ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จองจำ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จองจำ-, *จองจำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จองจำ[V] imprison, See also: incarcerate, jail, confine, Syn. จำจอง, Ant. ปลดปล่อย, ปล่อย, Example: นักโทษผู้ก่อการร้ายมุสลิมที่ถูกจองจำอยู่ในยุโรปมีอยู่กว่าสิบคน, Thai definition: ใส่ตรวนหรือเครื่องพันธนาการขังไว้ในคุกในตาราง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จองจำก. ใส่ตรวนหรือเครื่องพันธนาการขังไว้ในคุกในตะรางเป็นต้น, จำจอง ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm sorry you have been imprisoned in India... and hope this dreadful war will soon be over for everyone's sake.เสียใจด้วยที่ถูกจองจำ อยู่ที่อินเดีย และหวังแทนทุกคนด้วยว่า สงครามที่โหดร้ายนี้จะจบลงในไม่ช้า Seven Years in Tibet (1997)
It says here that you've requested to be incarcerated somewhere near your home here in Chicago.ในนี้กล่าวว่าคุณได้ร้องขอให้ทำการจองจำ ใกล้บริเวณที่พักอาศัยของคุณในชิคาโก Pilot (2005)
As for the term of your sentence, I'm setting it at five years.สำหรับระยะเวลาจองจำ, ขอตั้งไว้ที่ 5 ปี Pilot (2005)
- Welcome to the Brotherhood.- "เคน มาร์โก้ ถูกแยกการจองจำแบบเดี่ยว" X-Men: The Last Stand (2006)
I own that chamber as if it were built with these hands.ท่านจะอยู่เบื้องหน้าสภา แต่จักไม่มีผู้ใดสนใจฟังคำ ลีโอนายเดิสจะไม่ได้รับกองหนุน และหากเขากลับมา โดยไม่มีข้าช่วย เขาจะถูกจองจำหรือยิ่งกว่า 300 (2006)
So might as well have some fun.นี่คือซากของป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ ที่ใช้จองจำผู้คน. Bridge to Terabithia (2007)
Don't like feeling trapped, powerless.ไม่ชอบรู้สึกเหมือนโดนจองจำ ไร้อำนาจ Chapter Three 'One of Us, One of Them' (2008)
They don't sing in captivity.พวกมันไม่ยอมร้องเพลงเมื่อถูกจองจำ Chapter Eight 'Villains' (2008)
About captivity than the regular old spiel.เรื่องเกี่ยวกับการกักขัง จองจำ เมื่อนานมาแล้ว The Legend (2008)
"MY DOVE..." "I CAN THINK OF LITTLE ELSE..."การจองจำไม่มีความหมายกับชายที่ถูกสาป.. The Angel Maker (2008)
IN DEATH, OUR UNION WILL BE ETERNAL.""การจองจำไม่มีความหมาย กับชายที่ถูกสาป The Angel Maker (2008)
"Liberation from shacklesอิสรภาพจากเครื่องจองจำ Patch Over (2008)

English-Thai: Nontri Dictionary
fetter(n) โซ่ตรวน,พันธนาการ,เครื่องผูกมัด,เครื่องจองจำ
fetter(vt) ผูกมัด,ล่ามโซ่,พันธนาการ,จองจำ
imprison(vt) ขังคุก,กักขัง,จองจำ,จับกุม
imprisonment(n) การขังคุก,การกักขัง,การจองจำ,การจับกุม
pillory(n) ขื่อ,เครื่องจองจำ
unfettered(adj) เป็นอิสระ,ปลดปล่อย,ไม่ได้ถูกจองจำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top