ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ค่าน้ำ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค่าน้ำ-, *ค่าน้ำ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าน้ำนม(n) money given to the bride's parents by the groom's parents at the engagement ceremony, Syn. ค่าสินสอด, Example: เมื่อลูกสาวแต่งงาน พ่อแม่ก็จะได้เงินก้อนใช้ เรียกว่า ค่าน้ำนม, Thai Definition: เงินสินสอดที่ฝ่ายชายให้พ่อแม่หรือผู้ใหญ่ฝ่ายหญิง
ค่าน้ำค่าไฟ(n) cost of utilities, Syn. ค่าน้ำไฟ, Example: ประชาชนเดือดร้อนที่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเพิ่มขึ้น, Thai Definition: ค่าธรรมเนียมในการใช้น้ำประปาและไฟฟ้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค่าน้ำน. อากรจับสัตว์นํ้าซึ่งกำหนดตามแหล่งที่จับสัตว์น้ำซึ่งมีผู้ผูกอากรไว้ หรือเก็บจากเครื่องมือที่ใช้ เช่น โป๊ะ อวน ยอ แห เบ็ดราว.
ค่าน้ำนมน. เงินที่ฝ่ายชายต้องจ่ายให้แก่บิดามารดาฝ่ายหญิงในการสู่ขอเพื่อตอบแทนเป็นค่าที่ได้เลี้ยงดูมา, (โบ) นิยมใช้เข้าคู่กับคำ ข้าวป้อน เป็น ค่าน้ำนมข้าวป้อน เช่น ให้คิดเอาค่าน้ำนมเข้าป้อนค่าเลี้ยงรักษาแก่มันแลชายซึ่งภาเอาหญิงไปเลี้ยงนั้นให้มันช่วยหญิงเสียกึ่งหนึ่ง (สามดวง)
ค่าน้ำนมปัจจุบันหมายถึงพระคุณของพ่อแม่ที่ได้เลี้ยงดูมา เช่น บวชตอบแทนค่าน้ำนม.
ค่าน้ำร้อนน้ำชาน. เงินสินบนที่จ่ายให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่องานหรือขอรับบริการ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
weightค่าน้ำหนัก, ค่าน้ำหนัก (weight) ของเส้นเชื่อม e ในกราฟ คือ จำนวนที่ไม่เป็นลบที่กำหนดไว้บนเส้นเชื่อม e [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, like paying the household bills, buying him special gifts that showed my love.อย่างพบเรื่องการจ่ายค่าไฟ ค่าน้ำ + ซื้อของขวัญพิเศษที่แสดงความรักของฉันให้กับเขา The Joy Luck Club (1993)
A woman is said to be worth her weight in hens.ผู้หญิงที่มีการกล่าวถึงจะคุ้มค่าน้ำหนักของเธอในไก่ The Birdcage (1996)
And $20 on pump number 15.และ20 เหรียญค่าน้ำมันจากหัวจ่าย 15 ออกมา Nothing to Lose (1997)
Bolivia was determined to defend the corporations right to charge families living on $2 a day as much as one quarter of their income for water.รัฐบาลโบลิเวียมุ่งมั่น ที่จะปกป้องสิทธิของบรรษัท สิทธิที่จะเก็บค่าน้ำประปาถึง 1 ใน 4 ของเงินเดือน The Corporation (2003)
I just wanna pay for the gas.มาจ่ายค่าน้ำมันค่ะ Silent Hill (2006)
I figure why not let you pay for my gasฉันคิดว่าถ้าให้นายจ่ายค่าน้ำมันให้ก็น่าจะดี My Blueberry Nights (2007)
You really ought to pay that utility bill, Dave.คุณควรจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟได้แล้วนะเดฟ Alvin and the Chipmunks (2007)
And this week's I'll barely cover the past two water bills so..แล้วก็อาทิตยืนี้ ก็ยังเก็บไม่พอสำหรับค่าน้ำอีก 2 ใบ เพราะฉะนั้น.. Zack and Miri Make a Porno (2008)
You guys paid off our massive utilities bills?พวกนายจ่ายค่าน้ำค่าไฟตั้งเยอะตั้งแยะให้พวกเราหรอ Zack and Miri Make a Porno (2008)
I need it to exorcise the demons living inside of me.แล้วเอาใส่ซองค่าน้ำ Burning House of Love (2008)
You need to do what normal people do.แล้วก็เขียนเช็คค่าน้ำ Burning House of Love (2008)
YOU BETTER BE DYING, OR YOU'RE GONNA PAY FOR MY GAS.พี่นะควรกำลังจะตายหรือไม่ก็จ่ายค่าน้ำมันแนมา There's Always a Woman (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าน้ำ[khā nām] (n, exp) EN: water bill ; water charges (water supply)  FR: facture d'eau [ f ] ; note d'eau (de distribution) [ f ]
ค่าน้ำค่าไฟ[khā nām khā fai] (n, exp) EN: water and electricity ; cost of utilities  FR: factures d'eau et d'électricité [ fpl ]
ค่าน้ำประปา[khā nām prapā] (n, exp) EN: water bill (water supply) ; water charges (water supply)  FR: facture d'eau (de distribution) [ f ] ; note d'eau (de distribution) [ f ]
ค่าน้ำร้อนน้ำชา[khānāmrønnāmchā] (n) EN: bribe ; kickback ; slush fund  FR: bakchich [ m ]

German-Thai: Longdo Dictionary
Kaltmiete(n) |die, pl. Kaltmieten| ค่าเช่าบ้านที่ยังไม่ได้รวมค่าน้ำค่าไฟและค่าปลีกย่อยอื่นๆ
Warmmiete(n) |die, pl. Warmmieten| ค่าเช่าบ้านที่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแก๊ส และค่าเก็บขยะ เป็นต้น, See also: die Kaltmiete

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top