Search result for

คำพิพากษา

(59 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำพิพากษา-, *คำพิพากษา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำพิพากษา[N] decision, See also: judgement, verdict, ruling, Syn. คำตัดสิน, คำวินิจฉัย, Example: เขาพระวิหารเป็นดินแดนที่ไทยต้องสูญเสียไปตามคำพิพากษาของศาลโลกที่ให้คืนแก่ประเทศเขมร, Thai definition: คำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลในประเด็นแห่งคดีที่ฟ้องต่อศาล, Notes: (กฎหมาย)
คำพิพากษาถึงที่สุด[N] final judgment, Example: ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าการสมรสของบุคคลคู่นี้ เป็นโมฆะแล้ว, Thai definition: คำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลในประเด็นแห่งคดีที่ฟ้องต่อศาล ซึ่งเป็นคำตัดสินสุดท้าย ไม่มีผู้ใดร้องเรียนได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คำพิพากษาน. คำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลในประเด็นแห่งคดีที่ฟ้องต่อศาล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
judgmentคำพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sentenceคำพิพากษา (ในคดีอาญา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
res judicata (L.)คำพิพากษาถึงที่สุด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
final judgmentคำพิพากษาถึงที่สุด, คำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
definitive sentence; definite sentenceคำพิพากษาที่กำหนดโทษแน่นอน [ดู indeterminate sentence ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
definite sentence; definitive sentenceคำพิพากษาที่กำหนดโทษแน่นอน [ดู indeterminate sentence ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
erroneous judgmentคำพิพากษาที่ผิดพลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
split sentenceคำพิพากษาที่แยกการลงโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alternative judgmentคำพิพากษาที่ให้เลือกกระทำการได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judicial precedentคำพิพากษาบรรทัดฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Digestsคำพิพากษาศาลโดยย่อ [TU Subject Heading]
Judgmentsคำพิพากษาศาล [TU Subject Heading]
Judgments, Criminalคำพิพากษาศาลคดีอาญา [TU Subject Heading]
Judgments, Foreignคำพิพากษาศาลต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Prison sentencesคำพิพากษาจำคุก [TU Subject Heading]
Summary judgmentsคำพิพากษาศาล (ย่อ) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It is there for my duty to pronounce judgment.มันเป็นหน้าที่ของข้าที่จะประกาศคำพิพากษา The Mark of Nimueh (2008)
Nobody's standing up in front of a judge while judges and police commissioners are getting blown away.ไม่มีใครมาฟังคำพิพากษาที่ศาล กับ ผบ.ตร. กำลังจะโดนบึ้ม The Dark Knight (2008)
The Decision Book.หนังสือคำพิพากษา 24: Redemption (2008)
Gordon Stewart Northcott, it is the judgment of this court that you be conveyed to San Quentin Prison, where you'II be held in solitary confinement for a period of two years, until October 2, 1930;กอร์ดอน สจ๊วด นอร์ทคอทท์ ฟังคำพิพากษา ขอสั่งให้นำตัวไปจองจำที่คุกซานเควนติน Changeling (2008)
I'll draw up an order to show cause and get it before the judge immediately.ศาลพิจารณาและให้คำพิพากษาทันที Prison Break: The Final Break (2009)
So if a prison shanking is completely off the table... and we're sure of that?จะติดคุก ก็เมื่อศาลอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้น แล้วเราแน่ใจว่าจะเอาแบบนั้นไหม Better Call Saul (2009)
Prosecution, request the sentence.ศาลจะอ่านคำพิพากษาดังต่อไปนี้ The Case of Itaewon Homicide (2009)
No. I'm asking you to just wait until your father's sentenced.ไม่ใช่ ผมแค่ขอให้คุณรอจน ถึงคำพิพากษาของพ่อคุณก่อน Your Secrets Are Safe (2010)
They had a little shack on the river. Nightflower.นี่คุณ ผมไม่ได้ถูกคำพิพากษาที่นี่ ใช่ไหม ? Edge of Darkness (2010)
The sentence of death holds.คำพิพากษาคือมันต้องนอนตายในหลุมนั้น The Red Serpent (2010)
- Your brother's still got two years left on his sentence.- พี่น้องของพวกนายยังเหลืออีก 2 ปีต้องคำพิพากษา Polly Wants a Crack at Her (2010)
The defendant will rise for the reading of the verdict.จำเลยกรุณายืนขึ้น เพื่อฟังคำพิพากษา The Boy with the Answer (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำพิพากษา[n.] (khamphiphāksā) EN: decision ; judgement = judgment (Am.) ; verdict ; ruling ; judicial decision ; sentence   FR: jugement [m] ; décision judiciaire [f] ;
คำพิพากษาคดี[n. exp.] (khamphiphāksā khadī) EN: judgement = judgment (Am.)   
คำพิพากษาถึงที่สุด[n. exp.] (khamphiphāksā theung thīsut) EN: final judgement = final judgment (Am.)   FR: décision finale [f]
คำพิพากษาประหารชีวิต[n. exp.] (khamphiphāksā prahānchīwit) EN: death sentence   
คำพิพากษาเกี่ยวกับทรัพย์[n. exp.] (khamphiphāksā kīokap sap) EN: judgement in rem = judgment in rem (Am.)   
คำพิพากษาเกี่ยวกับบุคคล[n. exp.] (khamphiphāksā kīokap bukkhon) EN: judgement in personam = judgment in personam (Am.)   

English-Thai: Longdo Dictionary
precedent(n) คำพิพากษาในคดีก่อน ซึ่งนำมาเป็นมาตรฐานในการตัดสินคดีต่อๆไป

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
death warrant[N] คำสั่งประหารชีวิต, See also: คำพิพากษาให้ประหาร
decision[N] คำพิพากษา, See also: คำตัดสิน, การพิพากษา, Syn. judgment
decree absolute[N] คำสั่งศาลให้หย่า, See also: คำพิพากษาให้หย่า
doom[N] คำพิพากษา, See also: คำตัดสิน, Syn. condemnation, judgement
open verdict[N] คำพิพากษาของศาลที่ว่าสาเหตุของการตายไม่ทราบแน่ชัด
verdict[N] คำตัดสินของคณะลูกขุน, See also: คำพิพากษา, คำตัดสินสุดท้าย, Syn. judgement, finding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assize(อะไซซ') n. สภานิติบัญญัติ,ศาลอังกฤษที่พิจารณาความโดยข้าหลวงพิเศษ,คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลชนิดนี้,การไตร่สวน,การนั่งพิจารณาคดี,มาตราการกำหนดราคาสินค้า
decree(ดีครี') n. คำสั่ง,คำบัญชา,คำพิพากษา,พระราชกฤษฎีกา,ประกาศิตของสวรรค์ v. สั่ง,บัญชา,พิพากษา,ประกาศใช้กฎหมาย
docket(ดอค'คิท) n. รายการคดีและคำพิพากษาของศาล, รายการเรื่องราวการพิจารณาโดยคณะกรรมการสภา,ใบเซ็นของสินค้า,ใบปะหน้า,หนังสือแสดงการเสียภาษีศุลกากร,บัตร,สาระสำคัญ. vt. นำเข้ารายการพิจารณาคดีของศาล,เขียนใบปะหน้า,สรุปสาระสำคัญ
doom(ดูม) n. เคราะห์ร้าย,ชะตาขาด,ความตาย,ความหายนะ,คำพิพากษา,วาระสุดท้าย,วาระที่โลกาวินาศ vi. กำหนด,ถึงวาระ,ประณาม,พิพากษา,ชี้ชะตากรรม, Syn. fate,adverse fate
fiat(ไฟ'เอิท,ไฟ'แอท) n. คำสั่ง,พระราชกฤษฎีกา,พระบรมราชโองการ,คำพิพากษา vt. ตี,ชก,ต่อย
finding(ไฟ'ดิง) n. การค้นหา,การตรวจสอบ,การค้นพบ,สิ่งที่ค้นพบ,คำพิพากษา,คำวินิจฉัย, See also: findings n.,pl. เครื่องมือช่าง,เครื่องมือเครื่องใช้เล็ก ๆ น้อย, Syn. result,answer,verdict
open verdictคำพิพากษาของศาลที่ไม่ตายตัว
reversal(รีเวอ'เซิล) n. การพลิกกลับ,การกลับกัน,ความตรงกันข้าม,การถอยหลัง,การกลับคำพิพากษา,ความเคราะห์ร้าย,ความปราชัย, Syn. reverse
revert(รีเวิร์ท') vi. กลับสู่สภาพเดิม,คืนสู่,คืนกลับ vt. ทำให้กลับกัน,กลับคำพิพากษา,หมุนกลับ,กลับทิศทาง, See also: revertibility n. revertible adj. revertive adj., Syn. regress,return

English-Thai: Nontri Dictionary
decree(n) กฎ,พระราชกฤษฎีกา,คำสั่ง,คำบัญชา,ประกาศิต,คำพิพากษา
doom(n) คำพิพากษา,คำตัดสิน,เคราะห์กรรม,ความหายนะ,ความตาย,ชะตาขาด
fiat(n) คำสั่ง,คำพิพากษา,คำตัดสิน,พระบรมราชโองการ
judgment(n) การตัดสิน,การพิจารณา,คำตัดสิน,คำพิพากษา
verdict(n) คำตัดสิน,คำชี้ขาด,คำพิพากษา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
判決[はんけつ, hanketsu] (n) คำพิพากษา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top