ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คำรับรอง

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำรับรอง-, *คำรับรอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำรับรอง[N] guarantee, See also: pledge, Example: ในแบบฟอร์มการเสนอโครงการจะต้องมีคำรับรองของผู้เสนอโครงการว่าไม่ได้ลอกเลียนแบบใครมา, Thai definition: ถ้อยคำรับประกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทัณฑ์บนคำรับรองว่าจะไม่กระทำการที่ห้ามหรือกระทำความผิดอีกภายในเวลาที่กำหนด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
warrantyคำรับรอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrantyคำรับรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sailing warrantyคำรับรองการเดินเรือ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
material damage warrantyคำรับรองความเสียหายทรัพย์สิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
two risks warrantyคำรับรองภัย ๒ ราย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Institute Warrantiesคำรับรองสถาบัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
North American Warrantyคำรับรองอเมริกาเหนือ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
trading warrantiesคำรับรองเขตเส้นทาง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
two plane warrantyคำรับรองเครื่องบิน ๒ ลำ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
express warrantyคำรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Auditor’s certificateคำรับรองของผู้สอบบัญชี [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Plus a guarantee to start drilling within ten days...พร้อมทั้งคำรับรองว่าจะ เริ่มงานใน 10 วัน There Will Be Blood (2007)
I cannot give you my blessing.ฉันยังให้คำรับรองไม่ได้ The Ramen Girl (2008)
I want guarantee.ฉันต้องการคำรับรอง Public Enemies (2009)
Yeah, but I figured I'd get a recommendation from you, you know? Level Five?ใช่สิ แต่ฉันอยากได้คำรับรองจากนาย นายน่ะระดับห้าใช่มั้ย Repo Men (2010)
If Qing sends their official recognition and he finds out of your contribution, he will summon you again.ถ้าหากทางชิงส่งคำรับรองอย่างเป็นทางการมา และทรงทราบถึงเรื่องที่ท่านพี่ได้เสียสละ พระองค์จะทรงเรียกใช้ท่านอีก Dong Yi (2010)
Qing is being very slow in sending its acknowledgment of the Crown Prince.ต้าชิงส่งคำรับรององค์รัชทายาทมาช้าจริง ๆ Dong Yi (2010)
I don't know if it's just a regular emissary or a special one bringing the Qing recognition.ข้าก็ไม่รู้ว่าเป็นคณะทูตตามปกติ หรือคณะทูตพิเศษที่นำคำรับรองมา Dong Yi (2010)
I wanted recommendation.ฉันอยากได้คำรับรองน่ะ It's Easy to Cry When This Much Cash is Involved (2012)
Seriously, though, who is giving that woman a reference--my dad?อยากรู้จริง ใครกันที่ให้คำรับรอง กับผู้หญิงคนนั้น พ่อฉันเหรอ Blood Is the New Black (2012)
Consider it a show of good faith.คิดซะว่ามันเป็นการแสดงคำรับรองที่ดี Cherry Picked (2012)
Your word?คำรับรองคุณงั้นหรือ? Patriot Games (2013)
They need some bona fides before I can speak with you.เค้าต้องการคำรับรอง ก่อนจะให้ฉันพูดกับนาย World War Z (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำรับรอง[n.] (kham raprøng) EN: confirmation ; warranty   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
word[N] คำสัญญา, See also: คำรับรอง, คำรับประกัน, Syn. assurance, guarantee, promise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
faith(เฟธ) n. ศรัทธา,ความมั่นใจ,ความเลื่อมใส,ความยึดมั่น,ความเชื่อในศาสนา,ความซื่อสัตย์,คำรับรอง. -Phr. (lose faith in สงสัย) . -Phr. (in good faith ด้วยศรัทธา), Syn. belief,creed
guarantee(แกเรินที') n. การประกัน,หลักประกัน,เครื่องประกัน,คำรับรอง,ผู้รับรอง,คนรับรอง vt. รับรอง,ประกัน,ค้ำประกัน,ให้คำมั่น,สัญญา, Syn. warranty, certify,affirm

English-Thai: Nontri Dictionary
affirmative(n) การรับ,คำยืนยัน,คำรับรอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top