ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คันโยก

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คันโยก-, *คันโยก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คันโยก[N] lever, See also: controlling handle, Syn. คันบังคับ, Example: เด็กๆ สามารถกดปุ่มหรือโยกคันโยกไปมา เพื่อเล่นเกมตามความต้องการนั้นได้, Count unit: อัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, I wonder what would happen if I pulled this lever.เฮ้ ฉันสงสัยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้น ถ้าฉันดึงคันโยกนี้ คุณต้องไม่ทำอย่างนั้น Yellow Submarine (1968)
Stop. Get your hand off that lever.หยุด เอามือออกจากคันโยกนั่น V for Vendetta (2005)
You can't just put the drugs in, pull a lever, and expect a clear response.ใส่ยาลงไป ดึงคันโยก และได้ผลตามที่คาดหวัง Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
Switching.ดึงคันโยก.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
And-and that could be a tremolo arm, which means that those lines are from strings.แล้วก็ อันนั้น ก็อาจจะเป็นตัวคันโยก ซึ่งก็หมายความว่ารอยเส้นๆพวกนี้ก็ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
They've got three rows of incisors. Nykos are vicious.หรือปุ่ม หรือคันโยก แต่... Bylaw (2011)
Yes, there doesn't appear to be any seams or buttons or levers of any kind, but... take a look at this.ใช่แล้ว, ถึงมันจะไม่ปรากฏรอยต่อใดๆ ปุ่ม หรือ คันโยก อะไรก้แล้วแต่เหอะ , แต่ คุณลองดูนิสิ Nightfall (2011)
Hey, um... do you remember that handle on the other side of the wall?เฮ้ อืม.. ลูกจำคันโยกได้มั้ย? ที่อยู่ด้านนอกกำแพงนั่น Nightfall (2011)
Crawl through here and... pull down on that handle?คลานไปตามทาง และ.. ดึงคันโยกนั่นลงมา? Nightfall (2011)
Then you're gonna pull down on that handle as hard as you can, okay?จากนั้นก็ดึงคันโยกลงมา แรงที่สุดเท่าที่จะทำได้เลย โอเคมั้ย? Nightfall (2011)
Just use the toggles here to steer him and walk him.ใช้คันโยกตรงนี้บังคับ นี่ทิศทาง นี่สั่งเดิน Real Steel (2011)
It's easy, there are levers, they are downง่ายมาก มีคันโยกนะ มันนอนอยู่ Piranha 3DD (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rocker arm[N] คันโยก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
joystickก้านควบคุม <คำแปล>หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีสายเสียบต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องปลายทาง (terminal) มีคันโยก ทำหน้าที่เหมือนเมาส์ หมุนได้เป็นวงรอบ ใช้ควบคุมการเคลื่อนตัวไปในทิศทางต่าง ๆ ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ไปสู่จุดต่าง ๆ บนจอภาพ นำมาใช้กับการเล่นเกมเท่านั้น
rocker armn. คันโยก,เพลาโยก

English-Thai: Nontri Dictionary
rocker(n) คันโยก,เครื่องร่อนแร่,คานกระเดื่อง,คนไกวเปล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
レバー[ればー, reba-] (n) คันโยก, คันบังคับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top