ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จดหมายขู่

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จดหมายขู่-, *จดหมายขู่*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
threatening letterจดหมายขู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There were some letters before. Same kind of threats.เคยมีจดหมายขู่แบบนี้มาก่อนแล้ว The Bodyguard (1992)
Okay.พวกคุณได้รับจดหมายขู่ลงชื่อว่า "จ.ม." หรอ? Valentine (2001)
I told him that there was a threat against me at the hospital.ผมบอกเขาว่า ผมได้รับจดหมายขู่ ส่งไปที่โรงพยาบาล Faceless, Nameless (2009)
The train was just the beginning, a letter of intent.รถไฟเป็นแค่เพียงการเริ่มต้น เป็นจดหมายขู่ Source Code (2011)
You know, the Graysons received a disturbing note.พวกเกรย์สันได้รับจดหมายขู่ Legacy (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จดหมายขู่[n. exp.] (jotmāi khū) EN: threatening letter   FR: lettre de menace [f]
จดหมายขู่ฆ่า[n. exp.] (jotmāi khū khā) FR: lettre de menace de mort [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top