ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จดกัน

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จดกัน-, *จดกัน*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บรรจบจดกัน, ใกล้ชิดติดต่อกัน, เช่น ปูกระดานให้บรรจบกัน ทาง ๒ สายมาบรรจบกัน, ทำให้เข้ากันสนิท เช่น ติดกรอบหน้าต่างให้มุมบรรจบกัน
ประจบ ๑จดกัน, ใกล้ชิดติดต่อกัน, เช่น ปูกระดานให้ประจบกัน ทาง ๒ สายมาประจบกัน, ทำให้เข้ากันสนิท เช่น ติดกรอบหน้าต่างให้มุมประจบกัน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Peter, I'll see you at 8:00.ปีเตอร์ เจดกันตอน 2 ทุ่มนะคะ Veiled Threat (2011)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abutment(อะบัท' เมินทฺ) n. ที่ค้ำ, แรงค้ำ, ส่วนที่จดกัน, Syn. an abutting)

English-Thai: Nontri Dictionary
abutment(n) ตัวค้ำ,สิ่งรองรับ,สิ่งที่จดกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top