Search result for

คางคก

(29 entries)
(0.0542 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คางคก-, *คางคก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คางคก[N] toad, Example: สัตว์เลื้อยคลานจำพวกจิ้งเหลน แย้ กบและคางคกชอบกินแมลงเป็นอาหาร, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์สี่เท้าสะเทินน้ำสะเทินบกในวงศ์ Bufonidae รูปร่างคล้ายกบ ผิวหนังเป็นตุ่มขรุขระ เคลื่อนที่โดยการย่างเดินและกระโดดหย่งๆ ในประเทศไทยมีหลายชนิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คางคกน. ชื่อสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกในสกุล Bufo วงศ์ Bufonidae รูปร่างคล้ายกบ ผิวหนังเป็นตุ่มขรุขระ ภายในตุ่มมียางเหนียวซึ่งมีพิษต่อเนื้อเยื่ออ่อน เรียกว่า ยางขาว เคลื่อนที่โดยการย่างเดินและกระโดดหย่ง ๆ ในประเทศไทยมีหลายชนิด เช่น คางคกบ้าน ( B. melanostictus Schneider) คางคกป่า ( B. macrotisBoulenger) .
คางคกน. ชื่อปลาไม่มีเกล็ดชนิด Batrachoides grunniers (Bloch) และ Batrachomoeus trispinosus (Günther) ในวงศ์ Batrachoididae ปากกว้าง หัวทู่แบนลง ลำตัวกลมยาว มีสีนํ้าตาลเป็นด่างดวงทั่วไป ขนาดยาวได้ถึง ๓๐ เซนติเมตร ครีบท้องอยู่เยื้องไปข้างหน้าครีบอก หางกลม เฉพาะชนิดแรกมีรูที่มุมบนด้านในของครีบอก อาศัยอยู่ตามพื้นท้องทะเล, กบ บู่ทะเล ผีหลอก หรือ อุบ ก็เรียก.
คางคกน. ชื่อว่านชนิดหนึ่ง ต้นและหัวเหมือนอุตพิด คันจัด ใช้เพื่อให้อยู่ยงคงกระพันชั่วเบา.
คางคกขึ้นวอน. คนที่มีฐานะตํ่าต้อย พอได้ดิบได้ดีก็มักแสดงกิริยาอวดดีลืมตัว.
คางคกหัวจีบดู คางคกไฟ.
คางคกไฟน. ชื่อสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกชนิด Bufo parvus Boulenger ในวงศ์ Bufonidae ขนาดลำตัวเล็กที่สุดในกลุ่มคางคกที่พบในประเทศไทย บนหัวมีเส้นนูนเป็นสันโค้งตามความยาวของหัวคล้ายวงเล็บ ๒ เส้น ในช่วงฤดูผสมพันธุ์เพศผู้จะเปลี่ยนสีผิวหนังเป็นสีแดง จึงมีผู้เรียกว่า คางคกไฟ, คางคกหัวจีบ ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Toadsคางคก [TU Subject Heading]
Bufo Aguaคางคกชนิดใหญ่ [การแพทย์]
Bufo Arenarumคางคก,คางคกตัวผู้ [การแพทย์]
Bufo Vulgarisคางคกทั่วๆไป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm afraid this potion tastes like toad water but it'll get you back on your feet.ผมเกรงว่ายานี่จะมีรสชาติเหมือนน้ำคางคก แต่มันจะทำให้ท่านกลับมาแข็งแรงได้ Valiant (2008)
on your belly like a toad.Nให้เหมือนคางคกเลยนะ Gamer (2009)
One day, God gave the jar to a frog and a toad to guard it from harm while he went off to create something more fantastic.วันหนึ่งพระเจ้าให้โถนั้นแก่กบและคางคก เพื่อปกป้องมันจากอันตราย ในขณะที่เขาออกไปสร้างสิ่งอื่นๆที่มหัศจรรย์ Dead Like Me: Life After Death (2009)
Why he gave it to a frog and a toad, I'll never know.ทำไมเขาถึงให้มันแก่กบและคางคก ฉันไม่เคยจะรู้ Dead Like Me: Life After Death (2009)
If I choose this one and it's wrong, Arthur will end up as a toad.ถ้าข้าเลือกอันนี้ ถ้าข้าพลาด อาร์เธอร์จะกลายเป็นคางคก Sweet Dreams (2009)
The Magister... is a nasty little... anachronistic toad, a ridiculous remnant of the middle ages.อำมาตย์ เป็นเหมือนพวก คางคกเฒ่าที่น่าขยะแขยง Trouble (2010)
Also might have given said toad the impressionและนั่น อาจจำทำให้เจ้าคางคกน้อยตัวนั้น เชื่อว่า The Devil You Know (2010)
Toad eggs will cause nausea, and they can get you high.ไข่คางคกทำให้ท้องร่วงได้ และมันสามารถทำให้เหมือนเมายา Now What? (2010)
Aye. Poison from the innards of poisonous toads.ใช่ มันอาบพิษของคางคก Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
I don't like toads.ข้าไม่ชอบคางคก Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
♪ I've kissed princes and toads ♪#ฉันจูบมาหมด ทั้งเจ้าชาย ทั้งคางคกRumours (2011)
And if Chuck is destined to be my prince, why kiss any more toads?และถ้ามีชัคเป็นเจ้าชายของฉันแล้วล่ะก็ จะไปจูบคางคกอีกทำไม? The Kids Stay in the Picture (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คางคก[n.] (khāngkhok) EN: toad   FR: crapaud [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spadefoot toad[N] คางคกตระกูล Pilobatidae
toad[N] คางคก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paddock(แพค'ดอค) n. คอกข้างสนามม้า,กองแร่,กบ,คางคก
toad(โทด) n. คางคก,บุคคลน่ารังเกียจ,สิ่งที่น่า-เกลียด., See also: toadish adj. toadlike adj. toadishness n. toadless n.

English-Thai: Nontri Dictionary
toad(n) คางคก,คนน่าเกลียด,คนน่ารังเกียจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top