ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คะแนนนิยม

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คะแนนนิยม-, *คะแนนนิยม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คะแนนนิยม[N] popularity, Syn. คะแนนเสียง, คะแนนสนับสนุน, Example: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแทบทุกคนได้หยิบยกเอาการแก้ไขปัญหานี้เป็นนโยบายสำคัญหรือเรียกร้องคะแนนนิยมจากประชาชนชาวกรุงเทพฯ, Thai definition: ความนิยมที่แสดงออกว่ามีมากน้อยเพียงไร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คะแนนนิยมน. ความนิยมที่แสดงออกว่ามีมากน้อยเพียงใด.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's striving for popularityเธอมุ่งมั่นเพื่อคะแนนนิยม GTO (1999)
It's starting to show up in the polls.แล้วมันก็เริ่มส่งผลต่อคะแนนนิยมของฉัน Chapter One 'Genesis' (2006)
No delusions.ไม่มีการลวงตา มันเป็นการคัดเลือกจากคะแนนนิยม Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
It's more than a popularity contest.มันเป็นมากกว่าการแข่งขันด้านคะแนนนิยม Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
Well, it's not a popularity contest, it's an unpopularity contest 'cause you rocked the freak vote.เอาละ,มันไม่ใช่การแข่งขันด้วยคะแนนนิยม มันไม่ใช่การแข่งขันด้วยคะแนนนิยม เพราะคุณโกงคะแนน Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
I don't win too many popularity contests.ฉันไม่ได้ชนะการแข่งขันโดยคะแนนนิยมมากนัก Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
They're innocent.คะแนนนิยมจะทำให้ผมต้อง ผูกมัดกับเรื่องไร้สาระนี้ Chapter Twenty-One 'The Hard Part' (2007)
- Today's religion. - Preachment by popularity polls.ศาสนาวันนี้ ธรรมเทศนาโดยคะแนนนิยม Sex Trek: Charly XXX (2007)
lame-ass politician rants about gun control, he cries.คะแนนนิยมการเมืองอยู่กับการควบคุมปืน เค้าจะร้อง Shoot 'Em Up (2007)
And it is your destiny, Nathan, to be the leader who uses this event to rally a city, a nation, a world.เอาละ,ผมไม่ได้หมายความว่า จะโยนผ้ายอมแพ้ แต่ถ้าคุณไม่ได้สังเกต คะแนนนิยมผมตกลง Chapter Nineteen '.07%' (2007)
Oh.คะแนนนิยมจะทำให้ผมต้อง ผูกมัดกับเรื่องไร้สาระนี้ Chapter Twenty-Two 'Landslide' (2007)
Well, I guess dead kid rates a special greeting from the mayor, huh?แม่คิดว่าคนตาย ช่วยเพิ่มคะแนนนิยมจากนายกได้ว่าไหม Under Control (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top