ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คำปรึกษา

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำปรึกษา-, *คำปรึกษา*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำปรึกษา(n) suggestion, See also: advice, direction, guidance, counsel, Syn. ข้อคิดเห็น, คำแนะนำ, ข้อเสนอแนะ, Example: ทุกคนควรถนอมสายตาด้วยตนเองเพราะแพทย์เป็นแต่เพียงผู้ให้คำปรึกษาแนะนำเท่านั้น, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: ความเห็นเชิงแนะนำ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I dub you Pinocchio's conscience, lord high keeper of the knowledge of right and wrong, counsellor in moments of temptation... and guide along the straight and narrow path.ฉันพากย์คุณมโนธรรม ปิโนคี โอ ลอร์ดสูง ผู้รักษาประตูแห่งความรู้ที่ ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ให้คำปรึกษาในช่วงเวลาของ การทดลองและ Pinocchio (1940)
Think what you can do with what you have. "คิดว่าสิ่งที่คุณสามารถทำกับสิ่ง ที่คุณมี คุณให้ฉันให้คำปรึกษาที่ดี The Old Man and the Sea (1958)
Very important for the family.เช่นผู้ให้คำปรึกษาที่ปรึกษา ที่สำคัญมากสำหรับครอบครัว The Godfather (1972)
That's bad enough but they've also lost the opportunity to find out about their mentor and I'm sure that hurts them much more than anything else.ที่ไม่ดีพอ ... ... แต่พวกเขาได้สูญเสียยังมีโอกาสที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้คำปรึกษาของพวกเขา ... ... และฉันแน่ใจว่าพวกเขาเจ็บมากขึ้นกว่าสิ่งอื่น Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
You have an initial consultation with the Lanzarottas... and Mrs. Logan's here for a final.คุณมีให้คำปรึกษาเบื้องต้นให้คุณลานซารอตต้า และตรวจครั้งสุดท้ายของคุณนายโลแกน Junior (1994)
No marriage counselor. No trial separation. I'm gonna get fuckin' divorced.ไม่มีผู้ให้คำปรึกษาการแต่งงาน ไม่มีการแยกการพิจารณาคดี ฉันจะได้รับไอ้หย่า Pulp Fiction (1994)
I do, but I do mainly field consultations, which is cool 'cause I get to travel.ใช่ แต่ฉันเน้นเรื่องการให้ คำปรึกษา ซึ่งดี... เพราะฉันได้เดินทาง ฉันจะไปฮาวายในวันศุกร์ Punch-Drunk Love (2002)
My marriage counselor. My ex and I were on the rocks. She said get a hobby.ผู้ให้คำปรึกษาการแต่งงานของฉัน อดีตของฉันและฉันอยู่บนโขดหิน เธอบอกว่าได้รับงานอดิเรก Showtime (2002)
-More a discussion.- คำปรึกษามากกว่า Mona Lisa Smile (2003)
You shall not provide counsel beyond your own subject for any student at any time.ห้ามให้คำปรึกษานอกเหนือวิชาที่สอน... แก่นักเรียนคนใด ไม่ว่าเวลาใด Mona Lisa Smile (2003)
Hi, I, uh, I give free consultations during my lunch hour, ดีครับ ผมให้คำปรึกษาฟรี ตอนช่วงพักเที่ยง Shall We Dance (2004)
We should get together and compare notesฉันน่าจะไปขอคำปรึกษา Saving Face (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำปรึกษา[khampreuksā] (n) EN: suggestion ; advice ; direction ; guidance ; counsel  FR: conseil [ m ] ; suggestion [ f ]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advise(แอดไวซ) vt., vi. แนะนำ, เตือน, ให้ความเห็น, บอก ข่าว, ให้คำปรึกษา, Syn. direct
consultant(คันซัล'เทินทฺ) n. ผู้ขอคำปรึกษา, ผู้ให้คำปรึกษา, นายแพทย์ที่ปรึกษา, See also: consultancy n.
counsel(เคา'เซิล) { counselled, counselling, counsels } n. คำแนะนำ, คำปรึกษา, คำตักเตือน, วัตถุประสงค์, แผนการ, ข้อคิดเห็น, ทนายความ, ที่ปรึกษากฎหมาย -v. ให้คำแนะนำ, ให้คำปรึกษา, แนะนำ., See also: counselable, counsellable adj., Syn. suggesti
rede(รีด) vt. แนะนำ, ให้คำปรึกษา, เตือน, อธิบาย n. คำแนะนำ, คำปรึกษา, โครงการ, แผนงาน, นิยาย, เรื่องเล่า, Syn. counsel, advise
shepherd(เชฟ'เฟิร์ด) n. คนเลี้ยงแกะ, ผู้ดูแลคนอื่น, พระ, บาทหลวง. vt. เลี้ยงแกะ, เฝ้าดูอย่างระมัดระวัง, ดูแล, นำทาง, ชี้ทาง, แนะนำ, ให้คำปรึกษาทางจิตวิญญาณ (ศาสนา) , (กีฬาฟุตบอล) ประกบคู่ต่อสู้. -Phr. (The good shepherd พระเยซูคริสต์), Syn. guide, he

English-Thai: Nontri Dictionary
advise(vt) แนะนำ, ให้ความเห็น, ให้คำปรึกษา, ตักเตือน
advisory(adj) ซึ่งให้คำปรึกษา, ซึ่งแนะนำ
counsel(n) คำแนะนำ, คำปรึกษา, การปรึกษาหารือ, ที่ปรึกษากฎหมาย, ทนายความ
counsel(vt) ให้คำแนะนำ, ให้คำปรึกษา
shepherd(vt) เฝ้าดู, เลี้ยงแกะ, ชี้ทาง, ให้คำปรึกษา, แนะนำ

German-Thai: Longdo Dictionary
beraten(vt) |berät, beriet, hat beraten, in +D| แนะนำ, ให้คำปรึกษา เช่น Der Makler Schneider hat mich beim Hauskauf beraten. นายหน้าชื่อชไนเดอร์ให้คำแนะนำฉันในการซื้อบ้าน, See also: Related: raten
raten(vt) |rät, riet, hat geraten, zu + D| แนะนำ, ให้คำปรึกษา เช่น Der Makler hat mir zu dem Hauskauf geraten., See also: Related: beraten

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top