ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ค่าเสียหาย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค่าเสียหาย-, *ค่าเสียหาย*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าเสียหาย(n) damages, See also: loss, fee commission, fine, Syn. ค่าป่วยการ, ค่าปรับ, Example: ในญี่ปุ่นมีโรงงานเคมีใหญ่แห่งหนึ่งถูกศาลตัดสินให้ใช้ค่าเสียหายแก่ประชาชน, Thai Definition: เงินที่ชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายเพื่อความเสียหายอันได้ก่อขึ้น, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค่าเสียหายน. มูลค่าแห่งความเสียหายที่ผู้เสียหายพึงได้รับการชดใช้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
damagesค่าเสียหาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
damagesค่าเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
damagesค่าเสียหาย [ ด ูdommages intérêts ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dommages intérêts (Fr.)ค่าเสียหาย, ค่าสินไหมทดแทน [ ดู damages ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expectation damagesค่าเสียหายจากผลประโยชน์ที่คาดไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
special damagesค่าเสียหายจำเพาะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
actual damagesค่าเสียหายตามที่เป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
general damagesค่าเสียหายทั่วไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nominal damagesค่าเสียหายที่กำหนดให้ (พอเป็นพิธี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vindictive damagesค่าเสียหายที่เพิ่มเพื่อลงโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Damagesค่าเสียหาย [TU Subject Heading]
Exemplary damagesค่าเสียหายเชิงลงโทษ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'll have to pay for that, you know.คุณต้องชดใช้ค่าเสียหาย Titanic (1997)
SFO.ผมเคยเป็นผู้ช่วยฝ่ายรับผิดชอบค่าเสียหาย Fight Club (1999)
This gold hardly covers the damageทองนี่ไม่พอค่าเสียหายหรอก Spirited Away (2001)
Monsanto settled out of court paying $80 million in damages.สามารถฟ้องร้องมอนซานโตเพื่อเรียกค่าชดเชย มอนซานโตยอมความนอกศาล โดยจ่ายค่าเสียหายให้ 80 ล้านดอลลาร์ The Corporation (2003)
Five weeks of testimony led to a jury verdict of $425, 000 in which the jury determined that the story they pressured us to broadcast the story we resisted telling was in fact false distorted or slanted.จนทำให้เราได้ค่าเสียหาย 425, 000 ดอลลาร์ คณะลูกขุนตัดสินว่า สารคดีที่สถานีกดดันให้เรานำออกอากาศ The Corporation (2003)
So they denied Jane her whistleblower status overturned the case and withdrew her $425, 000 award.ศาลจึงปฏิเสธสถานะตามกฎหมาย whistle blower ของเจน พลิกคำตัดสินของศาลชั้นต้นและสั่งยกเลิกค่าเสียหาย 425, 000 ดอลลาร์ The Corporation (2003)
And who's going to pay the price of the Kyoto Accord?แล้วใครจะจ่ายค่าเสียหาย ให้สนธิสัญญาเกียวโต The Day After Tomorrow (2004)
Who'll pay for the damage?แล้วค่าเสียหายนี่ใครจะเป็นคนจ่าย? Kung Fu Hustle (2004)
Ok. Ok. I'll pay for the damageก็ได้ๆ ฉันจะจ่ายค่าเสียหาย 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
You have no way of paying for the damage, right?เธอไม่มีทางเลือก ไม่งั้นก็จ่ายค่าเสียหายมาสิ 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
Am I going to get reimbursed for that?แล้วนั่นมันเป็นพรมขนปุยยาวนำเข้า ผมจะได้รับเงินค่าเสียหายไหม Mr. Monk Gets Fired (2004)
I'm gonna get a job and I'm gonna help Dad pay back Mr. Gunk.ผมจะหางานทำ จะได้ช่วยพ่อ จ่ายค่าเสียหายให้คุณกั๊งค์ Robots (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าเสียหาย[khāsīahāi] (n) EN: damages  FR: dommages [ mpl ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
damages(n) ค่าเสียหาย, See also: ค่าป่วยการ, ค่าชดเชย, เงินชดเชย, ค่าสินไหม, ค่าชดใช้, Syn. compensation
solatium(n) ค่าชดเชย, See also: ค่าเสียหาย, ค่าชดใช้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amends(อะเมนซ') n. การชดเชยค่าเสียหาย, การชดเชย, การฟื้นฟูสภาพเดิม, การขอขมา
angary(แอง' กะรี) n สิทธิของรัฐที่ทำสงครามในการยึดครองหรือทำลายทรัพย์สินของประเทศที่เป็นกลางแล้ว, รอไว้ชดใช้ค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทนในภายหลัง
assumpsit(อะซัมพ'ซิท) n. การดำเนินคดีให้ชดใช้สินไหมทดแทนค่าเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญา
cost(คอสทฺ) { cost, cost, costing, costs } n. ทุน, ต้นทุน, ทุนที่ซื้อมา, ค่าโสหุ้ย, ค่าใช้จ่าย, ค่าตอบแทน, ค่าเสียหาย, ค่าฤชาธรรมเนียม, ค่าธรรมเนียมฟ้องร้อง. -at all costs โดยทุกวิถีทาง vt. เป็นมูลค่า, เป็นราคา, ต้องใช้, ต้องเสีย vi. หมดเปลือง, สิ้นเปลือง, หาค่าประเมิน -Conf.
damage(แดม'มิจฺ) { damaged, damaging, damages } n. ความเสียหาย, การทำให้เสียหาย, การทำให้ได้รับอันตราย, See also: damages n., pl. ค่าเสียหาย เงินชดเชยค่าเสียหาย vt. ทำให้เสียหาย, ทำให้ได้รับอันตราย, เป็นภัย n. เสียหาย. damageable adj. damager n. ดูdamage
expense(อิคซฺเพนซฺ') n. ค่าใช้จ่าย, การใช้จ่าย, การสละ, ค่าเสียหาย, ความสิ้นเปลือง. -Phr. (at the expense of สูญเสีย) -Phr. (at his (her, our, etc.) expense ทำความเสื่อมเสียแก่), Syn. cost
indemnify(-เดม' นะไฟ) vt. ชดใช้ค่าเสียหาย, ชดใช้, ทำขวัญ, คุ้มครอง., See also: indemnifier n.
indemnitor(อินเดม' นิเทอะ) n. ผู้ชดใช้, ผู้ใช้เงินค่าเสียหาย, ผู้ใช้ค่าสินไหมทดแทน
indemnity(อินเดม' นิที) n. การชดเชยค่าเสียหาย, สิ่งชดเชย, เงินชดเชยค่าเสียหาย, ค่าสินไหมทดแทน, การป้องกัน, การคุ้มครอง, Syn. repay

English-Thai: Nontri Dictionary
breakage(n) การทำแตก, ค่าเสียหาย, ค่าสึกหรอ, ความแตกแยก
cost(n) ราคา, ค่าโสหุ้ย, ทุน, มูลค่า, ต้นทุน, ค่าใช้จ่าย, ค่าเสียหาย
damage(n) อันตราย, ความเสียหาย, ค่าเสียหาย

German-Thai: Longdo Dictionary
Bußgeld(n) |das, nur Sg.| เงินค่าปรับ, เงินชดใช้ค่าเสียหาย

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top