ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คำมั่นสัญญา

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำมั่นสัญญา-, *คำมั่นสัญญา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำมั่นสัญญา[N] promise, See also: vow, pledge, oath, swearer, Syn. คำสัญญา, คำสาบาน, คำปฏิญาณ, คำสัตย์, สัจจะ, Example: เขาลาออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเพื่อรักษาคำมั่นสัญญาสุภาพบุรุษที่เคยให้ไว้, Count unit: ข้อ, ประการ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our multitudes are pledged...ประชาชนของเรามีการให้คำมั่นสัญญา ... The Ugly American (1963)
I hope you two can keep this promise.ปู่หวังว่าหลานทั้งสอง จะรักษาคำมั่นสัญญานี้ไว้ My Little Bride (2004)
It's not the rules that are important... but one's pledge to keep them.มันไม่ใช่กฏ สิ่งนั้นมีความสำคัญ... ทว่ามันคือคำมั่นสัญญาในปกป้องพวกเขาไว้ Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
She kept every promise she ever made.เธอรักษาคำมั่นสัญญาทุกอย่างที่เธอได้ให้สัญญาเอาไว้ Mr. Monk and the Blackout (2004)
Tonight I give you my most solemn vow that justice will be swift it will be righteous and it will be without mercy.คืนนี้ผมขอให้คำมั่นสัญญา ที่หนักแน่นที่สุด... ...ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน... ...ด้วยความเที่ยงธรรม... V for Vendetta (2005)
Being a citizen there promises eternal peace, and the army with mysterious powers promises the victory for the final war.มีพลเมืองที่ให้คำมั่นสัญญาว่าจะอยู่อย่างสันติตลอดกาล และมีกองทัพที่สาบานจะนำความรุ่งโรจน์มามอบให้ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Since the death of my brother, I became king and now this promise landed up in our hands.หลังจากที่พี่ชายของพ่อเสด็จสวรรคต พ่อได้กลายเป็นพระราชาและในขณะนี้ คำมั่นสัญญาเรื่องการแต่งงานนี้ก็ได้ตกมาถึงพวกเราด้วย Episode #1.1 (2006)
You see, there are no loopholes with the Promise.คืองี้ ไม่มีช่องโหว่หรอกนะ กับคำมั่นสัญญา Teeth (2007)
We made a sacred promise.เราให้คำมั่นสัญญาเอาไว้ Teeth (2007)
I can become again the man who once crossed the Surrey park... at dusk in my best suit, swaggering on the promise of life.ผมสามารถกลับมาเป็นคนนั้น คนที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในความมืดมิด ในสวนเซอเรย์ เข้ามามีบทบาทในคำมั่นสัญญาของชีวิต Atonement (2007)
"It is the desire of Caleb and Catherine to establish their vows from this point on as a covenant and not a contract.นี่เป็นความปรารถนาของ เคเลบ และ แคทเทอรีน ที่จะประกาศคำมั่นสัญญา ซึ่งเป็นพันธสัญญาระหว่างกัน และไม่ใช่สัญญาทั่วไป Fireproof (2008)
I take my commitments seriously.มันสำคัญมาก ที่คุณต้องรู้ว่า ผมจริงจังกับคำมั่นสัญญา City on Fire (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำมั่นสัญญา[n.] (khamman sanyā) EN: promise ; vow ; pledge ; oath ; swearer   FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plight[N] คำมั่นสัญญา, Syn. pledge, promise
promise[N] คำสัญญา, See also: คำมั่นสัญญา, คำปฏิญาณ, Syn. assurance, avowal, agreement, warrant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commitment(คะมิท'เมินทฺ) n. การมอบ,การมอบหมาย (หน้าที่ความไว้วางใจ) ,การส่งให้พิจารณา,การกักตัวไว้ในโรงพยาบาลโรคจิต,การส่งเข้าคุก,การให้คำมั่นสัญญา,คำสั่งศาลให้กักหรือเข้าคุก,การกระทำความผิด,การพัวพัน,การเข้าสู่สงคราม., Syn. committal,delive
pledge(เพลดจฺ) n. คำปฏิญาณ,คำมั่นสัญญา,ข้อผูกมัด,หลักประกัน,ผู้ค้ำประกัน,การวางมัดจำ,การดื่มอวยพร. -Phr. (take the pledge ให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ดื่มสุรา) vt. ให้คำปฏิญาณ,ให้คำมั่น-สัญญาค้ำประกัน,วางมัดจำ,ดื่มอวยพร., See also: pledgeable adj. pledger
promise(พรอม'มิส) n. สัญญา,คำมั่นสัญญา,ลักษณะหรือท่าทีที่ดี. vt. สัญญา,ให้คำมั่นสัญญา,เป็นเครื่องบอก,รับปากจะแต่งงาน,ทำให้มั่นใจ. vi. เป็นเครื่องบอก,แสดงอาการว่าจะเป็น,
promisor(พรอม'ซิเซอะ,พรอมมิเซอะ') n. ผู้ให้คำมั่นสัญญา
renewal(รีนิว'เอิล) n. การเริ่มใหม่,การเปลี่ยนใหม่,การฟื้นฟู,การสร้างใหม่,การทำให้กลับสู่สภาพเดิม,การต่อสัญญาใหม่,การรับนิตยสารต่อ,การยืนยัน,การยืนยันคำมั่นสัญญา
scratch(สแครทชฺ) vt..vi. ข่วน,เกา,ถู,ครูด,ขุด,ขีด,ตะกุย,คุ้ยเขี่ย,ถอนตัวออกจากการแข่งขัน,ขีดออก,ขีดทิ้ง ,ดำเนินชีวิตไปด้วยความลำบากมาก,ถอนตัวออกจากการแข่งขัน,ไม่สามารถปฎิบัติตามคำมั่นสัญญา,รวบรวมหรือกินอย่างรีบเร่ง. n. รอยข่วน (เกา,ถู,ครูด,ขุด,ขีด,ตะกุย) ,การถอนตัวจากการแข่งขัน,บุคคลที่ไม่สำคัญ,เงินสด
votive(โว'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับคำปฎิญาณ,เกี่ยวกับคำมั่นสัญญา., See also: votively adv.
welsh(เวลช,เวลชฺ) vi. โกงหนี้,ไม่ใช้หนี้,ไม่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา, Syn. welch, See also: welsher n. คนโกงหนี้,เจ้ามือรับแทงม้าที่โกง
word for honourn. คำปฏิญาณ,คำมั่น,คำสัญญา,คำมั่นสัญญา

English-Thai: Nontri Dictionary
pledge(n) คำมั่นสัญญา,การดื่มอวยพร,หลักประกัน,การวางมัดจำ
promise(n) ข้อตกลง,คำสัญญา,คำมั่นสัญญา
troth(n) ความซื่อสัตย์,คำมั่นสัญญา,ความจริง,การหมั้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top