Search result for

คำสาบาน

(33 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำสาบาน-, *คำสาบาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำสาบาน[N] promise, See also: vow, oath, pledge, swearer, guarantee, warrant, Syn. คำสัญญา, คำมั่น, คำมั่นสัญญา, Thai definition: คำปฏิญาณโดยกล่าวอ้าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sacramentum (L.)คำสาบาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oathคำสาบาน, คำสัตย์ปฏิญาณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
oathคำสาบาน, คำสัตย์สาบาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statutory declarationคำสาบานตามแบบที่กฎหมายกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oath in litemคำสาบานเพื่อพิสูจน์พยานหลักฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oath of calumnyคำสาบานแสดงความสุจริตใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We can't forget our oath, that is, we must build a powerful Chosun in which everyone lives peacefully together.ข้ายังไม่ลืมคำสาบาน ที่จะต้องสร้าง โชซอน ที่แข็งแกร่ง และทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข Iljimae (2008)
Sir, please keep our oath which we made that year.นายท่าน โปรดเก็บคำสาบานของเราที่ได้กวล่าวไว้ในปีนั้นด้วย Iljimae (2008)
That's good, you should put that in your vows.เยี่ยม! ทำไมไม่เขียนในคำสาบานซะล่ะ Made of Honor (2008)
I thought we could go for a walk and work on the vows.ผมคิดว่า เราออกไปเดิน ซ้อม คำสาบานหน่อย Made of Honor (2008)
Captain Teach, the pirate, swore he'd put his enemies to an everlasting fire.กัปตันทิส, โจรสลัด,คำสาบานที่เขาให้ไว้ว่าจะ ส่งศัตรูของเขาสู่ไฟมรณะที่ไม่มีวันมอด Nights in Rodanthe (2008)
It's very difficult to stand by your convictions when someone who is, like,มันก็ลำบากใจนะ ถ้าจะต้องทำตามคำสาบาน เวลาที่เราอยู่กับคนที่แบบว่า Loyal and True (2008)
And failing to honor that oath would be the worst kind of hypocrisy.และการ ตระบัดคำสาบาน จะทำให้แม่เป็นคนเจ้าเล่ห์ที่เลวที่สุด Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
Just 'cause I broke my vows to my husband doesn't meanเพียงเพราะฉันทำลายคำสาบานต่อสามีฉัน ไม่หมายความว่า Release Me (2009)
You came to prey on me, to ruin the sacred vowเธอมาล่อฉันให้ทำลายคำสาบาน Timebomb (2009)
You committed perjury, and that's a felony.พวกคุณละเมิดคำสาบาน และนั่นถือเป็นอาชญากรรม Hello, Dexter Morgan (2009)
The issue here is perjury.ปัญหาตรงนี้ คือเรื่องของการให้คำสาบานเท็จ Hello, Dexter Morgan (2009)
A patient asked me to disclose the risks of a surgical procedure, and I am required by law and my oath to do so.และฉันทำตามกฎหมาย และตามคำสาบานว่าจะทำอย่างนั้น Good Mourning (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำสาบาน[n.] (kham sābān) EN: oath   FR: serment [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oath[N] คำสาบาน, See also: คำสัญญา, คำปฏิญาณ, Syn. pledge, vow, promise
parole[N] คำสาบาน, See also: คำสัญญา, Syn. pledge, promise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
celibaten. คนโสด adj. โสด,เกี่ยวกับการให้คำสาบานว่าจะไม่แต่งงาน
cuss(คัส) n. คำสาปแช่ง,คำสบถ,คำสาบาน vt. ด่า,สาป,แช่ง
hippocratic oathคำสาบานของแพทย์ที่เกี่ยวกับจรรยาแพทย์ทุกวันนี้ที่สืบเนื่องมาจากHippocrates
jurant(จัว'รันท) adj. ให้คำปฏิญาณ,ซึ่งสาบานไว้. n. ผู้ให้คำสาบานไว้,ผู้ให้คำปฏิญาณ
oath(โอธ) n. คำสาบาน,สัจจะ,คำสบถ -Phr. (take oath สาบานให้สัจจะ)
sacrament(แซค'ระเมินทฺ) n. พิธีศาสนาคริสต์เพื่อรับเป็นคริสตศาสนิกชนโดยเฉพาะหมายถึงeucharist (ดู) และbaptism (ดู) ,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้า (เหล้าองุ่นและขนมปัง) ,คำสาบาน,สัตย์สาบาน,สัตยาธิษฐาน, Syn. covenant,pledge

English-Thai: Nontri Dictionary
HOCUS-hocus-pocus(n) คำสาบาน,การเล่นกล,การหลอกลวง
oath(n) คำสาบาน,คำสัตย์,คำสบถ,สัจจะ
parole(n) ทัณฑ์บน,คำสัตย์,คำสาบาน
sacrament(n) สัตยาธิษฐาน,การให้ศีล,คำสัตย์,คำสาบาน
vow(n) สัญญา,คำปฏิญาณ,ปฏิญญา,คำสาบาน,คำอธิษฐาน,การบนบาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top