Search result for

ค.ศ

(29 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค.ศ-, *ค.ศ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค.ศ.[N] Christian era, Syn. คริสต์ศักราช
ค.ศ.[N] Christian era, See also: A.D., Syn. คริสต์ศักราช, Example: ฉันเกิดเมื่อปี ค.ศ.1964, Thai definition: จำนวนปีนับตั้งแต่พระเยซูเกิดมา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-AD.- ค.ศ.ครับ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Northern Italy, during the Nazi-Fascist occupationค.ศ. 1944-45 ทางเหนือของอิตาลี่ ในช่วงที่ถูกยึดโดยลัทธิฟาสซิสต์ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Now, your aunt already knows that we are at the dawn of a new age.ป้าของหนูรู้เรากำลังจะเริ่ม ค.ศ. ใหม่ Return to Oz (1985)
In just two months, it will be the year 1 900.อีกเดือนก็จะเป็น ค.ศ. 1900 แล้ว Return to Oz (1985)
That summer vacation in 1999นั่นคือวันหยุดในฤดูร้อน ณ ปี ค.ศ.1999 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
It must have been 1917, on a Sunday when two retired army officers arrived in Ffynnon Garw.คงจะเป็นปีค.ศ. 1917ในวันอาทิตย์ เมื่อทหารปลดระวาง 2นาย มาถึงฟินาฮ่อนการู The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
- Time Machine was written by H.G. Wells in 1894."ไทม์ แมชีน"เขียนโดย เอช จี เวลส์ ในปี ค.ศ.1894 The Time Machine (2002)
The industrial age began in 1712 with an Englishman named Thomas Newcomen invented a steam driven pump to pump water out of the English coalmine so the English coalminers could get more coal to mine rather than hauling buckets of waterยุคอุตสาหกรรมเริ่มต้นในปี ค.ศ. 1712 โดยชาวอังกฤษชื่อ โธมัส นิวคัมเมน ประดิษฐ์ปั๊มพลังไอน้ำเพื่อใช้สูบน้ำ The Corporation (2003)
So for instance between 1890 and 1910 there were 307 cases brought before the court under the 14th amendment.แต่ระหว่าง ค.ศ. 1890-1910 มีคดีขึ้นศาลภายใต้กฎหมายข้อที่ 14 นี้ ถึง 307 คดี The Corporation (2003)
Something happened in 1940 which marked the beginning of a new era.สิ่งที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1940 (ซามูเอล เอปสไตน์ ม.บ. ศาสตราจารย์กิตติคุณแพทยศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ The Corporation (2003)
Towards the end of 1989 a great box of documents arrived at my office without any indication where they came from.เมื่อปลายปี ค.ศ. 1989 มีเอกสารกล่องใหญ่ส่งมาที่สำนักงานผม โดยไม่บอกว่ามาจากไหน The Corporation (2003)
And then in the summer of 1994 we began to hear questions from our customers we had never heard beforeจนในช่วงฤดูร้อนปี ค.ศ. 1994 เราเริ่มได้ยินคำถามจากลูกค้า เป็นคำถามที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อน: The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค.ศ.[n.] (khø.sø.) EN: Christian era ; A.D.   FR: ère chrétienne [f]
ค.ศ. ...[X] (khø.sø. ...) EN: Year ... (Roman calendar)   FR: an ... (calendrier romain)
ค.ศ. (คริสต์ศักราช)[] (khø.sø. (Khritsakkarāt)) FR: ère chrétienne

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
A.D.[ABBR] ปีคริสต์ศักราช (คำย่อของ Anno Domini), See also: ค.ศ.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
american revolutionสงครามระหว่างอังกฤษกับอาณานิคมของอังกฤษในอเมริกา (ค.ศ.1775 - 83)
ancien regime(อานุเซียน' เรจึม) fr. ระบบการเมืองและสังคมของฝรั่งเศสก่อนการปฏิวัติปี ค.ศ.1789 ระบอบเก่า
anglo-norman(แอง' โกลนอร์' มัน) adj. เกี่ยวกับสมัย ค.ศ.1066-1155 เมื่ออังกฤษถูกปกครองโดยชาวนอร์มัน, เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในอังกฤษในสมัยดังกล่าว. -n. คนหรือภาษาในสมัยดังกล่าว
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ <คำแปล>เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้
armada(อาร์มา'ดะ) n. กองเรือรบใหญ่, Armada กองเรือรบสเปญที่พ่ายแพ้อังกฤษในปี ค.ศ.1588
atomic ageสมัยปรมาณู เริ่มตั้งแต่การใช้ระเบิดปรมาณูลูกแรกในปี ค.ศ.1945
babbage, charles(ชาร์ลส์ แบบเบจ) เป็นชื่อนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่ง มีชีวิตอยู่ตั้งแต่ ค.ศ 1791-1871 เป็นคนแรกที่ประดิษฐ์เครื่องคำนวณที่มีชื่อว่า Analytic Engine ซึ่งมีลักษณะความคิดที่เป็นต้นเค้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ ดิจิตอล ในปัจจุบัน กล่าวคือเป็นเครื่องจักรที่ทำงานไปตามโปรแกรมซึ่งเขียนเก็บไว้ในหน่วยความจำ
bastille(เบสทีล') n. คุกและป้อมปราการที่ขังนักโทษการเมืองในกรุงปารีส และถูกพวกกบฏยึดได้เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1789,คุก,ป้อมปราการ, Syn. bastile
bolshevik(บอล'ชะ วิค) n. พวกสังคมนิยมที่เข้าปกครองรัสเซียตั้งแต่ปี ค.ศ.1917,สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ของรัสเซีย,สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์,ผู้ที่มีหัวรุนแรง, See also: bolshevism n. ดูBolshevik Bolshevism n. ดูBolshevik Boshevist n. ดูBolshevik bolshevistic
confederate(คันเฟด'เดอริท) adj. ซึ่งรวมกันในรูปสหพันธ์ สันนิบาต หรืออื่น ๆ, See also: Confederate เกี่ยวกับกลุ่ม 11 รัฐภาคใต้ของสหรัฐอเมริกา ที่แยกตัวออกเป็นอิสระในปี ค.ศ.1860-61 n. พันธมิตร,ผู้สมรู้ ร่วมคิด. vt.,vi. รวมกันเป็นกลุ่ม คำที่มีความหมายเหมือน

German-Thai: Longdo Dictionary
Marker(n) |der, pl. Marker| ปากกาเน้นข้อความ (ซึ่งถ้าได้ยินคนเยอรมันเรียกหา Edding ก็หมายถึงสิ่งนี้เพราะ Edding เป็นยี่ห้อปากกาเน้นข้อความที่เริ่มคิดค้นใช้ที่ประเทศเยอรมนีในปี ค.ศ.1960 โดย Carl-Wilhelm Edding และ Volker Detlef Ledermann)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top