ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คำติเตียน

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำติเตียน-, *คำติเตียน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำติเตียน[N] criticism, See also: reproach, reprimand, censure, reprove, rebuke, Syn. คำตำหนิ, คำตำหนิติเตียน, Ant. คำชม, Example: คำติเตียนไม่ได้ทำให้เขามีความรู้สึกโกรธเคืองแต่อย่างใด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No one likes a nag.ไม่มีใครชอบคำติเตียน Brothers of Nablus (2008)
- It's not a criticism.- นี่ไม่ใช่คำติเตียน To Kill the King (2008)
I listened to their complaints, which is my responsibility as Lady of Winterfell.ข้ารับฟังคำติเตียนของพวกเขา มันเป็นความรับผิดชอบของข้าในฐานนะผู้นำแห่ง วินเทอร์เฟล Eastwatch (2017)

English-Thai: Nontri Dictionary
blame(n) การติเตียน,การตำหนิ,คำติเตียน,คำตำหนิ
reproach(n) ความไม่พอใจ,คำติเตียน,การต่อว่า,การตำหนิ,การประณาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top