ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

งะ

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -งะ-, *งะ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
งะคำกร่อนของคำหน้าซึ่งซ้ำกับคำหลังในคำที่มี ง เป็นพยัญชนะต้น มีคำแปลอย่างเดียวกับคำเดิมนั้น เช่น งะงก งะงัน งะโง้ง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh! Oh, how clumsy of me.โอ้วิธีเงอะงะของฉัน Pinocchio (1940)
I want those two arrested for breaking and entering and grand theft.ฉันต้องการให้จับกุมทั้ง 2 คนนี้ข้อหา งัดแงะ ทำลายทรัพย์สิน และลักทรัพย์ Mannequin (1987)
Morningเช้าแล้วงะ 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
In fact, I hear the bite reflex is so strong, they have to pry the victim's jaws open...ในความเป็นจริงผมได้ยินสะท้อนกัดมีความแข็งแรงมาก พวกเขาจะต้องแงะปากของเหยื่อเปิด ... The Shawshank Redemption (1994)
Nick, why the hell you start up with that guy, man?ทำไมจู่ๆ แกถึงผงะเข้าไปด่ามัน Nothing to Lose (1997)
- What? Some, uh, vandals broke in over the weekend. - What?พวกงัดแงะบุกเข้ามาวันหยุด Nothing to Lose (1997)
really?จริงหงะBlues Harp (1998)
So, uh- Can I see your room?งะ-งั้น เอ่อ ฉันขอดูห้องเธอได้มั้ย 10 Things I Hate About You (1999)
I think this is some kind of blast door.มันเป็นประตูป้องกันแรงะเบิด Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
And if that means one of 'em has to talk an ex-girlfriend out of their system...และถ้านั่นหมายถึงแขกของเรา ต้องการแงะเอาแฟนเก่าออกไปจากสารบบ Hope Springs (2003)
And I'm like taken aback by this.ผมถึงกับผงะเมื่อได้ยินประโยคนี้ The Corporation (2003)
- Really?- จริงงะ 50 First Dates (2004)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burr(เบอร์) n. เสี้ยน,มีดตัด,เครื่องขูดแงะฟัน,เครื่องขูดแงะกระดูก,ส่วนที่ยื่นที่หยาบ หัวที่เป็นขนปัด
flinch(ฟลินชฺ) vi. ถอย,หด,ผงะ,ถอยหนี,หดตัวด้วยความเจ็บปวด n. การถอย,การหด
gawky(กอ'คี) adj. งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,เงอะงะ,อายเหนียม, Syn. gawkily, See also: gawkishly adv. gawkiness,gawkishness n., Syn. awkward,ungainly ###A. polished
jib(จิบ) {jibbed,jibbing,jibs} vi. หยุดชะงัก,ผงะหลัง,ลังเล n. ม้าหรือสัตว์พาหนะอื่นที่หยุดชะงัก,แขนปั้นจั่น, See also: jibber n. ดูjib
loutish(เลา'ทิช) adj. งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,เงอะงะ, See also: loutishness n. ดูlout
rustic(รัส'ทิค) adj. เกี่ยวกับชีวิตชนบท,บ้านนอก,ธรรมดา ๆ ,เกี่ยวกับคนบ้านนอก,เงอะงะ, (หิน) มีผิวหยาบ n. คนบ้านนอก,ชาวชนบท, See also: rustical adj. rustically adv. rusticalness n. rusticness n., Syn. rural,unrefined ###A. so
rusticity(รัสทิส'ซิที) n. ลักษณะบ้านนอก,ความเป็นคนบ้านนอก,นิสัยบ้านนอก,ชีวิตบ้านนอก,บรรยากาศบ้านนอก,ความประหยัด,ความเงอะงะ,ความหยาบคาย
safe-crackern. ผู้งัดแงะเซฟ,ผู้งัดแงะตู้นิรภัย
slob(สลอบ) n. บุคคลอุ้ยอ้าย โง่ เงอะงะ

English-Thai: Nontri Dictionary
aback(adv) ทางด้านหลัง,ผงะ,งง,ถอยหลัง
clumsily(adv) อย่างซุ่มซ่าม,อย่างเงอะงะ,อย่างเซ่อซ่า
clumsy(adj) เซ่อซ่า,เงอะงะ,ซุ่มซ่าม,เทอะทะ
flinch(n) การถอยหนี,การผงะ,การสะดุ้ง,การหด
flinch(vi) ถอยหนี,ผงะ,สะดุ้ง,หด
housebreaking(n) การย่องเบา,การงัดแงะ,การบุกรุกเข้าบ้าน
rustic(adj) ไม่งดงาม,บ้านนอก,เงอะงะ,ธรรมดา

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top