ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คุ้ยหา

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คุ้ยหา-, *คุ้ยหา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุ้ยหา[V] dig, See also: delve, burrow, hollow out, Example: หมาจรจัดชอบมาคุ้ยหาเศษขยะที่ถังหน้าบ้านจนเลอะเทอะไปหมด, Thai definition: ใช้มือ เท้า หรือสิ่งอื่นตะกุยขึ้นมา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We always do this kind of stuff we dig around.เราทำแบบนี้บ่อย ๆ คุ้ยหาไปเรื่อย The Corporation (2003)
Uncovering the truth getting results protecting you.ขุดคุ้ยหาความจริง ล้วงลึกถึงผลลัพธ์ เพื่อคุ้มครองคุณ The Corporation (2003)
What, are you digging for change? Ooh!อะไร กำลังคุ้ยหาอะไรอยู่รึไง? Bang, Bang, Your Debt (2007)
And we intend to get to the bottom of this.และเราจะขุดคุ้ยหาความจริงให้ได้ Chuck Versus the Marlin (2008)
The poor guy was scrounging for food in the junkyard.เจ้าหมาที่น่าสงสารนี่กำลังคุ้ยหาอาหารอยู่ในกองขยะ Hotel for Dogs (2009)
Do me a favour, dig around Cold Cases, unsolved with similar indications. John. DCI Luther's phone, DS Ripley.ช่วยอะไรผมหน่อยสิ ขุดคุ้ยหาข้อมูลคดีเก่า ที่ยังไขคดีได้ไม่ได้พร้อมกับมีข้อบ่งที่คล้ายๆกัน จอห์น โทรศัพท์ดีซีไอลูเธอร์ครับ ดีเอสริบลีย์รับสายแทนครับ Episode #1.3 (2010)
Dig up aggravated arrest complaints filed by veterans on behalf of themselves, friends, family, all right?ขุดคุ้ยหาข้อมูลการร้องเรียนการจับกุม ในนามของทหารผ่านศึก - ตัวพวกเขาเอง เพื่อน ครอบครัว ตกลงไหม - นั่นคงจะรายชื่อยาวเป็นหางว่าว Episode #1.2 (2010)
I did some digging around.ผมได้ขุดคุ้ยหาข้อมูลทุกที่แล้ว Hermanos (2011)
Did you know that he's been working part-time as a data entry clerk at the San Diego Register?ถึงมีหน้าต่างลอคอินของลูกจ้าง? คือว่า, ที่รัก, ฉันได้ขุดคุ้ยหาบางอย่าง The Stranger (2011)
We need to find out why.เราจะต้องต้องขุดคุ้ยหาสาเหตุว่าทำไม Deadline (2011)
We don't rummage like they do.พวกเราไม่คุ้ยหาแบบที่พวกมันทำ Bears Will Be Bears (2011)
You should stop unearthing while you're ahead.คุณไม่ควรขุดคุ้ยหากคุณจะก้าวไปข้างหน้า Open House (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delve[VT] ล้วงหา, See also: คุ้ยหา, ค้นหา, Syn. search, probe
poke[VI] คุ้ยหา
rake out[PHRV] คุ้ยหา, See also: ค้นหา, Syn. dredge up, rake up
rout out[IDM] ค้นหา, See also: คุ้ยหา, Syn. dredge up, rake out
rout up[IDM] ค้นหา, See also: คุ้ยหา, Syn. dredge up, rake out

English-Thai: Nontri Dictionary
rummage(vt) คุ้ยหา,รื้อหา,ค้นหา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top