ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คำหยาบคาย

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำหยาบคาย-, *คำหยาบคาย*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Diet was a four-letter word here and grease came at no additional charge.คำว่า ไดเอท ถือเป็นคำหยาบคายของที่นี่... เรามี ไขมันให้ฟรี และ ไม่คิดค่าบริการ A Cinderella Story (2004)
He's vicious and he's cruel and he uses the C-word.เขารุนแรง เขาโหดเหี้ยม เขาใช้คำหยาบคาย Hard-Hearted Hannah (2009)
When it comes to profanity.ถ้าเป็นเรื่องคำหยาบคาย Don't Walk on the Grass (2009)
She sent foul-mouthed and abusive words to heaven...เธอส่งคำหยาบคาย คำไม่เหมาะสมไปสวรรค์เหรอ Postman to Heaven (2009)
Is it acceptable for you to use informal language and threaten an investor this way?มันจะดีหรอที่คุณที่จะใช้คำหยาบคายขู่นักลงทุนด้วยวิธีนี้ Episode #1.11 (2010)
And then she would have used mean words against anyone who got down on me.แล้วก็ด่าคำหยาบคาย ต่อคนที่มาแกล้งฉัน Britney 2.0 (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำหยาบคาย[n.] (kham yāpkhāi) FR: gros mot [m] ; grossièreté [f] ; vulgarité [f] ; paroles grossières [fpl]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
revile(รีไวลฺ') vt.,vi. ต่อว่า,ด่า,ประจาน,พูดเสียดสี,ใช้ถ้อยคำหยาบคาย, See also: revilement n. reviler n. revilingly adv.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top