ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จิตวิญญาณ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จิตวิญญาณ-, *จิตวิญญาณ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จิตวิญญาณ(n) spirit, See also: mind, feeling, disposition, Example: อารมณ์ เชาว์ปัญญา ร่างกาย จิตวิญญาณ และอาหารการกิน คือ 5 ส่วนประกอบสำคัญในชีวิต

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The soul of man has been given wings.จิตวิญญาณของมนุษย์ มันมีปีก The Great Dictator (1940)
As I wandered along the crooked streets, there wasn't a soul to be seen.ขณะที่ฉันเดินไปตามถนนคด เคี้ยว มีจิตวิญญาณไม่ได้ที่จะเห็น Pinocchio (1940)
Bless my soul.ให้ศีลให้พรจิตวิญญาณของฉัน Pinocchio (1940)
If we pull together, with true British pluck and team spirit, we shall, with the help of the Almighty God of battles, win his just victory over the forces of evil.ถ้าเราดึงกันด้วยความกล้าหาญ ที่แท้จริงของอังกฤษ และจิตวิญญาณของทีมเราจะ ด้วยความช่วยเหลือ ของพระเจ้าของการต่อสู้ชนะ เขา How I Won the War (1967)
As your spiritual leader, I implore you to pay heed to this good book and what it has to say.ในฐานะผู้นำทางจิตวิญญาณ พ่อวิงวอน... ...ให้นึกถึงคำในพระคัมภีร์ Blazing Saddles (1974)
You have demonstrated, over the years an astonishing lack of interest in spiritual matters.คุณใช้เวลาสาธิตนานปีกว่าเกี่ยวกับ การไม่มีความเชี่ยวชาญใดๆ ทางด้านจิตวิญญาณ Oh, God! (1977)
When my soul's on fireเมื่อจิตวิญญาณของผมโดนไฟเผา The Blues Brothers (1980)
When my soul's on fireเมื่อจิตวิญญาณของผมโดนไฟเผา The Blues Brothers (1980)
I know its register and its soul.ฉันรู้ทะเบียนและจิตวิญญาณของมัน Idemo dalje (1982)
An enterprise wholly in the spirit of Charles Darwin... helping us to understand the origin of our species.องค์กรในเครือในจิตวิญญาณ ของชาร์ลส์ดาร์วิน ... ช่วยให้เราเข้าใจที่มาของสายพันธุ์ของเรา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
But your souls are in danger.แต่จิตวิญญาณของคุณกำลังตกอยู่ในอันตราย Clue (1985)
You have fighting spirit.คุณมีจิตวิญญาณการต่อสู้ Bloodsport (1988)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anima(n) จิตวิญญาณ, See also: ชีวิต, Syn. mind, soul
psyche(n) จิตวิญญาณ, See also: จิตใจ, จิตใต้สำนึก, Syn. mind, subconcious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amort(อะมิรท) adj. ไม่มีชีวิต, ไม่มีจิตวิญญาณ
anagoge(แอนนะโก' จี) n. การแปลความหมายของคำโดยผ่านทางจิตวิญญาณ (หรือพรเจ้า) -anagogic (al) adj. (spiritual interpretation)
anima(แอน' นิมะ) n. จิตวิญญาณ, ความรู้สึกตัว, ชีวิต (soul, life, inner personality)
carnal(คาร์'เนิล) adj. เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา, ไม่ใช่จิตวิญญาณ, เกี่ยวกับมนุษย์, ในทางกาม, ในทางโลก, See also: carnality n. ดูcarnal, Syn. sensual, Ant. spiritual
circumcise(เซอ'คัมไซซ) vt. ตัดคลิทอริสหรือหนังหุ้มลึงค์หรือแคมช่องคลอดทิ้ง, ชำระจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์
circumcision(เซอคัมซิส'เชิน) n. การขลิบหนังหุ้มลึงค์ออก, การชำระล้างจิตวิญญาณให้สะอาด, ชาวยิว
disembody(ดิสเอมบอ'ดี) vt. ทำให้พ้นจากกาย, ทำให้จิตวิญญาณหลุดพ้นจากร่างไป., See also: disembodiment n.
divine(ดิไววนฺ') adj. เกี่ยวกับพระเจ้า, ศักดิ์สิทธิ์, เคร่งศาสนา, เกี่ยวกับเทววิทยาดีเลิศ, ยอดเยี่ยม, เหนือมนุษย์, เป็นพรสวรรค์n. นักศาสนศาสตร์, ผู้ศึกษาเกี่ยวกับศาสนา, พระ, See also: the Divine พระเจ้า, เทพเจ้า, จิตวิญญาณ vi., vt. ทำนาย, คาดการณ์, พยากรณ์. divin
immaterial(อิมมะเทีย'เรียล) adj. ไม่สำคัญ, ไม่ใช่วัตถุ, ไม่มีตัวตน, ไร้แก่นสาร, เกี่ยวกับจิตวิญญาณ, Syn. unimportant
inspirit(อินสเพอ'ริท) vt. ก่อให้จิตวิญญาณหรือชีวิตเข้าไปใน, ทำให้มีชีวิต., See also: inspiritingly adv. inspiritment n., Syn. enliven

German-Thai: Longdo Dictionary
Seele(n) |die, pl. Seelen| ดวงวิญญาณ, จิตวิญญาณ, ความคิด, See also: Geist

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top