ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คำเป็น

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำเป็น-, *คำเป็น*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คำเป็นน. คำสระยาวที่ไม่มีตัวสะกด และคำในมาตรากง กน กม เกย เกอว.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, every word is the truth. You can ask George.ไม่ ทุกคำเป็นความจริง ลองไปถามจอร์จดูก็ได้ Of Mice and Men (1992)
Can't you at least say sorry?อย่างน้อย ขอโทษ สักคำเป็นไหม? Windstruck (2004)
Why's he have to go opening his mouth to investigators?ทำไมเขาต้องให้ปากคำเป็นพยานด้วย Cassandra's Dream (2007)
The gold was but a means, a means to rid this Kingdom of Uther Pendragon once and for all.ทองคำเป็นแค่เครื่องมือ... เครื่องมือกำจัดอาณาจักร ของอูเธอร์ เพนดรากอน ให้หมดสิ้นไป To Kill the King (2008)
THE OTHER GUY USES WORDS LIKE "TURNPIKE"ทั้งสองคำเป็นคำท้องถิ่นของฟลอริด้า Soul Mates (2009)
How did your deposition go?การสอบปากคำเป็นยังไงบ้าง? Your Secrets Are Safe (2010)
How's the debriefing?- ใช่แล้ว - การสอบปากคำเป็นไงบ้าง? The Negotiation (2010)
I mean, gold conducts electricity better than any other non-corrosive metal.ก็ใช่ ผมหมายถึง ทองคำเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ดีกว่า โลหะอย่างอื่นๆ ที่กรดกัดกร่อนไม่ได้ The Bones That Weren't (2010)
Every word was said so sincerely.ทุกคำเป็นคำพูดที่จริงใจนะ Me Too, Flower! (2011)
I'm good with that. ♪♪♪ (Clatters)ฉันเก่งในเรื่องนั้น คำพูดบางคำเป็นอมตะ Infamy (2012)
He is known for aesthetic combination of lyric poetry with realism.ท่านเป็นที่รู้จักกันในนามกวี ผู้ร้อยเรียงถ้อยคำเป็นงานศิลปอันวิจิตร A Muse (2012)
Already a million words under his belt before Columbia.มีถ้อยคำเป็นร้อยเป็นพันใต้เข็มขัดเขาก่อนมาโคลัมเบียด้วยซ้ำ Kill Your Darlings (2013)

English-Thai: Longdo Dictionary
deponent(n ) ผู้ให้ถ้อยคำเป็นพยาน เช่น In ensuring that the deponent's evidence is recorded in full, the court or the examiner may permit it to be recorded on audiotape.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concrete poetryn. โคลงกลอน ฉันท์ กาพย์ ที่ประพันธ์โดยวิธีจัดหรือลำดับคำเป็นแบบแผน แทนที่จะเป็นไปตามประเพณีดั้งเดิม
verbal(เวอ'เบิล) adj. เกี่ยวกับคำ,ประกอบด้วยคำเป็นคำพูด,ทีละคำ,เป็นวาจา,ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษร,เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยคำกริยา.n. คำ,คำกริยา., See also: verbally adv., Syn. spoken,oral,stated ###A. written,formal

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top