ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จนปัญญา

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จนปัญญา-, *จนปัญญา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จนปัญญา[V] be at one's wit's end, See also: to be at a loss to do what to know, Syn. หมดปัญญา, คิดไม่ออก, Ant. มีปัญญา, Example: บางครั้งคนเราก็จนปัญญาที่จะคิดแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's this suitor business. Jasmine refuses to choose a husband.จัสมินปฏิเสธที่จะเลือกสามี ฉันจนปัญญาจริงๆ Aladdin (1992)
I'm at my wit's-end. Wit's-end.จนปัญญา Aladdin (1992)
- Ah, Henry. - Hi, Gerry. You know something?หวัดดีเจอรี่ ผมจนปัญญากับเด็กของคุณจริงๆ เอาไปให้คนอื่นเถอะไม่ได้เรื่องเลย Good Will Hunting (1997)
When we are on our wits ends, they avoided us like the plague.ตอนที่พวกเราจนปัญญา พวกเขาหลีกเลี่ยงหยั่งกะเราเป็นโรคระบาด Episode #1.3 (2006)
No, I just... It's just baffling to me.มันทำให้ฉันจนปัญญาจริงๆ The Devil Wears Prada (2006)
Now, I've been through it. It's dead, it's totally fried.จนปัญญาจริงๆ เกินเยียวยา หมดสภาพ Pilot (2007)
I don't know what to do, man. I'm in love with two women.จนปัญญาเลย ดันรักทั้ง 2 คน Chuck Versus the Nemesis (2007)
Sounds like she was in over her head.ดูเหมือนเธอจะจนปัญญา Bang, Bang, Your Debt (2007)
I have a very long afternoon today tasting caterers for our benefit,แต่ฉันจนปัญญาจริง ฉันจำเป็นต้องนอนพัก ตอนบ่ายที่ยาวนานวันนี้ ฉันต้องไปชิมอาหารที่จะมาขายให้เรา The Nanny Diaries (2007)
I totally screwed up.ผมจนปัญญา Chuck Versus the Seduction (2008)
It's above my pay grade,man.จนปัญญาแฮะงานนี้ I Know What You Did Last Summer (2008)
honestly, i have no idea.พูดตามตรง ผมก็จนปัญญา The Instincts (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จนปัญญา[X] (jon panyā) EN: be at one' s wit' s end   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
at one's wits' end[IDM] จนปัญญา, See also: หมดปัญญา
up a blind alley[IDM] หมดหนทาง, See also: จนปัญญา, มืดมน, อับจนหนทาง
lose without[PHRV] หมดหนทาง, See also: จนปัญญา, ขาดทุน, ไร้ความหมาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top