ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คิดอุบาย

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คิดอุบาย-, *คิดอุบาย*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was enjoying an evening stroll and thought that I'd just pop the hatch on that containment unit!อ้อ เปล่า ไม่มีอะไร ฉันก็แค่กำลังสนุก \ กับอะไรใหม่ๆน่ะ ก็แค่.. คิดอุบายเล็กๆ ที่จะ \ ทำให้ประตูเปิดออกก็เท่านั้นเอง Bolt (2008)
Are you actually suggesting that a Professor at Greendale would set up an elaborate ruse just to teach seven students a lesson?พวกคุณกำลังจะบอกว่า มีศาสตราจารย์ที่กรีนเดล คิดอุบายอันแยบยล Alternative History of the German Invasion (2013)
I devised a diversion to gain entry.ผมจึงคิดอุบายขึ้นมาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ The Lesser Key of Solomon (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hatch[VT] คิดวางแผน (อย่างลับๆ), See also: คิดอุบาย (อย่างลับๆ), Syn. plot

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
collude(คะลูด') vi. ผู้สมรู้ร่วมคิด,รวมหัวกันคิดอุบาย, Syn. connive
collusion(คะลู'เชิน) n. การสมรู้ร่วมคิด,การรวมหัวกันคิดอุบาย, Syn. intrigue -Conf. cooperation
collusive(คะลู'ซิฟว) adj. (เกี่ยวกับ) การสมรู้ร่วมคิด, การรวมหัวกันคิดอุบาย, See also: collusiveness n.
confederacy(คันเฟด'เดอระซี) n. สหภาพ,สหพันธ์,กลุ่มคนที่กระทำการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย,การร่วมกันคิดอุบาย, Syn. alliance,conspiracy,bloc,syndicate
conspire(คันสไพ'เออะ) {conspired,conspiring,conspires} v. วางแผนร้ายร่วมกัน,สมคบร่วมคิด,รวมหัวกันคิดอุบาย., See also: conspirator,conspirer,conspiratress conspiringly adv., Syn. plot
intrigue(อินทริก') v.,n. (การ) วางอุบาย,วางแผนร้าย,คบคิดอุบาย,ได้มาโดยกลอุบาย,ทำให้ประหลาดใจ,ลักลอบเป็นชู้, See also: intriguer n. intriguingly adv., Syn. scheme,

English-Thai: Nontri Dictionary
collusion(n) การสมรู้ร่วมคิด,การรวมหัวคิดอุบาย
intrigue(n) การคิดอุบาย,เล่ห์กระเท่ห์,การคบชู้สู่สาว

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top