Search result for

จำกัดราคา

   
6 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จำกัดราคา-, *จำกัดราคา*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา จำกัดราคา มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *จำกัดราคา*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จำกัดราคา[V] fix the price, Syn. กำหนดราคา, Example: คุณควรจำกัดราคาสินค้าไม่ให้สูงเกินไปกว่านี้, Thai definition: กำหนดราคาไว้โดยเฉพาะ ไม่ให้น้อยกว่าหรือมากกว่า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขาดค่าก. จำกัดราคาตายตัว.
ขาดตัวว. จำกัดราคาคงที่ไม่เพิ่มไม่ลด, จำกัดราคาตายตัว.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำกัดราคา[v. exp.] (jamkat rākhā) EN: fix the price   FR: fixer le prix

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top