ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

งอกเงย

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -งอกเงย-, *งอกเงย*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งอกเงย(v) increase, See also: grow, expand, extend, develop, enlarge, Syn. เพิ่มขึ้น, เพิ่มเติม, เพิ่มพูน, เพิ่มปริมาณ, Ant. ลด, ลดลง, หดหาย, น้อยลง, Example: ถ้านำเงินไปฝากธนาคารจะทำให้มีดอกเบี้ยงอกเงยขึ้นมาได้บ้าง, Thai Definition: มีผลประโยชน์หรือรายได้เพิ่มมากขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
งอกเงยก. มีผลประโยชน์หรือรายได้เพิ่มมากขึ้น.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've got to spend money to make money.นายต้องใช้เงินเพื่อให้เงินงอกเงยขึ้นมานะ โดมินิค Hothead (2001)
Does Pirelli's stimulate the growth, sir?พิเรลลี่ช่วยกระตุ้นศีรษะ งอกเงยดีมั้ยขอรับท่าน Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Plenty to sustain you until you two figure things out.กำลังจะงอกเงยขึ้น จนกว่าเธอกจะแก้ปัญหาด้วยกันทั้งคู่ They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
And watch that come to fruition.และดูผลลัพธ์ที่งอกเงย Chapter Twelve 'Upon This Rock' (2010)
I've done more with less.ฉันทำให้เกิดผลประโยชน์งอกเงยได้ The Devil You Know (2010)
♪ A place where America's growing free and strong ♪เป็นเมืองที่อเมริกา จะงอกเงยอย่างเสรีและมีพลัง Excellence in Broadcasting (2010)
¶ Nothing ever grows#ไม่เคยมีสิ่งใดงอกเงย# Extraordinary Merry Christmas (2011)
But if I quit now, I can't see these numbers grow.แต่ถ้าฉันออกตอนนี้ ฉันไม่สามารถเห็นตัวเลขพวกนี้งอกเงยได้ I Need Romance (2011)
The man thrives on stories, and I've just given him a great twist.ชายที่ทำให้เรื่องราวมันงอกเงย แล้วผมก็เพิ่งจะให้เรื่องราวที่บิดเบือนกับเขาไป Chemistry (2012)
Soon, you'll see... that it blooms into credit of a... generous amount.ไม่นานคุณจะเห็น ว่าหลักทรัพย์จะงอกเงย ตอนทุกๆครึ่งปี Saving Mr. Banks (2013)
Anger is a weed growing in our garden.ความโกรธ เหมือนวัชพืช ที่โต งอกเงยในสวนของเรา The Angry Birds Movie (2016)
Life, nature, it's just waiting to burst out anywhere it can, seeking the light and getting on with it.ชีวิตกับธรรมชาติรอที่จะงอกเงย ทุกที่ๆ ทำได้ เสาะหาแสงสว่าง รีบทำความเข้าใจ This Beautiful Fantastic (2016)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've got to spend money to make money.นายต้องใช้เงินเพื่อให้เงินงอกเงยขึ้นมานะ โดมินิค Hothead (2001)
Does Pirelli's stimulate the growth, sir?พิเรลลี่ช่วยกระตุ้นศีรษะ งอกเงยดีมั้ยขอรับท่าน Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Plenty to sustain you until you two figure things out.กำลังจะงอกเงยขึ้น จนกว่าเธอกจะแก้ปัญหาด้วยกันทั้งคู่ They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
And watch that come to fruition.และดูผลลัพธ์ที่งอกเงย Chapter Twelve 'Upon This Rock' (2010)
I've done more with less.ฉันทำให้เกิดผลประโยชน์งอกเงยได้ The Devil You Know (2010)
♪ A place where America's growing free and strong ♪เป็นเมืองที่อเมริกา จะงอกเงยอย่างเสรีและมีพลัง Excellence in Broadcasting (2010)
¶ Nothing ever grows#ไม่เคยมีสิ่งใดงอกเงย# Extraordinary Merry Christmas (2011)
But if I quit now, I can't see these numbers grow.แต่ถ้าฉันออกตอนนี้ ฉันไม่สามารถเห็นตัวเลขพวกนี้งอกเงยได้ I Need Romance (2011)
The man thrives on stories, and I've just given him a great twist.ชายที่ทำให้เรื่องราวมันงอกเงย แล้วผมก็เพิ่งจะให้เรื่องราวที่บิดเบือนกับเขาไป Chemistry (2012)
Soon, you'll see... that it blooms into credit of a... generous amount.ไม่นานคุณจะเห็น ว่าหลักทรัพย์จะงอกเงย ตอนทุกๆครึ่งปี Saving Mr. Banks (2013)
Anger is a weed growing in our garden.ความโกรธ เหมือนวัชพืช ที่โต งอกเงยในสวนของเรา The Angry Birds Movie (2016)
Life, nature, it's just waiting to burst out anywhere it can, seeking the light and getting on with it.ชีวิตกับธรรมชาติรอที่จะงอกเงย ทุกที่ๆ ทำได้ เสาะหาแสงสว่าง รีบทำความเข้าใจ This Beautiful Fantastic (2016)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top