ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ค่อยเป็นค่อยไป

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค่อยเป็นค่อยไป-, *ค่อยเป็นค่อยไป*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่อยเป็นค่อยไป[V] proceed gradually, Syn. ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป, Ant. เร่งรีบ, Example: ความรักของคู่นี้ค่อยเป็นค่อยไปตามเวลาที่เหมาะสม, Thai definition: ดำเนินไปช้าๆ
ค่อยเป็นค่อยไป[ADV] in due time, See also: proceedingly, Syn. ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป, Ant. เร่งรีบ, Example: แพทย์แนะนำให้แก้ไขปัญหาสิวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะได้ไม่เกิดความเครียด, Thai definition: เป็นไปทีละน้อย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค่อยเป็นค่อยไปว. ดำเนินไปช้า ๆ.
ผ่อนส่งค่อยเป็นค่อยไปทีละน้อย เช่น ตายแบบผ่อนส่ง.
ละเลาะละลองค่อยเป็นค่อยไปจนกว่าจะบรรลุถึงเป้าหมาย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Insidiousค่อยเป็นค่อยไป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll just be forced to take it slow.เพียงแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไป Unbreakable (2000)
I want to do it slow.ฉันต้องการแบบค่อยเป็นค่อยไป Cell Test (2005)
Just a fancy way they have of saying that the changes are not all just gradual.วิธีพูดแบบเท่ๆของพวกเขา ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ค่อยเป็นค่อยไปเสียทั้งหมด An Inconvenient Truth (2006)
No, you do it fair and square.ไม่.. เธอควรค่อยเป็นค่อยไป A Millionaire's First Love (2006)
I just need to take things slow.ผมแค่อยากให้มันค่อยเป็นค่อยไป Left Turn Ahead (2007)
But if i'm learning anything in recovery, It's "one day at a time."แต่สิ่งผมรู้จากการรักษา คือต้อง ค่อยเป็นค่อยไป The Dark Defender (2007)
I thought you were taking it slow. We are.- คิดว่าจะค่อยเป็นค่อยไปซะอีก The Dark Defender (2007)
So much for taking it slow, huh?ไม่อยากค่อยเป็นค่อยไปแล้วเหรอ Resistance Is Futile (2007)
Let's follow that hard shot of rock with a silky smooth chaser.มาไล่ล่าสิ่งที่โหดสุดยากนี้ อย่างค่อยเป็นค่อยไปกันเถอะ Crows Zero (2007)
We don't have to do the whole thing.ต้องค่อยเป็นค่อยไป เราไม่จำเป็นต้องทำเองทั้งหมด Chuck Versus the Nemesis (2007)
It starts now, little by littleเริ่มเลย , ค่อยเป็นค่อยไป The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
I JUST NEED TO GO BACK THROUGH THE SHOOTING WITH YOU.เราจะค่อยเป็นค่อยไป Normal (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่อยเป็นค่อยไป[xp] (khǿi pen khǿi pai) EN: proceed gradually   
ค่อยเป็นค่อยไป[adv.] (khǿi pen khǿi pai) EN: little by little; gradually ; slow but sure ; in due time ; proceedingly   FR: progressivement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gradation[VI] เปลี่ยนแปลงช้าๆ, See also: ค่อยเป็นค่อยไป
gradation[VT] เปลี่ยนแปลงช้าๆ, See also: ค่อยเป็นค่อยไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evolve(อิวอลฟว') v. ค่อย ๆ ปรากฎขึ้น,วิวัฒน์,ค่อยเป็นค่อยไป,เจริญ., See also: evolvable adj ดูevolve evolvement n. ดูevolve evolver n. ดูevolve, Syn. develop

English-Thai: Nontri Dictionary
evolutionary(adj) ที่มีวิวัฒนาการ,ซึ่งค่อยเป็นค่อยไป,ซึ่งค่อยๆเจริญขึ้น
evolve(vt) ค่อยเป็นค่อยไป,ค่อยๆเจริญขึ้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
subtle (adj ) ค่อยเป็นค่อยไป

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top