ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คำเรียกร้อง

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำเรียกร้อง-, *คำเรียกร้อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำเรียกร้อง[N] request, See also: claim, demand, call, appeal, Syn. ข้อเรียกร้อง, ข้อกำหนด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is her time. If she doesn't get out there, she's dead.เวลาของเธอ ถ้าไม่ออกไปตามคำเรียกร้อง.. The Bodyguard (1992)
We will not be complying with your request to surrender.พวกเราคงไม่ยอม ทำตามคำเรียกร้องให้ยอมจำนนหรอกนะ Incursion: Part 2 (2010)
Let's see if I understand -- you want to give in to Torbin Salvi's demands in exchange for the mothership computer?ผมเข้าใจไม่ผิดใช่ไหม -- ตุณกำลังจะยอมแพ้ ให้กับคำเรียกร้อง ของทอร์บิน ซาลวี The Grey Hat (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำเรียกร้อง[n.] (kham rīek-røng) EN: request ; claim ; demand ; call ; appeal   FR: requête [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
requisition[N] คำร้อง, See also: คำเรียกร้อง, Syn. request

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encore(เอนคอร์') interj. อีก! เอาอีก! -n. ความต้องการอีกเช่นโดยการตบมือเรียกร้อง,การแสดงอีกครั้งตามคำเรียกร้อง vt. เรียกร้องให้แสดงอีก
request(รีเควสทฺ') n. การขอร้อง,ความต้องการ,คำขอร้อง,คำเรียกร้อง,คำอ้อนวอน,สิ่งที่ขอร้อง,ความต้องการ -Phr. (at (by) request ตามคำขอร้อง) vt. ขอร้อง,เรียกร้อง,อ้อนวอน,ขอ,ถามหา, See also: requester n., Syn. desire,wish,appeal
requisition(เรคควิซิช'เชิน) n. การเรียกร้อง,ความต้องการ,คำเรียกร้อง,ปัจจัยที่ต้องการ,ปัจจัยที่จำเป็น,แบบหนังสือเรียกร้อง vt. เรียกร้อง,ต้องการ, See also: requisitionary adj. requisite ist n. requisitioner n.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top