ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จำยอม

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จำยอม-, *จำยอม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จำยอม[V] be unwilling, See also: be reluctant, Syn. จำใจ, ยอม, Example: แม่จำยอมให้ลูกสาวไปเที่ยวกับเพื่อน, Thai definition: ยอมให้อย่างเสียไม่ได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hmm. A necessary evil.อืม ความจำยอม Intrigue (2011)
To necessary evils.แด่ความจำยอม Intrigue (2011)
So I didn't have much choice.ฉันเลยต้องจำยอม Charade (2011)
Scared of Wayne. On the run.กลัวเวย์น สภาวะจำยอม Do the Wrong Thing (2012)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unavoidable(อันอะวอย'ดะเบิล) adj. ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้,แน่นอน,ยกเลิกไม่ได้,อยู่ในภาวะจำยอม., See also: unavoidably adv.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top