ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จิตรกรรม

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จิตรกรรม-, *จิตรกรรม*
Longdo Dictionary ภาษาอิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
a secco[อา-เซ็คโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนแห้งซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco
buon fresco[บวน เฟรสโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนเปียกซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco
mezzo fresco[เมซโซ เฟรสโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนชื้นซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco
tondo[ทอน โด] (n ) จิตรกรรมภาพกลม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จิตรกรรม[N] painting, See also: drawing, portrait, Example: เขาใช้ความสามารถด้านจิตรกรรมในการเขียนฉากให้สวยงาม, Thai definition: ศิลปะการวาดเขียน, ศิลปะการวาดภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง[N] mural, Example: จิตรกรรมฝาผนังของไทยแต่ละยุค แต่ละสมัยมีรูปแบบและเนื้อหาที่แตกต่างกันไป, Thai definition: ภาพจิตรกรรมที่เขียนบนฝาผนังหรือเพดาน หรือวาดบนแผ่นผ้าใบหรือแผ่นไม้ แล้วติดให้สนิทกับผนังหรือเพดาน
จิตรกรรมร่วมสมัย[N] contemporary mural, Example: คณะศิลปกรรมจัดแสดงภาพจิตรกรรม ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นจิตรกรรมร่วมสมัยเกือบทั้งหมด, Thai definition: ภาพจิตรกรรมที่แสดงลักษณะของสมัยปัจจุบัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จิตรกรรมน. ศิลปะประเภทหนึ่งในทัศนศิลป์เกี่ยวกับการเขียนภาพวาดภาพ, รูปภาพที่เขียนหรือวาดขึ้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paintingจิตรกรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mirror paintingจิตรกรรมกระจกเงา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hard-edge paintingจิตรกรรมขอบคม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
easel paintingจิตรกรรมขาหยั่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bambocciataจิตรกรรมคนยากไร้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abstract image paintingจิตรกรรมจินตภาพนามธรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
American scene paintingจิตรกรรมชีวิตอเมริกัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Ajanta Cave paintingจิตรกรรมถ้ำอชันตา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Altamira Cave paintingจิตรกรรมถ้ำอัลตามีรา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sand paintingจิตรกรรมทราย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acrylic paintingจิตรกรรมสีอะคริลิก [TU Subject Heading]
Erotic paintingจิตรกรรมด้านกามารมณ์ [TU Subject Heading]
Erotic painting, Chineseจิตรกรรมด้านกามารมณ์จีน [TU Subject Heading]
Erotic painting, Thaiจิตรกรรมด้านกามารมณ์ไทย [TU Subject Heading]
Figure paintingจิตรกรรมรูปคน [TU Subject Heading]
Glass painting and stainingจิตรกรรมและการย้อมสีบนกระจก [TU Subject Heading]
Mural painting and decorationจิตรกรรมฝาผนัง [TU Subject Heading]
Mural painting and decoration, Thaiจิตรกรรมฝาผนังไทย [TU Subject Heading]
Paining, Spanishจิตรกรรมสเปน [TU Subject Heading]
Paintingจิตรกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That mural on the floor?ภาพจิตรกรรมบนพื้นนั่น Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
I thought it was another excuse for an open bar and, uh, rehiring of the nearly nude statues.ผมนึกว่า พ่อจะเอามา เป็นข้ออ้างเพื่อเปิดบาร์ หรือว่า จ้างจิตรกรรมกึ่งนู้ดมาแน่ The Wild Brunch (2007)
Mr. Devereaux, Dylan's art teacher, wanted you to see his wall mural.นาย Devereaux, ครูสอนศิลปะของ Dylan, อยากให้คุณมองเห็นจิตรกรรมฝาผนังของเขา We Bought a Zoo (2011)
Painting those giant bangs was a royal pain in my can.จิตรกรรมยักษ์เหล่านั้นเป็นอาการปวดภายในของชั้น Bridesmaids (2011)
A mural.ภาพจิตรกรรม Open House (2011)
It's a mural.จิตรกรรมฝาผนัง Prometheus (2012)
Besides, the art doesn't belong to Neal anyway.แล้วจิตรกรรมพวกนั้นก็ ไม่ใช่ของนีลอยู่แล้ว Checkmate (2012)
Um, angels in sculptures and paintings can fly, but not in scripture.เอิ่ม เทวทูตที่เป็นรูปเเกะสลักเเละที่เป็นรูปจิตรกรรมสามารถบินได้ เเต่ตามไบเบิ้ลบอกว่าไม่ Coquilles (2013)
And the third victim, Lynn Stevens, was found near a mural painted by inner city youths.และเหยื่อรายที่ 3 ลินน์ สตีเฟ่นส์ ถูกพบใกล้กับ จิตรกรรมบนผนังที่เด็กในเมืองเป็นคนวาด Magnum Opus (2013)
To the left is the drawing room.ทางซ้ายมือเป็นห้องจิตรกรรม A Whiff of Sulfur (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิตรกรรมฝาผนัง[n. exp.] (jittrakam fāphanang) EN: mural ; wall painting ; mural painting   FR: peinture murale [f] ; fresque murale [f]
จิตรกรรมภูมิทัศน์[n. exp.] (jittrakam phūmithat) EN: landscape art   
จิตรกรรมร่วมสมัย[n. exp.] (jittrakam ruam samai) EN: contemporary mural   FR: peinture contemporaine [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mural[N] จิตรกรรมฝาผนัง, Syn. decoration, wall painting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mural(มู'เริล) adj. เกี่ยวกับกำแพงหรือผนังคล้ายกำแพงหรือผนัง n. ภาพหรือจิตรกรรมฝาผนัง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
history painting[ฮิส-ตรี-เพ้น-ทิง] (n ) จิตรกรรมประวัติศาสตร์ เป็นประเภทของจิตรกรรม (genre) ที่เป็นจิตรกรรมเป็นภาพเขียนของเนื้อหาจากประวัติศาสตร์กรีกและโรมัน, ประวัติศาสตร์คริสต์ศาสนา และตำนานเทพ/ปรัมปราวิทยา และรวมทั้งเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานก่อนที่งานจะเขียน (Source: wikipedia.org)
panel painting[แพเนล เพ้นทิง] (n ) จิตรกรรมแผง เป็นจิตรกรรมที่เขียนบนแผงที่ทำด้วยไม้ที่อาจจะเป็นแผ่นเดียวหรือหลายแผ่นเชื่อมต่อกัน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนภาพมาจนถึงราวคริสต์ศตวรรษที่ 16 ก่อนที่การเขียนบนผ้าใบจะกลายมาเป็นที่นิยมกัน (Wikipedia.org)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top