ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จับผิด

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จับผิด-, *จับผิด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จับผิด[V] carp, See also: find fault with, cavil, Example: ต่างฝ่ายต่างตั้งทีมจับผิดดูว่าใครจะทำอะไรที่ไม่ถูกต้อง, Thai definition: จับความผิดของผู้อื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จับผิดก. จับความผิดของผู้อื่น, สรรหาเอาผิดจนได้.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay. You caught me. I'm a laundry virgin.โอเค ฉันโดนจับผิด ฉันยังซิงเรื่องซักผ้าอยู่ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
He really is a lawyer, isn't he?เขาเป็นทนายใช่ไหมครับ? ถึงได้ชอบจับผิด Dark Harbor (1998)
Do they put you on the spot like that all the time?พวกนั้นจ้องจับผิดคุณตลอดเวลาหรือเปล่า Legally Blonde (2001)
When they catch a murderer's face on TV, Do you know why it is shown blurred?เมื่อพวกมันจับผิดเราได้ มันจะเอาออกทีวีแกรู้มั้ย เพราะอะไรมันถึงทำภาพมัว? Bad Guy (2001)
Headmaster, stop them.เธอต้องหยุดเค้า พวกเค้าจับผิดคน Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
See, I told you you were watching me.ดูสิ ผมบอกคุณแล้ว คุณคอยจ้องจับผิดผม The Forgotten (2004)
Just wanted to have dinner. No interior motive.มาดินเนอร์ ไม่ได้มาจับผิดใคร Eating Out (2004)
To find fault in our wall painting.เพื่อออกมาจับผิดทาสีเรา My Little Bride (2004)
- What are you doing? - Hereนี่คิดจะจับผิดกันงั้นรึไง Crying Out Love in the Center of the World (2004)
But how did they get it wrong then?แล้วทำไมถึงจับผิดคนล่ะ? Pilot (2005)
- You've got the wrong man.- คุณจับผิดคน The Illusionist (2006)
MAN #2 : Did they arrest the right man?ตำรวจจับผิดคนรึเปล่า The Illusionist (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จับผิด[v. exp.] (japphit) EN: find faults ; find fault with   FR: prendre en défaut

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be at[PHRV] ดุด่า, See also: จับผิด, Syn. go on at
be down on[PHRV] หาข้อผิดพลาดได้เร็ว, See also: จับผิดได้เร็ว
carp[VT] บ่นถึงข้อผิดพลาด, See also: จับผิดและบ่นถึงข้อผิดพลาด, Syn. cavil, find fault, criticize
carp at[PHRV] จับผิด, See also: บ่น(อย่างไร้เหตุผล)เกี่ยวกับ, หาเรื่อง, Syn. cavil at
catch up[PHRV] จับผิด, See also: แสดงให้เห็นว่าผิดจริง
detect in[PHRV] จับผิด, See also: ตรวจจับ, จับเท็จ
get after[PHRV] ดุด่า, See also: จับผิด, ขอให้ทำ, บอกให้ทำ, Syn. go on at
lay out[PHRV] ดุด่า, See also: จับผิด, Syn. tell off
look a gift horse in the mouth[IDM] หาข้อตำหนิ, See also: จับผิด
pull apart[PHRV] จับผิด, Syn. take apart

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
captious(แคพ'ชัส) adj. หาเรื่อง,จับผิด,คอยจับผิด,แคะได้,หาเรื่อง,ขี้บ่น, See also: captiousness n. ดู captious, Syn. critical
carp(คาร์พ) {carped,carping,carps} vi. จับผิด,หาเรื่อง,บ่นอย่างไร้เหตุผล -n. ปลาคาร์พ,ปลาลี้ฮื้อ, Syn. find fault
cavil(แคฟ'วิล) {cavilled,cavilling,cavils} v.,n. (การ) หาเรื่อง,จับผิด,ถากถาง., See also: cavil (l) er n.
censor(เซน'เซอะ) n. เจ้าหน้าที่จับผิด,เจ้าหน้าที่ดูแลมหาวิทยาลัย,พลังข่มจิตภายใน vt. ตรวจสอบ,เซนเซอร์,ตัดตอนแก้ไข, See also: censorial adj. -Conf. consure
censorious(เซนซอ'เรียส) adj. วิพากษ์วิารณ์อย่างรุนแรง,จับผิด,หาเรื่อง, See also: censoriousness n., Syn. critical
criticism(คริท'ทิซิสซึม) n. การวิจารณ์,การติเตียน,การจับผิด,บทวิจารณ์,วิธีการวิจารณ์
criticize(คริท'ทิไซซ) {criticized,criticizing,criticizes} vi.,vt. วิจารณ์,จับผิด., Syn. evaluate
cronyism(คริท'ทิซิสซึม) n. การวิจารณ์,การติเตียน,การจับผิด,บทวิจารณ์,วิธีการวิจารณ์
fussy(ฟัส'ซี) adj. จู้จี้,ชอบจับผิดในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ยุ่ง,เต็มไปด้วยรายละเอียด (โดยเฉพาะมากเกินไป) ,ละเอียดลออ., See also: fussily adv. fussiness n., Syn. dainty,fastidious
nag(แนก) v.,n. (การ) ถากถาง,จู้จี้,ค่อนแคะ,หาเรื่องจับผิด, Syn. harass

English-Thai: Nontri Dictionary
captious(adj) จู้จี้,ขี้บ่น,ชอบหาเรื่อง,คอยจับผิด
carp(vi) แคะไค้,บ่นว่า,จับผิด,หาเรื่อง
cavil(vi) จับผิด,ถากถาง,หาเรื่อง,เสียดสี,เหน็บแนม
censor(vt) ติชม,ตรวจหนังสือพิมพ์,จับผิด,ตรวจสอบ,เซนเซอร์
censorious(adj) ติชม,จับผิด,หาเรื่อง,วิจารณ์
criticize(vt) วิจารณ์,วิเคราะห์,ติเตียน,จับผิด
faultfinding(adj) คอยจับผิด,ชอบหาเรื่อง,ชอบวิจารณ์
faultfinding(n) การจับผิด,พวกชอบหาเรื่อง,พวกชอบวิจารณ์
hypercritical(adj) ช่างติ,ช่างวิจารณ์,ชอบจับผิด
vituperate(vt) ด่าว่า,ประณาม,จับผิด,ผรุสวาท

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top