Search result for

คำอวยพร

(28 entries)
(0.047 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำอวยพร-, *คำอวยพร*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
While we're giving thanks for God's blessings...ในขณะที่พวกเราขอบคุณในคำอวยพรของพระเจ้า The Curious Case of Benjamin Button (2008)
That was my blessing to take that job in Philadelphia.มันคือคำอวยพรจากฉัน ให้รับงานที่ฟิลาเดเฟียซะ Marley & Me (2008)
With Cameron's blessings.พร้อมด้วยคำอวยพรจากคาเมรอน Dead Like Me: Life After Death (2009)
If this is your birthday wish, I feel very, very sorry for you.ถ้าเป็นคำอวยพรวันเกิดของคุณ ฉันรู้สึก เสียใจ เสียใจอย่างมาก Mandala (2009)
- Come on. It was so good last time.- ไม่เอาน่า ครั้งที่แล้วเป็นคำอวยพรที่ดีมาก Mandala (2009)
I would like to propose a toast.ผมอย่างจะกล่าวคำอวยพรซักหน่อย Rose's Turn (2009)
Your blessing means a lot to me.คำอวยพรของคุณมีความหมายกับผมมาก Gone with the Will (2009)
Well, I hope we have your blessing.ผมหวังว่าเราจะได้รับ คำอวยพรจากเธอ Everybody Says Don't (2009)
- so i got some interesting thanksgiving greetingsพ่อได้รับคำอวยพรวันขอบคุณพระเจ้าที่น่าสนใจ Hungry Man (2009)
I think there's a compliment deep in there somewhere.ฉันคิดว่านั่นคำอวยพร ที่ลึกซึ้งในบางแห่งที่มี Do It, Monkey (2009)
But i'm giving this toast tomorrow night,แต่หนูจะขึ้นกล่าวคำอวยพรคืนพรุ่งนี้ Enough About Eve (2009)
I'm thinking my toast should touch on...ฉันว่าคำอวยพรของฉันควรพูดถึง Enough About Eve (2009)

English-Thai: Longdo Dictionary
God bless you!พระเจ้าคุ้มครองคุณ (หรือพูดสั้นๆว่า Bless you!) เป็นคำอวยพรที่พูดเมื่อบุคคลอื่นมีอาการจาม เพราะสมัยก่อนเชื่อกันว่า ขณะที่คนเราจามนั้นวิญญาณสามารถออกจากร่างได้ ทำให้อาจมีโรคภัยได้ง่าย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Godspeed[N] คำอวยพรเมื่อต้องจากกัน (เช่น ขอให้ปลอดภัย, ไปดีมาดี), Syn. good luck, goodbye
greeting[N] คำอวยพร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cheer(เชียร์) {cheered,cheering,cheers} vt.,n. (การ) ร้องเสียงไชโย,ไชโย,โห่ร้อง,ยุ,ปลุกเร้าด้วยการโห่ร้อง -n. การร้องเสียงไชโย,สิ่งที่ให้ความปลื้มปิติยินดี,ความดีใจ,อาหาร,เสบียง,สีหน้าการปลอบใจ,การทำให้ใจชุ่มชื่น,การต้อนรับ -interj. คำอวยพรเวลาดื่มหรือเวลาจากกั
cheerio(เชีย'ริโอ) intetj. คำอวยพรเวลาดื่มหรืออำลาจากกัน,โชคดี,สวัสดี!, Syn. cheerioh,cheero
compliment(คอม'พลิเมินทฺ) n. คำสรรเสริญ,คำชมเชย,คำอวยพร,ของขวัญ. vi. สรรเสริญ,ชมเชย,อวยพร,แสดงความปรารถนาดี,แสดงความยินดี vi. สรรเสริญ,ชมเชย, Syn. flatter -Conf. complement
greeting(กรีท'ทิง) n. การทักทาย,การคำนับ,การรับรอง,การต้อนรับ,คำทักทาย,คำอวยพร,คำต้อนรับ, Syn. salutation,bow
salutation(แซลลิวเท'เชิน) n. การคำนับ,การแสดงความเคารพ,การยิงสลุต,คำคารวะ,การวันทยาหัตถ์,คำคารวะ,คำสรรเสริญ,คำอวยพร, Syn. greeting,salute

English-Thai: Nontri Dictionary
benison(n) คำอวยพร,พร,การอวยพร
compliment(n) การยกย่อง,การยกยอ,คำสรรเสริญ,คำชมเชย,คำอวยพร
salutation(n) การคารวะ,การคำนับ,การยิงสลุต,คำอวยพร,การขึ้นต้นจดหมาย
wish(n) ความประสงค์,ความปรารถนา,ความต้องการ,คำอวยพร,คำอธิษฐาน

German-Thai: Longdo Dictionary
Alles Gute!(phrase) เป็นคำอวยพร แปลว่า ขอให้มีแต่สื่งดีๆ
Viel Glück!(phrase) เป็นคำอวยพร แปลว่า โชคดี เช่น Viel Glück bei der Prüfung! ขอให้โชคดีในการสอบ
Viel Erfolg!(phrase) เป็นคำอวยพร แปลว่า ขอให้ประสบความสำเร็จ
Gesundheit!เป็นคำอวยพรเวลาที่มีคนจาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top