Search result for

จางลง

(23 entries)
(0.0218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จางลง-, *จางลง*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And as it did, Capricorn began to crackle and fade like the old page of a book growing transparent and thin as paper."และตอนนั้นเอง ร่างของคาปริคอร์นก็เริ่ม ปริแตกและจางลงเหมือนหน้ากระดาษเก่าๆ ...ร่างกายเริ่มจางลง และบางลงเหมือนกระดาษ Inkheart (2008)
We're banking around now, trying to get a better view of the ship which is absolutely wrecked, waiting for some of the smoke to clear.พวกเราไปหาข้อมูลรอบๆดีว่า หามุมที่มองเห็นยานที่ดีกว่านี้หน่อย มันตกลงมาแล้ว, รอก่อน เพื่อให้ควันจางลง District 9 (2009)
Of course, it eventually fades, and then you're stuck with every relationship ever, that and the painful regimen of tattoo removal.แน่ล่ะ ในที่สุดมันก็จะจางลง จากนั้นคุณก็จะจมปลักอยู่กับความรู้สึกนั้นไปตลอด มันก็เหมือนความเจ็บปวดจากการลบรอยสัก Sex and Violence (2009)
Will it fade?มันจะจางลงมั้ยเนี่ย Bride Wars (2009)
I feel it slipping away, but...ฉันรู้สึกว่าความผูกพันค่อยๆจางลงไป แต่... Chapter Seventeen 'The Wall' (2010)
Just sit tight. Steam will clear up in a minute or so.นั่งก่อนแป๊บนึง เดี๋ยวไอน้ำมันก็จางลงเองแหละ. Chuck Versus the Final Exam (2010)
And when it wears off,และเมื่อมันจางลง Everything Is Illumenated (2010)
- Once the ash clears...อีกครั้งหลังจากละอองภูเขาไฟจางลง... The Rite (2011)
I thought I would feel guilty for the rest of my life but... .. actually it's starting to fade.ฉันนึกว่าคงจะรู้สึกผิดไปตลอดชีวิต แต่แล้ว มันจางลง Perfect Sense (2011)
Tan lines are fading, which means she's probably from a warm climate or spent a lot of time outdoors, probably playing sports.ผิวสีแทนกำลังจางลง ซึ่งเป็นไปได้ว่าเธอ มาจากเขตอากาศอบอุ่นหรือ ใช้เวลาส่วนมากอยู่กลางแจ้ง Out of the Light (2011)
I put in some bean paste and peppers.ที่จริง ฉันใส่นมถั่วเหลืองเจือจางลงไปและเติมต้มหอมกับพริกหั่นฝอย Flower Boy Ramyun Shop (2011)
♪ You fade into gray ♪คุณจางลงสีเทา # The Iceman (2012)

English-Thai: Longdo Dictionary
vignette(n) ภาพถ่ายที่มีความสว่างค่อยๆลดจางลงบริเวณขอบภาพ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fade from[PHRV] เลือนรางจาก, See also: จางลงจาก, เลือนหายจาก
fall in with[PHRV] เลือนราง, See also: จางลง, เลือนหายจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dilute(ดิลูท') vt. ทำให้ละลาย,ทำให้เจือจางลง,ทำให้อ่อนลง vi. เจือ,ละลาย. adj. จืด,จาง,เบาบาง
dwine(ดไว) vi. เสื่อมโทรม,จางลง,สูญเสีย
fade(เฟด) {faded,fading,fades} vi.,vt. (ทำให้) (สี) เลือน, (สี) ตก,จางลง,อ่อนลง,หายไป,ค่อย ๆ ตาย, (ภาพ) ค่อย ๆ ปรากฎขึ้นหรือหายไป., See also: fadable adj. fadedly adv. fadedness n. fader n., Syn. pale
pall(พอล) n. ผ้าคลุมหีบศพ vi.,vt. เอื่อมระอา, (ทำให้) มีผลน้อยลง,เนือยลง,จางลง,สูญเสียแรง,รู้สึกเหนื่อยหน่าย,รสจืดชึด
wither(วิธ'เธอะ) vi.,vt. (ทำให้) เหี่ยวแห้ง,เหี่ยวเฉา,หดเหี่ยว,ร่วงโรย,สีจางลง,เน่าเปื่อย,อับเฉา,ทำให้อับอาย,ทำให้ม่อย,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้อ้าปากค้าง, See also: witheredness n. witherer n. witheringly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
dilute(vi,vt) จางลง,ละลาย,เจือจาง,เจือน้ำ,จืด,อ่อนลง
fade(vi) เลือน,อ่อนลง,จางลง,เหี่ยวลง,(สี)ตก
pall(vt) เบื่อ,ทำให้เนือยลง,ทำให้จางลง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top