Search result for

จาบ

(30 entries)
(0.0901 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จาบ-, *จาบ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จาบจ้วง    [V] encroach, See also: intrude, trespass, Syn. ล่วงเกิน, อาจเอื้อม, จ้วงจาบ, Example: ดิฉันไม่ยอมให้ใครมาจาบจ้วงดิฉันหรอก, Thai definition: ล่วงเกินผู้อื่นด้วยวาจา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จาบก. พูดล่วงเกิน.
จาบน. นกกระจาบ เช่น มีกุโงกกุงานแลกุงอน นกจิบจาบซอบ (สมุทรโฆษ).
จาบคาน. ชื่อนกขนาดเล็กหลายชนิด ในวงศ์ Meropidae ปากสีดำปลายแหลมโค้งเล็กน้อย รูปร่างเพรียว สีออกเขียว ขนหางอาจสั้นหรือยาวแล้วแต่ชนิด มักสร้างรังเป็นรูตามหน้าผาดิน อยู่เป็นกลุ่ม กินแมลง เช่น จาบคาเคราแดง [ Nyctyornis amictas (Temminck)] จาบคาหัวเขียว ( Merops philippinus Linn.) ซึ่งเดิมเรียก คับคา.
จาบจ้วงว. อาจเอื้อม, ล่วงเกินผู้อื่นด้วยวาจา, จ้วงจาบ ก็ว่า.
จาบดินน. ชื่อนกขนาดเล็ก ในวงศ์ Timaliidae ปากเรียวแหลม ด้านบนลำตัวสีเขียวหรือน้ำตาลเรียบ คอหอยและด้านล่างลำตัวอาจมีลายจุด หากินตามไม้พื้นล่างของป่าหรือตามพื้นดิน กินแมลง ในประเทศไทยมี ๓ ชนิด คือ จาบดินสีน้ำตาลคอลาย [ Pellorneum albiventre (Godwin-Austen)] จาบดินอกลาย (P. ruficepsSwainson) และจาบดินหัวดำ [ P. capistratum (Temminck)].
จาบปีกอ่อนน. ชื่อนกขนาดเล็กหลายชนิด ในวงศ์ Emberizidae เป็นนกที่อพยพมาประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว ปากสั้นหนาแข็งแรง ลำตัวอ้วนป้อม หางยาวปานกลาง ปลายหางเว้าตื้น ทั้งสองเพศมีสีแตกต่างกัน ตัวผู้สีสดกว่าตัวเมีย กินเมล็ดผลไม้และแมลง เช่น จาบปีกอ่อนสีตาล ( Emberiza rutilaPallas) จาบปีกอ่อนอกเหลือง ( E. aureola Pallas) จาบปีกอ่อนหงอน [ Melophus lathami (Gray)].
จาบฝนน. ชื่อนกขนาดเล็ก ในวงศ์ Alaudidae รูปร่างอ้วนป้อม สีน้ำตาลเหลือง มีลายจุดที่คอและอก หางสั้น เสียงร้องไพเราะ อยู่ตามทุ่งโล่ง กินแมลงและเมล็ดพืช ในประเทศไทยมี ๓ ชนิด คือ จาบฝนเสียงใส ( Mirafra javanica Horsfield) จาบฝนปีกแดง ( M. assamica Horsfield) และจาบฝนเสียงสวรรค์ ( Alaula gulgula Franklin).
จาบัล, จาบัลย์(-บัน) ก. หวั่นไหว, กระสับกระส่าย เช่น ดาลดับรงับจิตรจาบัลย์ เทียรทิพยสุคันธ ธรศมาโสรจโทรมสกนธ์ (ดุษฎีสังเวย)
จาบัล, จาบัลย์กำสรด, ร้องไห้คร่ำครวญ, สะอึกสะอื้น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He did some stupid ninja leap and then tripped a guy.เขาแค่ทำท่านินจาบ้าบอ แล้วก็สะดุดคนบ้าหกล้ม Invasion (2009)
Now, if you begin to feel an intense and crushing feeling of religious terror at the concept don't be alarmed.ถ้าเขาชักจะรู้สึกขุ่นเคือง... ...และรู้สึกศาสนา กำลังจะถูกจาบจ้วงสั่นคลอน ...อย่าตกใจ Watchmen (2009)
- Yes, I found him. He's a messพูดจาบ้าบอ Shutter Island (2010)
And I have offended you.หนูรู้ว่าหนูพูดจาบจ้วงคุณย่าไปหน่อย Basic Genealogy (2010)
Ah. You speak punjabi?คุณหูดภาษาปัญจาบด้ายเหรอ Ilsa Pucci (2010)
Tell me, oh eight-ball, will we get the Fowler Grant?บอกผมหน่อยว่าเจาบอลหมายเลข 8 นี่ จะทำให้เราได้งานของฟาวเลอร์ แกรนท์รึเปล่า Concentrate and Ask Again (2011)
Well, Elijah said that your father was a landowner in Europe.อืม อีไลจาบอกว่าพ่อของเธอ เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแถบยุโรป Ordinary People (2011)
Yeah. Elijah told me this part of the story.ใช่ อีไลจาบอกเรื่องนี้กับฉันบางส่วนแล้ว Ordinary People (2011)
What the hell are you saying!นี่เธอพูดจาบ้าบออะไรกัน Fermentation Family (2011)
What are you looking at, Jar-Jar Binks?นายมองอะไร จาจาบริคส์(ตัวเอเลี่ยนจากสตาร์วอร์) Prom-asaurus (2012)
Is this how you sneak out of the house?นี่คือวิธีที่นายใช้ย่องออกจาบ้านใช่ไหม? Through Many Dangers, Toils, and Snares (2012)
♪ In sin and error pining#ทั่วหล้าต้องทุกข์ยุคจาบัลย์# Swan Song (2012)
The money your wife withdrew from the company, I wasn't the only one who tracked it.ที่ฉันรู้สึกว่ามันผิดปกติ เงินที่ภรรยาของคุณ ถอนออกจาบริษัท ไม่ใช่แค่ฉันคนเดียวที่ตามสืบเรื่องนี้อยู่ Vendetta (2012)
Carl was attacking certain customers for no reason.คาร์ลจาบจ้วง ลูกค้าแบบไม่มีเหตุผลเลย Magnificent Light (2012)
The PBA negotiator says he wants real salary increases...ผู้นำการเจรจาบอกเขาต้องการเงินเดือนเพิ่มขึ้น American Hustle (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จาบ[v.] (jāp) EN: offend ; be impolite ; contradict defiantly ; harass   
จาบ[v.] (jāp) EN: encroach ; intrude   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
panjabi(พันจา'บิ) n. ภาษาปันจาบ,ชาวปันจาบในอินเดีย
punjab(พันจาบ',พัน'จาบ) n. มณฑลปันจาบของอินเดีย
tissue papern. กระดาษบางมาก (เกือบโปร่งแสง) ที่ใช้ห่อของ tit (ทิท) n. เด็กผู้หญิง,หญิงสาว,ม้าเล็ก,ม้าแกลบ,หัวนม,เต้านม,นกกระจอก หรือนกกระจาบชนิดหนึ่ง, Syn. teat

Are you satisfied with the result?

Go to Top