ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จวนเจียน

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จวนเจียน-, *จวนเจียน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จวนเจียน[ADV] almost, See also: nearly, narrowly, Syn. หวุดหวิด, เฉียด, Example: กว่าพวกเราจะได้ร่ำลาเจ้าบ้านออกเดินทางกลับก็จวนเจียนจะเที่ยงแล้ว
จวนเจียนจะ[AUX] nearly, See also: almost, just about, approximately, Syn. เกือบจะ, แทบจะ, ค่อนข้างจะ, จวนจะ, เจียนจะ, ใกล้จะ, Example: ฟ้าอุ้มเมฆสีเทาหนาทึบจวนเจียนจะตกเป็นเม็ดฝนในไม่กี่นาทีข้างหน้า, Thai definition: คำช่วยกริยามีความหมายว่า เกือบจะเป็นหรือใกล้จะเป็น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จวนเจียนว. หวุดหวิด, เฉียด.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, if you spot me coming around that corner... you'll just walk out on her?แล้วถ้าคุณเห็นผมจวนเจียนจะจับคุณ คุณจะทิ้งเขาไปเลย Heat (1995)
Totenkopf believed that humankind was doomed to extinction, so he proposed the unthinkable:โทเทนค๊อฟท์เชื่อว่าเหล่ามนุษยชาติ กำลังจวนเจียนถึงกาลอวสาน ดังนั้นเขาจึงเสนอแนวคิดแปลกๆ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
It's just that I didn't see you at all at the party.มันจวนเจียนมาก แล้วฉัน ก็ไม่เห็นคุณเลยตลอดงานเลี้ยง The Nanny Diaries (2007)
This is close, Marshall.นี่มันจวนเจียนเลยนะนายอำเภอ Mr. Brooks (2007)
This is so last minute.มันจวนเจียนมากเลย The Damage a Man Can Do (2008)
To respond to an imminent radiological attack.เตรียมพร้อมในการรับมือ การโจมตีด้วยนิวเึคลียร์ ที่จวนเจียนจะเกิดนี้ Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
We're dealing with an imminentเรากำลังรับมือกับสิ่ง ที่จวนเจียนจะเกิด Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
Under precedent of imminent danger, law authority had the duty to enter that storage locker without a valid warrant.ภายใต้คำตัดสินคดีควา่มก่อนนี้ ภายใต้สถานการณ์ จวนเจียนตกเป็นอันตราย หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย มีหน้าที่เข้าไปรื้อค้น ตู้ล็อคเกอร์ได้ โดยไม่ต้องมีหมายค้น The Boy with the Answer (2010)
Imminent danger applies only if law enforcement hears a violent threat or struggle at the scene.จวนเจียนตกเป็นอันตราย มีเพียงหน่วยงานด้าน กฎหมายเท่านั้น ที่จะใช้กองกำำลัง เข้าไปภายในจุดเกิดเหตุ The Boy with the Answer (2010)
On the phone call, you said you were closeจากสายที่คุยกัน นายบอกว่านายจวนเจียนแล้ว Blowback (2010)
Well, it's only theoretical, but I'm close to cracking it.อืมม มันเป็นเพียงแค่ทฤษฎี แต่ผมจวนเจียน แกะรอยมันได้แล้ว Blowback (2010)
Well, at 10:00 tonight, I'm supposed to be on the verge of cracking something monumental.ในคืนนี้ตอน 4 ทุ่ม ผมคาดว่าผมคงจวนเจียน จะแกะบางอย่าง ที่มีความหมายมากได้ Countdown (2010)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
all(ออล) n.,adj.,adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น. -after all อย่างไรก็ตาม,ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ,จวนเจียน
almost(แอล' โมสทฺ) adv. เกือบจะ, แทบจะ, จวนจะ, จวนเจียน (nearly, approximately)

English-Thai: Nontri Dictionary
almost(adv) แทบ,จวนเจียน,เกือบจะ
nearly(adj) เกือบจะ,จวนเจียน,เกือบทั้งหมด
nearness(n) ความใกล้,ความใกล้ชิด,ความใกล้เคียง,ความจวนเจียน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top