ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คำสุภาพ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำสุภาพ-, *คำสุภาพ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำสุภาพ[N] polite word, See also: refined words, refined expression, Example: วัตถุประสงค์ของการใช้ราชาศัพท์และคำสุภาพนั้นคือการใช้เพื่อยกย่องผู้อื่นมิใช่ยกย่องตัวเอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คำสุภาพน. คำที่ไม่ผันด้วยวรรณยุกต์ทั้ง ๔.
หางคำสุภาพเรียก ปลาช่อน ว่า ปลาหาง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- lt´s a synonym for "stupid."คำสุภาพขอคำว่า"โง่" Nothing to Lose (1997)
Oh. Well, here´s a synonym for "procreation." Fuck you!งั้นนี่ก็คำสุภาพ"ไอ้ไข่ทิ้ง"ฟัคยู Nothing to Lose (1997)
Bravery is by far the kindest word for stupidity, don't you think?กล้าหาญเป็นคำสุภาพของคำว่าโง่ คุณไม่คิดอย่างนั่นเหรอ A Study in Pink (2010)
It's probably a euphemism for urination.อาจจะเป็นคำสุภาพของคำว่าไปฉี่สินะ The Shiny Trinket Maneuver (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ma'am[N] คำสุภาพสำหรับเรียกผู้หญิง
sir[N] คำสุภาพสำหรับเรียกผู้ชาย, See also: ท่าน, คุณ
sir[N] คำสุภาพสำหรับเรียกครูอาจารย์ผู้ชาย, See also: ท่าน, คุณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
madam(แมด'เดิม) n. มาดาม,คำสุภาพที่ใช้เรียกผู้หญิง,คุณนาย,แม่เล้า

English-Thai: Nontri Dictionary
euphemism(n) การใช้ถ้อยคำสุภาพ,การใช้ภาษาสละสลวย

German-Thai: Longdo Dictionary
bitteไม่เป็นไร เป็นคำสุภาพใช้ตอบรับเวลาที่มีคนพูดขอบคุณ เช่น Vielen Dank. - Bitte (schön)!

French-Thai: Longdo Dictionary
monsieur(n) |m, pl. messieurs| คุณผู้ชาย (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: A. madame, mademoiselle, Related: garçon, homme,
mademoiselle(n) |f, pl. mesmoiselles| หญิงสาว (ค่อนข้างอายุน้อย, เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. fille, madame, femme A. homme, monsieur
madame(n) |f, pl. mesdames| คุณผู้หญิง (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. , A. monsieur,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top