ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คำนิยม

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำนิยม-, *คำนิยม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำนิยม[N] appreciation, See also: eulogy, praise, good opinion, favourable comment, admiring words, Syn. คำชมเชย, คำสรรเสริญ, Example: เขาโทรศัพท์มาให้ผมเขียนคำนิยมให้กับหนังของเขา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คำนิยมน. ข้อความที่ผู้มีชื่อเสียงเขียนชื่นชมหนังสือเล่มนั้น อยู่ก่อนส่วนที่เป็นเนื้อเรื่อง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
forewordคำนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Adam asked me to see if you'd give us a quote for the article he's writing.อดัมขอให้ผมมาพบเผื่อคุณ จะให้คำนิยมสำหรับบทความที่เขากำลังเขียนอยู่ Basic Instinct (1992)
She might give me a quote for the book jacket.เธออาจให้คำนิยมบนปกหนังของของฉันก็ได้ We're So Happy You're So Happy (2008)
Do you want a quote?อยากได้คำนิยมสักหน่อยไหม Fright Night (2011)
Finally, a blurb for my next cookbook.ในที่สุด ฉันก็ได้คำนิยม สำหรับหนังสือทำอาหารเล่มใหม่ The Art of Making Art (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำนิยม[n.] (khamniyom) EN: appreciation ; eulogy ; praise ; good opinion ; favourable comment ; admiring words ; encomium   
คำนิยมพื้นฐาน[n. exp.] (khamniyom pheūnthān) EN: value   FR: valeur (morale) [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top