ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฆาต

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฆาต-, *ฆาต*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฆาต(n) death, See also: end, disaster, Syn. ความตาย, จุดจบ, อวสาน, การสิ้นสุด, ความหายนะ, Ant. การเกิด, กำเนิด, Example: ชีวิตของคนเราจะถึงฆาตเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้
ฆาตกร(n) murderer, See also: killer, slayer, assassin, Syn. ผู้ฆ่า, นักฆ่า, Example: ตำรวจตามจับฆาตกรฆ่าข่มขืนได้แล้วเมื่อวานนี้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ร้ายฆ่าคน
ฆาตกรรม(n) murder, See also: killing, slaying, homicide, manslaughter, Syn. การฆาตกรรม, การฆ่าฟัน, การสังหาร, การฆ่า, การลอบสังหาร, การฆ่าสังหาร, Example: คดีฆาตกรรมที่สะเทือนขวัญประชาชนในขณะนี้ก็คือคดีฆาตกรรมพยานคดีเพชร, Thai Definition: การฆ่าคน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฆาต, ฆาต-(คาด, คาดตะ-) น. การฆ่า, การทำลาย.
ฆาต, ฆาต-(คาด, คาดตะ-) ก. ตี เช่น เจ้าวิลาสฆาตกลองเร่งกองรบ (อภัย).
ฆาตกรน. ผู้ที่ฆ่าคน.
ฆาตกรรมน. การฆ่าคน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
homicideฆาตกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Women murderersฆาตกรสตรี [TU Subject Heading]
Mass murderฆาตกรรมหมู่ [TU Subject Heading]
Murderฆาตกรรม [TU Subject Heading]
Murderersฆาตกร [TU Subject Heading]
Serial murderersฆาตกรต่อเนื่อง [TU Subject Heading]
Serial murdersฆาตกรรมต่อเนื่อง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Checkmate.รุกฆาต Blazing Saddles (1974)
Murder.ฆาตกรรม Slight of Hand (2010)
Murder.ฆาตกร Better Angels (2012)
- Mate.ฆาต The Sound and the Fury (2015)
A palpitating syncopation of the killer diller... with the wicky wacky stomping of the floy joy.คนละแปลปิเททินของ ดิเลอฆาตกรกับปั๊มแปลก ประหลาดวิกี ของความสุขเฟลย Pinocchio (1940)
As an officer of the law, don't you feel there are some slight grounds for suspicion?ท่านไม่คิดว่ามันมีมูลเหตุอื่นที่น่าสงสัยรึครับ - ฆาตกรรมงั้นรึ Rebecca (1940)
Be careful, Favell. You've brought an accusation of murder.ระวังหน่อยฟาเวล คุณเป็นคนกล่าวหาเรื่องการฆาตกรรมขึ้นมา Rebecca (1940)
Mrs. Danvers, it has been suggested that Mrs. De Winter was deliberately murdered.คุณนายแดนเวอร์ส มันได้มีการนําเสนอเป็นนัยๆ ว่า คุณนายเดอ วินเทอร์ถูกฆาตกรรมโดยเจตนา Rebecca (1940)
It's a lovely name that rolls off the tongue so easily.ชื่อของฆาตกรไง เป็นชื่อไพเราะชวนเอ่ยนามว่า Rebecca (1940)
For her murder, you mean? She was going to have a kid, wasn't she?หมายถึงการฆาตกรรมมากกว่ามั้ง หล่อนกําลังจะมีลูกใช่มั้ยล่ะ Rebecca (1940)
To continue, you've listened to a long and complex case, murder in the first degree.เพื่อดำเนินการต่อคุณได้ฟังกรณีที่ยาวและซับซ้อนฆาตกรรมในระดับแรก 12 Angry Men (1957)
We were lucky to get a murder case. I figured us for an assault or burglary.เราโชคดีที่จะได้รับคดีฆาตกรรม ฉันคิดว่าเราสำหรับการโจมตีหรือการลักทรัพย์ 12 Angry Men (1957)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฆาต[khāt] (n) EN: death ; end ; fate ; disaster  FR: mort [ f ] ; tuerie [ f ] ; destruction [ f ] ; fin [ f ]
ฆาตกร[khātkakøn] (n) EN: murderer ; killer
ฆาตกร[khāttakøn] (n) EN: murderer ; killer ; slayer ; assassin  FR: meutrier [ m ] ; assassin [ m ] ; tueur [ m ]
ฆาตกรรม[khāttakam] (n) EN: manslaughter ; homicide  FR: meurtre [ m ] ; homicide [ m ] ; assassinat [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
thug(n, slang) นักเลง, อันธพาล, วายร้าย, ผู้ร้าย, ฆาตกร, อาชญากร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
finish off(phrv) ฆ่า (คำไม่เป็นทางการ), See also: ฆาตกรรม
homicide(n) ฆาตกรรม, Syn. murder
massacre(vt) ฆาตกรรมหมู่, See also: สังหารหมู่, ฆ่าคนจำนวนมากๆ อย่างทารุณ, Syn. annihilate, exterminate
murder(vt) ฆาตกรรม, See also: ฆ่า, สังหาร, ทำลายชีวิต, Syn. kill, assassinate, slaughter, slay
murderer(n) ฆาตกร, See also: คนฆ่า, ผู้ร้ายฆ่าคน, Syn. killer, slayer, assassin, cutthroat, criminal
murderer(n) ฆาตกร
murderess(n) ฆาตกรหญิง
waste(vt) ฆ่า (คำสแลง), See also: ฆาตกรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bitter(บิท'เทอะ) { bittered, bittering, bitters } adj. ขม, ขมขื่น, เผ็ดร้อน, ปวดแสบ, รุนแรง, ดุเดือด, จัด, หนาวจัด, สาหัส, อาฆาต n. ความขม, สิ่งที่รสขม vt. ทำให้ขม adj. ยิ่ง, จัด, มาก, รุนแรง, See also: bitterish adj. ดูbitter -bitterness n. ดูbitter คำที่มีความหมาย
blood(บลัด) n. โลหิต, เลือด, ชีวิต, ส่วนสำคัญ, พลังชีวิต, กำลัง, การฆ่า, ฆาตกรรม, การหลั่งเลือด, น้ำต้นไม้, อารมณ์, ภาวะจิต, หนุ่มที่ชอบผจญภัย, สายเลือด, วงศ์ตระกูล, ชนชาติ, บรรพบุรุษ -Phr. (blood and thunder นองเลือดและสับสนวุ่นวาย) -Phr. (blue blood สายเลือดผู้ดี) -Phr. (in
blood bathn. การฆ่ากันอย่างอำมหิต, การฆาตกรรมหมู่
blood moneyn. เงินค่าจ้างที่จ่ายให้กับฆาตกร เงินทึ่จ่ายให้กับญาติผู้ที่ถูกฆาตกรรม
bloodthirstyadj. กระหายเลือด, เป็นฆาตกรรม, โหดร้าย, See also: bloodthirstiness n., Syn. cruel
butchery(บุช'เชอรี) n. โรงฆ่าสัตว์, การฆ่าสัตว์ขาย, คนฆ่าคนตายอย่างทารุณโหดร้าย, การฆาตกรรม, การทำลาย, ความยุ่งเหยิง
check(เชค) { checked, checking, checks } vt. หยุด, รั้ง, ดึง, ตรึง, สกัด, ทำลาย, ตรวจสอบ, สำรวจ, ทำเครื่องหมายตรวจสอบ, ฝากเก็บ, รุกฆาต (หมากรุก) , ทำให้เกิดรอยแตก, ปลูกพืชเป็นแนวยาว. -vi. ตรงกัน (ถูกต้อง) , ตรวจสอบ, แตกเป็นช่อง, ร้าวเป็นช่อง, หยุด -Phr. check in (ลงชื่อ (เข้าพักในโรงแ
chopper(ชอพ'เพอะ) n. คนสับ, สิ่งสับ, มีดสับเนื้อ, ปังตอ, มีดเพชฌฆาต, เครื่องตัดต่อ, เครื่องตัดทางรถไฟ, คนตรวจบัตร, มือปืนกล, ปืนกล, เฮลิคอปเตอร์
cutthroatn. ฆาตรกร, มือมีด, มือมีดปาดข้อ adj. เป็นการฆาตกรรม, ทารุณ, โหดเหี้ยม, Syn. ruthless
death'sman(เดธ'สมัน) n. เพชรฆาต -pl.deathsmen

English-Thai: Nontri Dictionary
assassin(n) ฆาตกร, ผู้ลอบฆ่า, ผู้ลอบสังหาร
carnage(n) การฆาตกรรม, การสังหาร, การฆาตกรรมหมู่
cutthroat(n) ฆาตกร, มือมีด
despiteful(adj) ซึ่งพยาบาท, ซึ่งอาฆาต, ซึ่งมุ่งร้าย
destroyer(n) ผู้ทำลาย, ผู้ล้างผลาญ, เรือพิฆาต
executioner(n) เพชฌฆาต, ผู้ประหาร, ผู้ดำเนินการ
feud(n) การพิพาทอย่างรุนแรง, ความพยาบาท, ความอาฆาต, การทะเลาะวิวาท
foe(n) ศัตรู, คู่อริ, คู่อาฆาต, ข้าศึก, ปรปักษ์, ฝ่ายตรงข้าม, คู่ต่อสู้
forgiveness(n) การให้อภัย, ความไม่อาฆาต, ความไม่ผูกพยาบาท, การยกโทษ
hangman(n) เพชฌฆาต

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Vermillionฆาตกรที่ใช้ปืนเป็นอาวุธ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
殺人[さつじん, satsujin] ฆาตกรรม, การฆ่าคน
殺人狂人[さつじんはんにん, satsujinhannin] (n) ฆาตกร
連続殺人[れんぞくさつじん, renzokusatsujin] (n) ฆาตกรฆ่าต่อเนื่อง, See also: S. serial murders

German-Thai: Longdo Dictionary
Verdacht(n) |der, nur Sg.| ความสงสัยว่ามีการกระทำผิด เช่น Er steht im Verdacht, seinen Nachbar zu töten. เขาถูกสงสัยว่าได้ฆาตกรรมเพื่อนบ้าน
Henker(n) |der, pl. Henker| เพชฌฆาต
Killerwal(n) |der, pl. Killerwale| ปลาวาฬเพชฌฆาต ลำตัวมีสีขาวและดำสลับกัน มีครีบขนาดใหญ่ อาศัยอยู่ในทะเลน้ำเย็น
Image:
Doppelmord(n) |der, pl. Doppelmorde| คดีฆาตรกรรมซ้อนกัน 2 คดี

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top