ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คืนให้

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คืนให้-, *คืนให้*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คืนให้ก. กลับให้แก่เจ้าของเดิม.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well... then we are here with our army to conquer you and force you to give it back.ก็... เรามาที่นี่ กับทหารที่จะจัดการคุณ และบังคับให้คุณคืนให้เรา Return to Oz (1985)
- I got it back for you, didn't I?- ผมเอามันมาคืนให้คุณแล้วไม่ใช่เหรอ ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
and the other, how am I ever to repay him?และอีกอย่างหนึ่งคือพ่อจะจ่ายคืนให้เขาได้อย่างไร Episode #1.5 (1995)
You saved her life, and mine, then you restored her to me.คุณช่วยชีวิตเธอและฉันไว้ จากนั้นก็ส่งเธอคืนให้ฉัน Anastasia (1997)
I'II pay you back for sure.รับรองว่าจะจ่ายคืนให้แน่นอน Blues Harp (1998)
I'm gone.คุณจะไม่ปลอดภัย ฉันไม่จ่ายคืนให้หรอกนะ Fight Club (1999)
Return it to me when we are together again.คืนให้ฉัน ตอนเราพบกันครั้งอีก Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
It is time it was returned to you. Use it well."ถึงเวลาส่งคืนให้เธอแล้ว ใช้ให้ดี Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
If I see him in Manchuria, I want to give it back.ถ้าฉันพบเขาใน แมนจูเรีย, ฉันอยากจะมอบมันคืนให้เขาไป. Millennium Actress (2001)
To give this back to you...เพื่อที่จะมอบสิ่งนี้คืนให้ท่าน.. Millennium Actress (2001)
in case I fail to pay $15,000ในกรณีที่ฉันไม่สามารถจ่ายเงิืนจำนวน 15,000 ดอลล่าคืนให้ Bad Guy (2001)
I don't have it now, but please give me time.ฉันไม่มีคืนให้คุณตอนนี้ แต่กรุณาให้เวลาฉัน Platonic Sex (2001)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compensate for[PHRV] ชดเชยสำหรับ, See also: คืนให้, ทำให้สมดุลกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rebate(รี'เบท,ริเบท') n. เงินคืน,ส่วนลด,เงินลด,ส่วนหัก,เงินภาษีที่ต้องหักคืนให้ vt. หักคืน,ให้ส่วนลด,ลดส่วน,หักออก,ทำให้ทู่,ทำให้ไม่คม, See also: rebatable,rebateable adj. rebater n.
retrocede(รีทระซีด') vi. ถอยหลัง,ปลดเกษียณ,ออกจากวงการ,หลับใน,เข้าข้างใน vt. มอบคืน,คืนให้,คืนที่ดินให, See also: retrocession n. retrocedence n. retrocessive adj., Syn. recede,retire

English-Thai: Nontri Dictionary
rebate(vt) คืนให้,ลดให้,หักออก,ทำให้ทู่
render(vt) ปฏิบัติ,คืนให้,ถอดความ,จ่าย,เสนอ,สลับ
restore(vt) ซ่อม,คืนให้,ฟื้นฟู,ปฏิสังขรณ์,ทำให้คืนสภาพ
retrocession(n) การคืนให้,การถอยหลัง,การปลดเกษียณ,การออกจากวงการ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top