Search result for

จำนวนมากมาย

(31 entries)
(1.4691 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จำนวนมากมาย-, *จำนวนมากมาย*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dubai has no water, but it can afford to expend immense amounts of energy to desalinate seawater and build the highest skyscrapers in the world.ดูไบไม่มีน้ำ,แต่สามารถจ่ายค่า พลังงานจำนวนมากมายมหาศาล เพื่อเปลี่ยนน้ำจืดจากทะเลและ สร้างตึกระฟ้าสูงที่สุดในโลก Home (2009)
Listen to me, too many aliens died out there today.ฟังผมน่ะ วันนี้มีเอเลี่ยนจำนวนมากมายที่ตายข้างนอกนั้น District 9 (2009)
I, uh, obviously came into contact with many Jews.ผมได้ติดต่อกับคนยิว จำนวนมากมาย 137 Sekunden (2009)
Thank you for your protection and for your many signs along the way.ขอบคุณสำหรับการดูแลปกป้องจากคุณ สัญญาณจำนวนมากมายที่มาพร้อมกันทุกทาง The Book of Eli (2010)
But if I can't raise the amount of money on that paper by the end of this month, I lose the club.แต่ถ้าชั้นรวมเงินไม่ได้ เงินจำนวนมากมาย... ...ตามที่เขียนบนสัญญานั่น ก่อนถึงสิ้นเดือน ชั้นต้องเสียคลับไป Burlesque (2010)
It's an overwhelming concept. Numbers like that-- you lose track of individuals.มันเป็นชุดความคิดที่เกี่ยวกับ ตัวเลขจำนวนมากมาย... Course Correction (2010)
In that confusion, a number of powerful weapons were... stolen.ในความสับสนนั้น อาวุธที่ทรงอานุภาพ... จำนวนมากมายถูก... ขโมยไป The Third Man (2010)
There were other children besides Chang Gil that couldn't adapt and left the shelter, but in my recollection, Kang Chang Gil was the one child that couldn't socialize with anyone.เด็กที่ออกจากสถานที่นี้ไป เนื่องจากปรับตัวไม่ได้ มีจำนวนมากมายนอกจากชางกิล คังชางกิลที่ฉันจำได้... Poseidon (2011)
Whackloads of them.จำนวนมากมาย The Born-Again Identity (2012)
There's too much money involved.มีเงินจำนวนมากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย Last Grimm Standing (2012)
Police are pretty much outnumbered as people are turning to one another.แม้มีตำรวจจำนวนมากมาย แต่เขาก็ช่วยเหลือใครไม่ได้เช่นกัน This Is the End (2013)
We have a lot of computer setup right here.เรามีคอมพิวเตอร์จำนวนมากมายติดตั้งไว้อยู่ที่นี่ Free to Play (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำนวนมากมาย[n. exp.] (jamnūan mākmāi) EN: huge amount   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
legion[ADJ] เป็นจำนวนมาก, See also: จำนวนมากมาย, Syn. many, numerous
multitude[ADJ] จำนวนมากมาย
myriad[N] จำนวนมากมายก่ายกอง, See also: จำนวนมหาศาล
plenty[N] จำนวนมากมาย, See also: ปริมาณอุดมสมบูรณ์, ปริมาณเหลือเฟือ, Syn. abundance, fullness, plentifulness, Ant. scarcity
stack[N] จำนวนมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: จำนวนมากมาย, Syn. mass, large amount

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
googolplexโกฏิอสงไขยหมายถึง เลขจำนวนมากมายมหาศาลเสียจนประมาณมิได้
king's ransom() เงินจำนวนมากมายเหลือเกิน
means(มีนซฺ) วิธีการ,เครื่องมือ,ทรัพย์สินจำนวนมากมาย,จำนวนมากมาย
multitude(มัล'ทิทูด) n. จำนวนมากมายของบุคคลหรือสิ่งของ,ฝูงชน,ฝูง,กลุ่ม,ความมากมาย,ความหลากหลาย,Phr. (the multitude ปวงชน)
myriad(เมอ'เรียด) n. จำนวนมากมายเหลือคณานับ adj. มากมายเหลือคณานับ, Syn. multitude,infinity
pot(พอท) n. หลุมลึก,ภาชนะบรรจุ,หม้อ,กระปุก,เหยือก,กระถาง,กาน้ำ,เงินพนันกองกลางทั้งหมด,จำนวนมากมาย,กัญชา,ถ้วยรางวัล vt. บรรจุกระถาง,บรรจุขวด,แทงลูกลงหลุม. vi. ยิงกราดกระสุน,ยิง
score(สคอร์) n. รอยบาก,รอยขีด,รอยแผล,รอย,บาก,เส้นขีด,หมาย,รายการบัญชี,บัญชีหนี้สิน,ประเด็น,คะแนน,ยี่สิบ,เหตุผล,มูลเหตุ,การนับแต้ม,จำนวนมากมาย,กระทง,โน๊ตเพลง vt.,vi. ทำคะแนน,ทำแต้ม,ประเมินผล,ทำรอยบาก,ขีด,จดคะแนน,นับแต้ม,ลงบัญชีหนี้สิน,มีชัย,ตำหนิ.
simmซิม <คำอ่าน>ย่อมาจากคำว่า single in-line memory module หมายถึงแผงวงจรขนาดเล็ก ที่บรรจุชิปจำนวนมากมายไว้ใช้เป็นหน่วยความจำได้ เหมาะที่จะใช้เมื่อต้องการเพิ่มหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ เพราะเพียงนำแผ่นวงจรซิมนี้มาเสียบเข้าไปในช่องเสียบ (slot) ในเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นดู SIP เปรียบเทียบ
single in-line memory modใช้ตัวย่อว่า SIMM (อ่านว่า ซิม) หมายถึงแผงวงจรขนาดเล็ก ที่บรรจุชิปจำนวนมากมาย ใช้เป็นหน่วยความจำได้ เหมาะที่จะใช้เมื่อต้องการเพิ่มหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ เพราะเพียงนำแผ่นวงจรซิมนี้มาเสียบเข้าไปในช่องเสียบ (slot) ในเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นดู single in-line processor เปรียบเทียบ
spate(สเพท) n. ปริมาณมากมาย,จำนวนมากมาย,คำมากมาก,อารมณ์มาก,น้ำท่วม,อุทกภัย,แม่น้ำที่มีน้ำล้นฝั่ง,ฝนตกหนักและกะทันหัน

English-Thai: Nontri Dictionary
myriad(n) จำนวนมากมาย,จำนวนหมื่นๆ
shower(n) ฝักบัว,ห่าฝน,จำนวนมากมาย,การโปรย
swarm(n) กลุ่ม,ฝูง,จำนวนมากมาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top