ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คาร์บูเรเตอร์

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คาร์บูเรเตอร์-, *คาร์บูเรเตอร์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาร์บูเรเตอร์[N] carburetor, See also: carburator, carbureter, Example: คาร์บูเรเตอร์ของรถคันนี้ไม่ค่อยดี, Thai definition: อุปกรณ์ประกอบในเครื่องยนต์ชนิดใช้น้ำมันเผาไหม้ภายใน ใช้ประโยชน์เพื่อผสมอากศเข้ากับไอน้ำมันก่อนที่ถูกเผาไหม้, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คาร์บูเรเตอร์น. อุปกรณ์ประกอบในเครื่องยนต์ชนิดใช้นํ้ามันเผาไหม้ภายใน ใช้ประโยชน์เพื่อผสมอากาศเข้ากับไอนํ้ามันก่อนที่จะถูกเผาไหม้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
carburetor; carburettorคาร์บูเรเตอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
carburettor; carburetorคาร์บูเรเตอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dual carbutetorsคาร์บูเรเตอร์คู่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
variable-choke carburetor; variable-venturi carburetorคาร์บูเรเตอร์แบบคอคอดแปรผันได้ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
variable-venturi carburetor; variable-choke carburetorคาร์บูเรเตอร์แบบคอคอดแปรผันได้ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
variable-choke carburetor; variable-venturi carburetorคาร์บูเรเตอร์แบบคอคอดแปรผันได้ [มีความหมายเหมือนกับ constant vacuum carburetor] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
variable-venturi carburetor; variable-choke carburetorคาร์บูเรเตอร์แบบคอคอดแปรผันได้ [มีความหมายเหมือนกับ constant vacuum carburetor] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
updraft carburetor; downdraught carburettorคาร์บูเรเตอร์แบบดูดขึ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
downdraft carburetor; downdraught carburettorคาร์บูเรเตอร์แบบดูดลง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fixed-jet carburetorคาร์บูเรเตอร์แบบนมหนูคงที่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carburetorคาร์บูเรเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Carburetorsคาร์บูเรเตอร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Four-point-three liter, 30 horsepower, six-cylinder engine, with Stromberg downdraft carburetor.4.3 ลิตร, แรงม้า 30 , เครื่องยนต์ 6 สูบ พร้อมด้วยสตอมเบอร์ก ดาว์นดราฟท์ คาร์บูเรเตอร์Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
The cutest little town in Carburetor County.เมืองเล็ก ๆ ที่น่ารักที่สุด ในคาร์บูเรเตอร์มณฑล Cars (2006)
Carburettor.คาร์บูเรเตอร์ Left Turn Ahead (2007)
My guys only work on carbureted engines, so for them it's like...คนของผมทำงานเป็น แต่พวกเครื่องยนต์คาร์บูเรเตอร์ Queen Sacrifice (2010)
Yeah, why don't you hand me that carburetor?ก็ดี หยิบคาร์บูเรเตอร์ อันนั้นให้หน่อย Sexy (2011)
And I don't think someone who doesn't know the difference between a yaw drive and a carburetor is the man for the job.และผมก็ไม่คิดว่าบุคคุล ที่ไม่รู้ถึงความแตกต่าง ระหว่างแกนคอหมุนรับทิศทางลม กับคาร์บูเรเตอร์ All In (2012)
It literally carburetted.- ไม่ครับ คันนี้ใช้คาร์บูเรเตอร์ Episode #18.2 (2012)
It's got a 4-barrel carburetor, dual exhaust, and Nanobrock intakes.มันมีคาร์บูเรเตอร์แบบสี่ท่อ ท่อไอเสียแบบคู่ และท่อนาโน Black Cherry (2012)
Carburetor.- คาร์บูเรเตอร์ We Are Family (2013)
Something to do with the carburetor. So...มันเกี่ยวกับคาร์บูเรเตอร์ ก็เลย.. The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
It's the carburetor. It wouldn't happen with a Spanish car.มันเป็นเครื่องคาร์บูเรเตอร์ รถสเปนไม่น่าเป็นแบบนี้เลย Guernica (2016)
- How long? - Well, I can rebuild a carburetor, but boats aren't really my forte.สูบพวกตะกอนนี้ออกแล้วดูว่าระบบกรองยังทำงานได้อยู่รึป่าว นานแค่ไหน คือฉันสร้างคาร์บูเรเตอร์ได้ Ouroboros (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คาร์บูเรเตอร์[n.] (khabūrētoē) EN: carburettor ; carburetor (am.)   FR: carburateur [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carburetor[N] คาร์บูเรเตอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carburetor(คาร์'บะเรเทอะ) n. เครื่องผสมไอเชื้อเพลิงกับอากาศให้ได้สารผสมที่สันดาปหรือระเบิดได้,คาร์บูเรเตอร์, See also: carburetion n.
carburettor(คาร์'บะเรเทอะ) n. เครื่องผสมไอเชื้อเพลิงกับอากาศให้ได้สารผสมที่สันดาปหรือระเบิดได้,คาร์บูเรเตอร์, See also: carburetion n.

English-Thai: Nontri Dictionary
carburettor(n) คาร์บูเรเตอร์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top