Search result for

งานประจำ

(32 entries)
(0.0192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -งานประจำ-, *งานประจำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานประจำ[N] routine, See also: routine work, Ant. งานชั่วคราว, Example: งานที่เขาทำอยู่ในบริษัทนี้เป็นงานประจำ, Count unit: งาน, Thai definition: งานที่ต้องทำเป็นปกติ สม่ำเสมอ
งานประจำปี[N] annual fair, See also: annual festivity, annual festival, Syn. งานปี, Example: งานประจำปีของท้องถิ่นมักจะจัดขึ้นปีละครั้งในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันของแต่ละปี, Count unit: งาน, Thai definition: งานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
งานประจำวัน[N] daily routine, See also: daily work, Syn. งานประจำ, Example: เขามีงานประจำวันแต่ละอย่างที่ต้องทำมากมาย จนแทบไม่มีเวลาให้กับครอบครัว, Count unit: งาน, Thai definition: งานที่ต้องทำเป็นปกติ ประจำทุกวัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Times offered you a permanent job?เดอะ ไทมส์ ให้งานประจำ กับนายแล้วเหรอ? Marley & Me (2008)
Your boyfriend kills people for a living.แฟนคุณฆ่าคนเป็นงานประจำ Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
I have a full-time job. Sometimes I don't get home until 8:00 or 9:00 and...ฉันมีงานประจำทำ บางครั้ง ฉันไม่ได้กลับบ้านจนสองหรือสามทุ่ม Julie & Julia (2009)
Saw you win a ribbon off him last year at the Clearwater County Fair.เค้าชนะการประกวดในงานประจำปี เมื่อปีกลาย I Knew You Were a Pig (2009)
They're squaring off against fairfield.มันเหมือนกับเกมส์ในงานประจำเมือง Hey! Mr. Pibb! (2009)
- Well, that stupid little exercise class is filled with women who bust their asses three times a week while raising kids and holding down full-time jobs.เต็มไปด้วยผู้หญิงที่พยายามหาเวลา3วันต่ออาทิตย์ ที่ว่างจากการเลี้ยงลูก และทำงานประจำ Mama Spent Money When She Had None (2009)
Nix on a steady job.ไม่มีงานประจำ Amplification (2009)
My father was always away on business trips, and my mother held down a full-time job too, so I was always alone at home.พ่อผมต้องเดินทางไกลไปทำงานอยู่เสมอ ส่วนคุณแม่ก็ยุ่งอยู่กับงานประจำเหมือนกัน ผมเลยต้องอยู่คนเดียวที่บ้านตลอด Summer Wars (2009)
Thank you, all, for coming out to our annual holiday festival.ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานประจำปีของพวกเรา Boom Crunch (2009)
Well, it's part-time now and a full-time after I graduate.ตอนนีทำแคชัวคราว แตจะเปนพนักงานประจำหลังจากเรียนจบ Planet 51 (2009)
You ever think about doing this on a regular basis?พวกนายเคยคิดอยากทำแบบนี้ เป็นงานประจำบ้างมั้ย Repo Men (2010)
- No. Only Ken and Kevin are full-time.เปล่าค่ะ มีแค่เคนกับเควินที่ทำงานประจำ The Bang Bang Club (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งานประจำ[n. exp.] (ngān prajam) EN: routine ; routine work ; groove   FR: routine [f] ; train-train [m]
งานประจำปี[n. exp.] (ngān prajampī) EN: annual fair ; annual celebration ; annual ceremony   FR: fête annuelle [f] ; cérémonie annuelle [f] ; célébration annuelle [f]
งานประจำวัน[n. exp.] (ngān prajamwan) EN: daily routine ; routine work   FR: train-train quotidien [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dail grind[IDM] งานประจำวัน (คำไม่เป็นทางการ)
groove[N] งานประจำ, Syn. routine
treadmill[N] งานประจำหรือวิถีชีวิตซ้ำๆที่น่าเบื่อหรือเหน็ดเหนื่อย
turn[N] หน้าที่, See also: งานประจำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avocation(แอฟวะเค' เชิน) n. งานอดิเรก,งานประจำ,อาชีพ, งาน,การเบนความสนใจ
donkey workn. งานที่น่าเบื่อที่สุด,งานประจำที่น่าเบื่อที่สุด
postscript(โพสทฺ'สคริพทฺ) n. ปัจฉิมลิขิต,ภาคผนวก,ภาพเสริมท้าย,คำเสริม ท้าย,โพสต์สคริปต์ <คำอ่าน>เป็นชื่อภาษาที่ใช้ในการจัดหน้าของระบบอะโดบี (Adobe system) ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) หรือหน่วยแสดงผลที่มีความละเอียดสูงมาก ๆ การที่จะใช้ภาษาโพสต์สคริปต์ได้ จำเป็นต้องมีชอฟต์แวร์ตัวนี้ (PostScript printer driver) ใน โปรแกรมที่ใช้ หรือในระบบปฏิบัติการ ข้อดีอย่างยิ่งก็คือ สามารถทำงานจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop publishing) ได้ อันที่จริง การสร้างหรือออกแบบงานพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นงานแผ่นพับ รายงานประจำสัปดาห์ ใบปลิว ใบโฆษณา ฯ เราสามารถ ใช้คอมพิวเตอร์ธรรมดาออกแบบก่อนได้ แล้วส่งไปพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ชั้นดี ซึ่งจะทำให้ผลงานออกมาสวย และมีความคมชัดเหมือนกับเครื่องพิมพ์ใหญ่ ๆ
routine(รูทีน') n.,adj. งานประจำ,วิธีการประจำ,ตามปกติ

English-Thai: Nontri Dictionary
routine(adj) ประจำวัน,เป็นกิจวัตร,เกี่ยวกับงานประจำ,ตามปกติ
routine(n) หน้าที่ประจำ,กิจวัตรประจำวัน,งานประจำ
yearbook(n) หนังสือรายปี,หนังสือรุ่น,รายงานประจำปี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
日常業務[にちじょうぎょうむ, nichijougyoumu] (n) งานประจำ routine work

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
定形業務[ていけいぎょうむ, teikeigyoumu] (n) งานประจำ routine work

German-Thai: Longdo Dictionary
Tätigkeit(n) |die, pl. Tätigkeiten| งานหรือสิ่งที่กำลังทำอยู่(ไม่จำเป็นต้องเป็นงานประจำเสมอ) เช่น Zu seinem einzigartigem Lebenswerk gehöre neben seiner Schauspielerkarriere auch seine erfolgreiche Tätigkeit als Maler, Regisseur, und Autor. นอกเหนือจากอาชีพนักแสดงแล้ว ผลงานชิ้นเอกของเขายังมี งานที่ประสบความสำเร็จในฐานะจิตรกร ผู้กำกับการแสดง และนักประพันธ์อีกด้วย , See also: S. Beschäftigung

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top