Search result for

จอง

(67 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จอง-, *จอง*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จอง    [V] reserve, See also: book, hold, Syn. สำรอง, Ant. ยกเลิก, Example: เขาทำสถิติในการเรียนวิชากฎหมายจนหัวหน้าอัยการจองตัวไว้เป็นผู้ช่วย, Thai definition: มั่นหมายไว้, ขอกำหนดไว้
จองจำ    [V] imprison, See also: incarcerate, jail, confine, Syn. จำจอง, Ant. ปลดปล่อย, ปล่อย, Example: นักโทษผู้ก่อการร้ายมุสลิมที่ถูกจองจำอยู่ในยุโรปมีอยู่กว่าสิบคน, Thai definition: ใส่ตรวนหรือเครื่องพันธนาการขังไว้ในคุกในตาราง
จองถนน    [V] build a road, See also: preempt land for a road, Syn. ทำถนน, สร้างถนน, Example: หนุมานจองถนนไปลงกา, Thai definition: ระดมกำลังถมขึ้นเป็นถนน
จองที่    [V] reserve, See also: book, make a reservation, engage, Syn. จองที่นั่ง
จองหอง    [V] be conceited, See also: be arrogant, be haughty, be condescending, Syn. หยิ่ง, ทะนงตัว, ถือดี, จองหองพองขน, Ant. ถ่อมตน, Example: พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานอาหารอันโอชาขนาดนี้มาให้ ใครเล่าจะจองหองไม่ยอมรับประทาน
จองเวร    [V] revenge, See also: vindicate, be retributive, Syn. จองเวรจองกรรม, อาฆาตพยาบาท, Ant. ให้อภัย, อโหสิกรรม, Example: อิทธิพลของศาสนาทำให้คนมีจิตใจเมตตาต่อกัน ไม่ผูกพยาบาท อาฆาต หรือจองเวรต่อกัน, Thai definition: มุ่งพยาบาท
จองเปรียง    [N] Brahman lantern procession, See also: Brahman rite, Syn. พิธีจองเปรียง, Example: จองเปรียงเป็นพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ที่ปฎิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ, Thai definition: ชื่อพิธีอย่างหนึ่งของพราหมณ์ เป็นพิธีจุดโคมรับพระเป็นเจ้า ทำในวันเพ็ญเดือน 12
จองหองพองขน    [V] be conceited, See also: be arrogant, be haughty, be condescending, Syn. หยิ่ง, ทะนงตัว, ถือดี, จองหอง, Ant. ถ่อมตน, Example: อย่าจองหองพองขนไปนักเลย มันไม่ทำให้เกิดผลดีต่อตัวคุณหรอก, Thai definition: เย่อหยิ่งลบหลู่ผู้มีพระคุณ
จองเวรจองกรรม    [V] vindicate, See also: revenge, be retributive, Syn. จองเวร, อาฆาตพยาบาท, Ant. อโหสิกรรม, ให้อภัย, Example: อย่าไปฆ่าเขาเลย ฉันไม่อยากจองเวรจองกรรมกับใคร, Thai definition: ผูกอาฆาตพยาบาทไม่มีที่สิ้นสุด
จองล้างจองผลาญ    [V] get revenge and destroy completely, See also: get vengeance and wipe out (someone), Syn. ตามล้างผลาญ, Example: ไม่รู้ว่าเขาจะจองล้างจองผลาญผู้หญิงคนนี้ไปถึงไหน, Thai definition: คอยมุ่งทำลายอยู่ตลอด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จองก. ผูกไว้
จองมั่นหมายไว้, ขอกำหนดไว้, เช่น จองกฐิน จองที่.
จองกฐินก. แจ้งความจำนงว่าจะนำผ้ากฐินไปทอดที่วัดนั้น ๆ ไว้เป็นการล่วงหน้า.
จองคช(-คด) น. ช้างที่ผูกเครื่องรบเข้าระวางทัพ.
จองจำก. ใส่ตรวนหรือเครื่องพันธนาการขังไว้ในคุกในตะรางเป็นต้น, จำจอง ก็ว่า.
จองตั๋วก. ซื้อตั๋วล่วงหน้า.
จองถนนก. ถมที่ลุ่มขึ้นเป็นถนน.
จองล้างจองผลาญก. ผูกใจเจ็บคิดจะทำการแก้แค้นให้ได้.
จองหง่องว. ซึมเซา, หงอยเหงา.
จองหองว. เย่อหยิ่ง, ทะนงตัว, ถือดี, อวดดี.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จอง[v.] (jøng) EN: reserve ; book ; hold ; engage ; order ; make a reservation   FR: réserver ; faire une réservation ; retenir ; louer
จองตั๋ว[v. exp.] (jøng tūa) EN: make a reservation   FR: réserver un billet ; effectuer une réservation
จองตั๋วสองที่[n. exp.] (jøng tūa søng thī) EN: book two tickets   
จองตั๋วเครื่องบิน[v. exp.] (jøng tūa khreūangbin) FR: réserver un billet d'avion
จองตั๋วเครื่องบิน การบินไทย[v. exp.] (jøng tūa khreūangbin Kānbin Thai ) FR: réserver un billet d'avion sur la Thai
จองที่[v. exp.] (jøng thī) EN: reserve ; book ; make a reservation ; engage   FR: réserver une place
จองที่นั่ง[v. exp.] (jøng thīnang) FR: réserver une place ; réserver un siège
จองล่วงหน้า[v. exp.] (jøng lūang-nā) EN: book in advance   FR: réserver à l'avance
จองล่วงหน้า 1 อาทิตย์[v. exp.] (jøng lūang-nā neung āthit) EN: book a week in advance   FR: réserver une semaine à l'avance
จองหอง[v.] (jønghøng) EN: be conceited ; be arrogant ; be haughty ; be condescending   FR: être arrogant ; être hautain ; être orgueilleux

English-Thai: Longdo Dictionary
to be stuck up(phrase) หยิ่ง, นึกว่าตัวเองเก่งหรือดีกว่าชาวบ้าง, จองหอง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
conceit (n) จองหอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
book    [VT] จอง, See also: บุ๊ค, จองล่วงหน้า, สั่งจองล่วงหน้า, Syn. reserve
book in    [PHRV] จองห้องพัก (โรงแรม), Syn. check in, Ant. book out, check out
book out    [PHRV] จองไว้เต็มหมดแล้ว, See also: เต็ม, Syn. book up
book up    [PHRV] จอง, See also: เต็ม (ห้องพัก, โรงแรม, คิวฯลฯ), Syn. book out
overbook    [VI] จองตั๋วมากกว่าที่มี
overbook    [VT] จองตั๋วมากกว่าที่มี
preempt    [VT] ยึดเอาไปก่อน, See also: จอง, ทำให้มีสิทธิ์ก่อนคนอื่น, Syn. seize, appropriate
reserve    [VT] จอง, Syn. book, engage
reserved    [ADJ] จองไว้, Syn. booked, engaged
reserve for    [PHRV] จองไว้, Syn. hold for, keep for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antipersecution(แอนทีเพอซิคิว' เชิน) n. การต่อต้านการจองล้าง, การต่อต้านการรบกวนหรือแกล้ง
arrogance(แอร'โรเกินซฺ) n. ความหยิ่ง,ความยโส,ความจองหอง., Syn. arrogancy n.
arrogant(แอร'โรเกินทฺ) adj. หยิ่ง,ยโส,จองหอง, Syn. haughty, conceited ###A. modest
bespeak(บิสพีค') {bespoke,bespoke,bespeaking,bespeaks} vt.,n. (การ) ถามหา,กล่าว,ว่า,แสดงให้เห็น,บอกล่วงหน้า,จองล่วงหน้า,ขอร้อง, Syn. indicate ###A. negate
book(บุค) n. หนังสือ v.จอง, การจอง
booking(บุค'คิง) n. สัญญา,การตกลง,การจอง
cavalier(แคฟวะเลีย') n. ทหารม้า,คนขี่ม้า,สุภาพบุรุษที่ชอบเอาใจสตรี,คนเจ้าชู้,คนที่ชอบสนุกสนาน adj. เปิดเผย,มีใจอิสระ,หยิ่งยะโส,จองหอง,ขี้ประจบ,มีใจนักเลง., See also: cavalierism n. ดูcavalier cavalierness n. ดูcavalier, Syn. o
cavalierlyadv.,adj. หยิ่งยโส,จองหอง, Syn. arrogantly
compuserveคอมพิวเซิร์ฟเป็นบริการที่นำคอมพิวเตอร์ของเราไปต่อสายเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์ที่สามารถเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก ๆ เพื่อจะได้ขอใช้ข้อมูลบางอย่างได้ โดยปกติ การทำเช่นนี้จะต้องจ่ายค่าบริการค่อนข้างแพง นอกจากนั้น บริการ CompuServe ยังมีโปรแกรมเก่า ๆ ที่ยอมให้มีการคัดลอกมาใช้ได้โดยไม่ต้อง เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อีก มีเกมให้เรียกมาเล่นได้ พร้อมทั้งให้บริการอย่างอื่นอีกมาก เช่น จะจองตั๋วเครื่องบินเองก็ได้ นอกจากนั้น ผู้ใช้จะขอดูข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งกีฬา ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ ฯ
engaged(เอนเกจทฺ') adj. พัวพันกับ,มีคู่หมั้นแล้ว,จองแล้ว,ไม่ว่าง,เชื่อมต่อกับ, See also: engagedly adv. engagedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
arrogance(n) ความหยิ่ง,ความจองหอง,ความยโส,ความอวดดี
arrogant(adj) หยิ่ง,จองหอง,ยโส,อวดดี
book(vt) จองล่วงหน้า,สำรองที่นั่ง,ลงบัญชี,ลงชื่อ,ลงรายการ,ลงบันทึก
booking(n) การจอง,การสำรองที่นั่ง,การตกลง,สัญญา
consonance(n) ความคล้องจองกัน,ความเข้ากัน,ความสอดคล้องกัน,ความลงรอยกัน
consonant(adj) ที่เข้ากัน,ที่คล้องจองกัน,ที่สอดคล้อง
disdainful(adj) ซึ่งดูหมิ่น,วางปึ่ง,ซึ่งดูถูก,หยิ่ง,จองหอง,ไว้ตัว
engaged(adj) ไม่ว่าง,ติดธุระ,หมั้น,จองแล้ว,ยุ่ง,พัวพันกับ
fetter(n) โซ่ตรวน,พันธนาการ,เครื่องผูกมัด,เครื่องจองจำ
fetter(vt) ผูกมัด,ล่ามโซ่,พันธนาการ,จองจำ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
予約[よやく, yoyaku] (vi vt) จอง (เช่น จองโต๊ะในร้านอาหาร)

German-Thai: Longdo Dictionary
hochnäsig sein(phrase) หยิ่ง, นึกว่าตัวเองเก่งหรือดีกว่าชาวบ้าน, จองหอง
Kurzfristreise(n) |die, pl. Kurzfristreisen| การจองและซื้อแพ็คเกจทัวร์ก่อนหน้าการเดินทางเพียงระยะสั้น เพื่อเก็งราคาแพ็คเกจทัวร์ที่ต่ำกว่าราคาที่ปรากฏในแค็ตตาล็อก (มาจากคำว่า last-minute trip หรือ last-minute travel) , See also: R. last-minute

French-Thai: Longdo Dictionary
vous สรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมรอง เช่น Je vous réserve des places? ฉันจองที่ให้คุณ(พวกเธอ)ดีไหม
louer(vt) เช่า หรือ จองเอาไว้ล่วงหน้า เช่น Louer une maison = เช่าบ้าน , Louer une place de théâtre = จองที่นั่งชมการแสดงละคร

Are you satisfied with the result?

Go to Top