontri Dictionary
destination(n) จุดหมายปลายทาง, จุดมุ่งหมาย, เป้าหมาย
goal(n) จุดหมายปลายทาง, หลักชัย, ประตูฟุตบอล, เป้าหมาย
homing(adj) กลับบ้าน, ไปยังบ้าน,  ไปสู่จุดหมายปลายทาง
termination(n) การสิ้นสุด, การลงเอย, จุดหมายปลายทาง, ขอบเขต, ปัจจัย

French-Thai: Longdo Dictionary
sur(prep) 1)อยู่บนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 2) คำแสดงจุดหมายปลายทาง เช่น Je reviens sur Strasbourg ce weekend.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top