ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คูน้ำ

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คูน้ำ-, *คูน้ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คูน้ำ[N] ditch, See also: irrigation canal, watercourse, small canal, waterway, gutter, trench, moat, Syn. คู, คลอง, คลองส่งน้ำ, Example: ฝูงเป็ดกำลังแหวกว่ายอยู่ในคูน้ำใกล้สถานีรถไฟ, Count unit: แห่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ditchditch, คูน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Had to hide in the irrigation ditch until it was safe to get away.ต้องซ่อนอยู่ในคูน้ำ ดูว่าปลอดภัยแล้วหนีออกมา Of Mice and Men (1992)
You've gotta fortify the corners of the moat firstนายต้องสร้างป้อม ตรงมุมคูน้ำรอบปราสาทก่อน Shelter (2007)
(CHUCKLES) No, not the moats.โลงศพ คุกใต้ดิน แล้วก็คูน้ำรอบเมือง Twilight (2008)
Not the moats.ไม่ๆๆ ไม่มีคูน้ำแน่ๆ Twilight (2008)
Let's just hope we don't find you in a ditch on a county road somewhere?หวังว่าเราจะไม่เจอนาย คูน้ำข้างถนนในเมืองสักแห่ง Old Bones (2008)
Lodi also found two dead Mayans in a ditch off 18, half mile outside of town.นอกจากนี้โลไดยังพบศพพวกมายัน สองศพในคูน้ำทางหลวงหมายเลข18 ห่างออกไปครึ่งไมล์จากตัวเมือง Hell Followed (2008)
Every day, new bodies appear along MuIhoIIand and in the ditches of our cities, the work of police Chief James Davis and his aptly named Gun Squad;ทุกวัน ศพใหม่ๆ ปรากฏอยู่ทั่วเมืองมูวฮอลแลน และตามคูน้ำของเมืองเรา ด้วยผลงานของผู้กำกับเจมส์ เดวิส และลูกสมันของเขาในนาม กัน สควอร์ช Changeling (2008)
Mr. Fortenberry states he was clearing the ditch to replace a drainage pipe when he located the victim.คุณฟอเท่นเบอรี่เขาบอกว่ากำลังทำความสะอาดคูน้ำอยู่ เพื่อเปลี่ยนท่อระบายน้ำ เมื่อเขาพบเหยื่อแล้ว It Hurts Me Too (2010)
So, how long's it gonna take youกว่าจะลงไปในคูน้ำนั่นได้ ลงไปรึ Solitary Man (2010)
Hey, rossi, i'm gonna need a little bit of helpออกจากคูน้ำนี่ รอสซี่ รอสซี่ Solitary Man (2010)
He must have dumped a body around here somewhere.บอกให้เริ่มที่คูน้ำ Solitary Man (2010)
You went off the road into the lake.คุณขับรถทะลุที่กั้นขอบถนน ตกลงในคูน้ำ Future Shock (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ditch[N] คูน้ำ, See also: คู, ท่อ, ร่องน้ำ, ร่อง, ร่องดิน, Syn. canal, furrow
moat[N] คูน้ำรอบปราสาทหรือเมือง, See also: คูกำแพงเมือง, คูเมือง, Syn. fosse, ditch, canal

English-Thai: Nontri Dictionary
kennel(n) บ้านสุนัข,คูน้ำ,ท่อน้ำ
runnel(n) คูน้ำ,ห้วย,ลำธาร,ร่องน้ำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top