ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จตุสดมภ์

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จตุสดมภ์-, *จตุสดมภ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จตุสดมภ์[N] the four ministries in the ancient government, See also: the four pillars, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการเมืองโดยเปลี่ยนจากจตุสดมภ์มาใช้เป็นกระทรวง ทบวง กรม, Thai definition: ตำแหน่งเจ้ากระทรวงปกครองครั้งโบราณ คือ เวียง วัง คลัง นา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จตุสดมภ์น. การจัดระเบียบราชการฝ่ายพลเรือนส่วนกลาง ประกอบด้วยกรมใหญ่ ๔ กรม คือ กรมเมือง กรมวัง กรมคลัง กรมนามีจตุสดมภ์เสนาบดีเป็นผู้บังคับบัญชาแต่ละกรม.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จตุสดมภ์[n.] (jatusadom) EN: the four pillars of state in the ancient government   

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

จตุสดมภ์

 


  

  จตุสดมภ์
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top