ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คุมเชิง

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คุมเชิง-, *คุมเชิง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุมเชิง[V] keep watch on, See also: be wary, take watch for an opportunity, Example: คู่แข่งขันต่างก็คุมเชิงกัน, Thai definition: คอยระวังท่วงทีของอีกฝ่าย
คุมเชิง[ADV] watchfully, See also: cautiously, attentively, vigilantly, warily, circumspectly, heedfully, Example: จ่าไขกุญแจมือออกแล้วยืนคุมเชิงอยู่เบื้องหลัง, Thai definition: คอยระวังท่วงทีของอีกฝ่าย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คุมเชิงก. คอยระวังท่วงทีของอีกฝ่ายหนึ่ง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Plus, we have a whole team here to back her up.แถมเรายังมีกำลังเสริม... คุมเชิงอยู่เพียบ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
I'll hold the fort. You go get the bomb-- go!ผมคุมเชิงให้ คุณไปเอาระเบิด ไป Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
General, the ongoing stalemate in the war has become unacceptable.นายพล ในสงคราม การคุมเชิงไปเรื่อยๆ ไม่ใช่สิ่งที่ยอมรับได้ Lair of Grievous (2008)
Seems we're at a stalemate.ดูเหมือนพวกเราจะต้องคุมเชิงกันนะ The Monster at the End of This Book (2009)
One of you has to have the courage to break this stalemate.พวกคุณคนหนึ่งต้องกล้าทำลาย ไอ้จุดที่คุมเชิงกันอยู่นี่ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Actually, Jeff, he's been pretty decent in this game so far.อันที่จริงนะ เจฟ เขาคุมเชิงเกมนี้ ได้ค่อนข้างดีเลย A Fistful of Paintballs (2011)
I'll take flank.ช่วยคุมเชิงให้ Riddick (2013)
Take watch. Eyes open, head down.คุมเชิงไว้ ดูให้ทั่ว ก้มหัวต่ำๆ I Ain't a Judas (2013)
You know, I'm really not in the mood to Scooby Doo our way through the case of the stolen blood supply, so why don't you hold the fort down until I get back, and I'll be in touch, brother.นายรู้มั๊ย ฉันไม่ได้อยู่ในโหมดสกรูปี้ดูหรอกนะ ปล่อยเรื่องเลือดถูกขโมยไปเถอะ งั้น ทำไมนายไม่คุมเชิงไปก่อนละ จนกว่าฉันจะกลับมา Bring It On (2013)
Like always, Adele, you're my eyes in the sky.เหมือนเดิม อเดลคุมเชิงจากข้างบน xXx: Return of Xander Cage (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุมเชิง[v.] (khum choēng) EN: wait and see ; be ready for ; watch for   FR: être en alerte ; se tenir prêt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arm 2(อาร์ม) n. อาวุธ,เครื่องมือต่อสู้,ตราประจำตระกูล, ประเภทเหล่าทหาร. -vi.,vt. ติดอาวุธ, เตรียมตัวป้องกัน,คุมเชิง, Syn. shoot, branch)
stalemate(สเทล'เมท) n. การคุมเชิงกันอยู่,สภาพที่อับจน,การยันกัน,สถานการณ์ที่กระทำอะไรไม่ได้ vt. ทำให้จนมุม,คุมเชิง,ยันกัน,ทำให้หยุดนิ่ง., Syn. draw,tie,standstill

English-Thai: Nontri Dictionary
arm(vi,vt) เตรียมพร้อม,เตรียมรบ,คุมเชิง,ติดอาวุธ,เตรียมป้องกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top