Search result for

จำหน่าย

(58 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จำหน่าย-, *จำหน่าย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จำหน่าย[V] get rid of, See also: dispose of, Syn. กำจัด, จ่าย, Example: สินค้าตัวนี้ล้าสมัยไปแล้ว จัดการจำหน่ายเข้าห้องเก็บได้เลย, Thai definition: เอาออก
จำหน่าย[V] sell, See also: distribute, dispense, Syn. ขาย, จ่าย, Ant. ซื้อ, Example: เป็นไปได้ว่าในอนาคตดิสก์ชนิดนี้คงจะเลิกผลิตออกมาจำหน่าย
จำหน่ายจ่ายแจก[V] distribute, See also: divide, share, give, Syn. แจก, จ่ายแจก, แจกจ่าย, Example: รัฐมีนโยบายที่จะจัดซื้อที่ดินจากผู้ที่มีที่ดินมากมาจำหน่ายจ่ายแจกให้กับผู้ที่มีที่ดินน้อย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จำหน่ายก. ขาย, จ่าย, แจก, แลกเปลี่ยน, โอน
จำหน่ายเอาออก เช่น จำหน่ายจากบัญชี.
จำหน่ายคดีก. ยุติการดำเนินคดี ซึ่งอาจเป็นการยุติชั่วคราวหรือยุติไปเลยก็ได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dispose of the caseจำหน่ายคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
strike the case out of the case-listจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Out of stockจำหน่ายหมด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Distribution plant can't distribute if it's not getting deliveries.ศูนย์จัดจำหน่าย จัดจำหน่ายไม่ได้ ถ้ามันไม่จัดส่ง Lucky Thirteen (2008)
63% of overdue books are new releases.หนังสือมากกว่า 63เปอร์เซ็น จะถูกวางจำหน่ายอีก Heartbreak Library (2008)
I said that if eventually I have enough good ones that maybe I'll try and publish another collection.ฉันบอกว่าถ้าในที่สุด ฉันเขียนออกมาดีสักเรื่อง... ...แล้วฉันจะลอง... ...และรวบรวมตีพิมพ์ออกจำหน่าย Pilot (2008)
You're a drug dealer. Negotiate.นายเป็นตัวแทนจำหน่ายยาเสพติด เจรจาต่อรองสิ Pilot (2008)
We think the film needs a platform release.ฉันว่าควรจะต้องจัดจำหน่าย เหมือนพวกหนังอินดี้ค่ะ Loyal and True (2008)
That's for everybody, that ?ใช่ค่ะ แค่ตอนนี้ตื่นเต้น ที่ได้ตัวแทนจำหน่ายใหญ่ๆ Loyal and True (2008)
Well, this is good. We've got distribution.ก็ดีนะ ได้สายจัดจำหน่ายแล้ว Loyal and True (2008)
We have a major distributor, people!เราได้ผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ Loyal and True (2008)
With her flat affect, lack of culture and utter refusal to engage, Chelsea couldn't even dazzle the likes of Forrest-fucking-Gump.ที่จะจำหน่ายตัวเอง ในฐานะเอสคอร์ทชั้นสูง ด้วยท่าทีเย็นชา ไร้วัฒนธรรม The Girlfriend Experience (2009)
We don't have a vendor, we don't have an insurance company, we don't have anybody down there who knows anything about what the hell Formavale does.ไม่เจอตัวแทนจำหน่าย ไม่เจอกระทั่ง บ .ประกันภัยสินค้า ไม่เจอหน้าไหนทั้งสิ้น ใครบอกฉันที ว่าไอ้"ฟอร์มาเวล"ห่านี่คืออะไรกันแน่ Duplicity (2009)
Bad car tires made in china, deep pockets is a major distributor out of jersey.รถยนต์แย่ๆ ยางผลิตจากจีน สเปคต่ำ จากผูจำหน่ายหลักในเจอร์ซี่ I Lied, Too. (2009)
It's not junk. He's published.มันไม่ใช่ขยะนะ เขาพิมพิ์จำหน่ายแล้ว 2012 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำหน่าย[v.] (jamnāi) EN: dispense ; distribute ; sell   FR: distribuer ; vendre ; commercialiser
จำหน่าย[v.] (jamnāi) EN: dispose of ; get rid of ; write off   FR: se débarasser de
จำหน่ายคดี[v. exp.] (jamnāi khadī) EN: throw out a case ; strike out a case   
จำหน่ายจ่ายแจก[v. exp.] (jamnāi jāi jaēk) EN: distribute ; divide ; share ; give   
จำหน่ายตั๋ว[n. exp.] (jamnāi tūa) FR: guichet [m]
จำหน่ายหนี้สูญ[v. exp.] (jamnāi nī sūn) EN: write off a bad debt   

English-Thai: Longdo Dictionary
D100(uniq) ชื่อรุ่นกล้องดิจิตอลประเภท SLR ของ Nikon ออกวางจำหน่ายประมาณเดือนมิถุนายน 2002
CompactFlash memory(n uniq) หรือ CF memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ , flash memory, memory stick
COTS(abbrev) ย่อมาจาก Commercial off-the-Shelf หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายหาซื้อมาใช้งานได้ทันที
off the shelf(adj) มีจำหน่ายทั่วไป ไม่ต้องพัฒนาประดิษฐ์ใหม่ด้วยตนเอง
line(n ) กลุ่มของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่วางจำหน่าย, S. product line,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dispense[VT] จ่ายยาให้, See also: จำหน่ายยา
fetch[VT] ขาย, See also: จำหน่าย, ขายในราคาหนึ่ง
sell[VT] ขาย, See also: จำหน่าย, Syn. market, merchandise, trade, vend, Ant. get, buy, obtain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agent(เอ' เจินทฺ) n. ตัวแทน, ผู้แทนจำหน่าย, แรงหรือสิ่งตามธรรมชาติที่ใช้เพื่อผลเฉพาะอย่าง, ยา, น้ำยา, พนักงานเจ้าหน้าที่, สายลับ, สารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี, Syn. performer)
bank noteธนบัตร,ธนบัตรที่ธนาคารออกจำหน่าย
bar(บาร์) {barred,barring,bars} n. ท่อน,แท่ง,ไม้ขวาง,แถบ,กลอน,สลักประตู,ไม้ราว,กระบอง,ลูกกรง,สิ่งกั้น,รั้ว,อุปสรรค์,ลำ,เส้น,สาย,คอก (ในศาล) ,อาชีพทนายความ,ราวที่ทนายความว่าความในศาล,บัลลังก์สอบสวนในศาล,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม,สายสะพายอิสริยาภรณ์,บาร์ vt. ใส่กลอน
circulation(เซอคิวเล'เชิน) n. การหมุนเวียน,การโคจร,การแพร่กระจาย,การจำหน่าย,จำนวนพิมพ์,จำนวนขาย,ธนบัตร,เงินตรา, See also: circulable adj., Syn. revolution
creamery(ครี'เมอรี) n. สถานที่ทำครีม เนยแข็งและเนยเหลว,สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นม,สถานที่เก็บนมให้เกิดครีม
dealership(ดี'ละชิพ) n. อำนาจในการขาย,ตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจดังกล่าว
debouche(เดบูเช') n. ปากทาง,ทางออกจากที่แคบ,ป่าหรือภูเขาสู่ที่โล่ง,การจำหน่ายสินค้า
distribute(ดิสทริบ'บิวทฺ) vt. แจก,แบ่งสรรปันส่วน,แพร่,กระจาย,จำหน่าย,จำแนก,รื้อแม่พิมพ์, Syn. dispense,assign ###A. collect
distribution(ดิสทริบิว'เชิน) n. การแจก,การแบ่งสรร,การแพร่,การกระจาย,การจำหน่าย,การจำแนก,การรื้อแม่พิมพ์
distributive(ดิสทริบ'บิวทิฟว) adj. เกี่ยวกับการแบ่งสรรปันส่วน,เกี่ยวกับการจำหน่าย,เกี่ยวกับการกระจาย,ซึ่งจำแนก., See also: distributiveness n. ดูdistributive, Syn. assigning

English-Thai: Nontri Dictionary
agent(n) ตัวแทน,ผู้แทนจำหน่าย,นายหน้า,ตัวกระทำ
BOX box office(n) ห้องขายตั๋ว,ห้องจำหน่ายตั๋ว
circulate(vi,vt) หมุนเวียน,ไหลเวียน,แผ่ซ่าน,ส่งต่อๆไป,ออกจำหน่าย
deal(vi,vt) เกี่ยวข้อง,ติดต่อด้วย,จำหน่าย,แจก,แบ่งปัน,ปฏิบัติ,ค้าขาย,จัดการ
dealer(n) พ่อค้า,ผู้จำหน่าย,นักธุรกิจ,ผู้ติดต่อ,เจ้ามือ,ผู้แจกไพ่
dispensary(n) สถานที่จำหน่ายยา,ร้านขายยา,ที่จ่ายยา,โอสถศาลา
disposal(n) การจำหน่าย,การจัดการ,การกำจัด,การจัด,การใช้จ่าย
dispose(vi) จำหน่าย,ขาย,โอน,กำจัด,ทำลาย,โน้มน้าว,ชักชวน
dispose(vt) จัด,จัดวาง,จำหน่าย,จ่าย,ใช้จ่าย,จัดการ
distribute(vt) แจก,จำหน่าย,แบ่งสันปันส่วน,จำแนก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dispose (vt ) จำหน่ายจ่ายโอน
resaleจำหน่ายต่อ

German-Thai: Longdo Dictionary
Automat(n) |der, pl. Automaten| เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, ตู้อัตโนมัติ เช่น der Zigarettenautomat, der Fahrausweisautomat

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top