ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คัดสรรจาก

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คัดสรรจาก-, *คัดสรรจาก*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา คัดสรรจาก มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *คัดสรรจาก*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
choose from[PHRV] คัดเลือกจาก, See also: คัดสรรจาก, Syn. select from
cull from[PHRV] คัดเลือกจาก, See also: คัดสรรจาก
eclectic[ADJ] ซึ่งสรรหาจากแหล่งต่างๆ, See also: ซึ่งคัดสรรจากสิ่งที่ดีที่สุด, ซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่เลือกหาจากแหล่งต่างๆ, Syn. selective
pick from[PHRV] คัดเลือก, See also: เลือกจาก (กลุ่ม), คัดสรรจาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top