ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ค่าตั๋ว

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค่าตั๋ว-, *ค่าตั๋ว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าตั๋ว[N] ticket fee, See also: admission fee, fare, Example: ค่าตั๋วในการเข้าชมคอนเสิร์ตนี้ราคาต่ำสุด 500 บาท, Thai definition: เงินที่จ่ายในการซื้อบัตร เช่น ค่าโดยสารพาหนะ บัตรเข้าชมต่างๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of course, we will refund those who desire... but for those who do stay, we are pleased to play my arrangement... of favorite English madrigals.แน่นอน เราจะคืนค่าตั๋วให้กับทุกท่น แต่สำหรับท่านที่จะอยู่ต่อ เราขอเสนอผลงานการประสานเสียง ที่ได้รับการชื่นชมของชาวอังกฤษ The Red Violin (1998)
You'd never pay for a ticket the rest of your life.คุณไม่ต้องจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน ไปทั้งชาติ Punch-Drunk Love (2002)
The airfare is $1,500. Pay me $50 a day.ค่าตั๋วเครื่องบิน แค่ 1,500 เหรีญ จ่ายให้หนู วันละ 50 เหรียญก็ได้ Love So Divine (2004)
[Ann screaming]แค่ยอมจ่ายค่าตั๋วไม่เท่าไหร่ King Kong (2005)
Kimono destroyed, Geisha school, rice and pickles, train ticket,Mr. Bekku, ... all this on top of the money I paid Mr. Tanaka?กิโมโนเสียหาย, ค่าเรียนที่โรงเรียนเกอิชา, ค่าข้าว, ค่าตั๋วรถไฟ, ทั้งหมดนี่ Memoirs of a Geisha (2005)
Are you sure it's not an imposition? Can I at least pay for my seat?ผมเอาเปรียบคุณเกินไปรึเปล่า ให้ผมจ่ายค่าตั๋วของผมเองได้มั้ย Match Point (2005)
I buy the tickets.แต่มีข้อแม้ ให้ผมจ่ายค่าตั๋ว Match Point (2005)
Follow them. Ticket's on me.ตามพวกเธอไป ฉันออกค่าตั๋วให้เอง The Sweet Taste of Liberty (2005)
Including this theater... and all the receipts from tonight's performance... which I offer with my sincere thanks.และค่าตั๋วจากการแสดงคืนนี้ ผมขอมอบให้ด้วยความขอบคุณ The Illusionist (2006)
"paid 4 my lift ticket. where's my snow?"จ่ายค่าตั๋วไปแล้ว ไหนล่ะหิมะของฉัน There's Something About Harry (2007)
No. No, then I'd have to give out refunds.ไม่ ไม่ งั้นก็ต้องคืนค่าตั๋วหน่ะสิ Alvin and the Chipmunks (2007)
Piracy has already started if you ask me.แค่ค่าตั๋วก็เหมือนโดนปล้นแล้ว The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าตั๋ว[n. exp.] (khā tūa) EN: ticket price ; fare ; admission charge   FR: prix du billet [m]

German-Thai: Longdo Dictionary
Anzahlung(n) |die, pl. Anzahlungen| เงินส่วนหนึ่งที่ต้องจ่ายไปก่อน เพื่อจะได้ครอบครองสินค้านั้นๆ , เงินมัดจำ เช่น Ich konnte die Anzahlung von 150 Euro für das Flugticket nicht leisten. = ผมไม่สามารถจ่ายเงินมัดจำจำนวน 150 ยูโร สำหรับค่าตั๋วเครื่องบินได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top