ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คอน

   
98 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คอน-, *คอน*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
as far as, I’m concerned[แอส ฟาร์ แอส แอม คอนเซิน] เท่าที่ผม/ดิฉันเกี่ยวข้อง เท่าที่ผม/ดิฉันเป็นห่วง
sweetheart contract[สวีทฮ็าร์ต คอนแทร์คท์] (phrase ) หากแปลกันตรงๆ คือ "สัญญารัก" ในเนื้อหาชองสิทธิการจ้างงาน สามารถอธิบายว่าป็นข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับเจ้าพนักงานสหภาพแรงงานที่ซึ่งอำนวยผลประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายบนค่าใช้จ่ายของพนักงาน In the context of employment rights, a sweetheart contract can describe a deal between an employer and trade union officials which benefits them both at the expense of employees.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอน[V] carry, See also: take, Syn. แบก, หาม, Example: พ่อกำลังเตรียมตัวออกไปดักหนู บนบ่าพ่อคอนกับดักที่ทำด้วยกระบอกไม้ไผ่สั้นๆ จำนวนหลายกระบอก, Thai definition: เอาสิ่งของห้อยที่ปลายคานข้างเดียวแล้วแบกบ่าพาไป, ใช้ปลายไม้ข้างหนึ่งคานสิ่งของไว้, เหยียดมือข้างหนึ่งจับปลายของที่หนักยกขึ้น
คอน[V] row, See also: paddle, oar, Example: เขาคอนเรือไปตลาด, Thai definition: พายเรือคนเดียว
คอน[ADJ] lopsided, See also: unbalanced, askew, Thai definition: หนักข้างหนึ่ง เบาข้างหนึ่ง
คอน[N] roost, See also: perch, Example: นกพิราบสีขาวกระโดดจากหลังคาลงเกาะคอนหน้ากรงที่ทำด้วยลวดตาข่าย, Thai definition: ไม้ที่ทำไว้ให้นกจับ, กิ่งไม้ที่นกจับ
คอนดอม[N] condom, See also: prophylactic, Syn. ถุงยางอนามัย, Example: ปัจจุบันเชื่อว่าคอนดอมเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ที่จะใช้ป้องกันโรคเอดส์อย่างได้ผล, Count unit: อัน, Thai definition: ถุงหุ้มลึงค์ในการสังวาสเพื่อคุมกำเนิด, Notes: (อังกฤษ)
คอนกรีต[N] concrete, Example: ลานซีเมนต์กว้างข้างบันไดมีป้อมยามรักษาการณ์สร้างเป็นคอนกรีตสวยงาม, Thai definition: วัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วยซีเมนต์ ทราย หิน และน้ำ ผสมเคล้าเข้าด้วยกัน เมื่อแห้งแข็งตัวแล้วจะเป็นวัสดุที่แข็งมาก, Notes: (อังกฤษ)
คอนแวนต์[N] convent, Example: เธอเรียนที่โรงเรียนคอนแวนต์ตั้งแต่ชั้นอนุบาล, Thai definition: สถานที่พำนักของนางชีในศาสนาคริสต์นิกายโรมันทาคอริก และเรียกโรงเรียนที่ชีในสำนักนั้นๆ ตั้งขึ้นและเป็นผู้ดำเนินการสอนว่า โรงเรียนคอนแวนต์, Notes: ภาษาอังกฤษ
คอนเสิร์ต[N] concert, Syn. การแสดงดนตรี, Example: สมาคมดนตรีจัดประกวดคอนเสิร์ตในช่วงเดือนมิถุนายนนี้, Thai definition: การแสดงดนตรีสากลแบบหนึ่ง ใช้เครื่องดนตรีวงใหญ่ อาจมีนักร้องประสานเสียงด้วย, Notes: (อังกฤษ)
คอนเดนเซอร์[N] condenser, Example: การบรรจุไฟเข้าในคอนเดนเซอร์จะกินเวลาหลายวินาที, Thai definition: เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้สำหรับเก็บประจุไฟฟ้าไว้ได้เป็นปริมาณมากกว่าแผ่นตัวนำธรรมดาที่มีขนาดเท่ากัน, Notes: ภาษาอังกฤษ
คอนแทคเลนส์[N] contact lens, Syn. เลนส์สัมผัส, Example: ่คอนแทคเลนส์เป็นเลนส์ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการหล่อเลี้ยงน้ำตาตลอดเวลา, Count unit: คู่, Thai definition: แผ่นพลาสติกหรือแก้วบางใสรูปโค้งตามรูปตา ใส่ปิดบนตาดำเพื่อแก้ไขความบกพร่องของการเห็น แทนการสวมแว่นสายตา, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คอนน. ไม้ที่ทำไว้ให้นกหรือไก่จับ, กิ่งไม้ที่ผึ้งเกาะทำรัง.
คอนว. หนักข้างหนึ่งเบาข้างหนึ่ง.
คอนก. เอาสิ่งของห้อยที่ปลายไม้คานหรือปลายไม้เพียงข้างเดียวแล้วแบกบ่าพาไป
คอนเหยียดแขนข้างหนึ่งแล้วเอามือจับปลายของที่หนักยกขึ้น.
คอนกรีตน. วัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วยซีเมนต์ ทราย หิน และนํ้า ผสมเคล้าเข้าด้วยกัน เมื่อแห้งแข็งตัวแล้วจะเป็นวัสดุที่แข็งมาก.
คอนกรีตอัดแรงน. คอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้กรรมวิธีดึงเหล็กเส้นให้ยืดตัวเต็มที่ก่อนแล้วจึงหล่อคอนกรีตหุ้ม เพื่อให้รับนํ้าหนักได้ดียิ่งขึ้น.
คอนกรีตเสริมเหล็กน. คอนกรีตที่ใช้เหล็กเส้นหรือตะแกรงเหล็กเสริมภายในเพื่อเพิ่มความแข็งแรง.
คอนาคน. ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์เชษฐา มี ๑๔ ดวง, ดาวงาช้าง ดาวช้างใหญ่ ดาวแพะ หรือ ดาวเชฏฐะ ก็เรียก.
คอนเดนเซอร์น. เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้สำหรับเก็บประจุไฟฟ้าไว้ได้เป็นปริมาณมากกว่าแผ่นตัวนำธรรมดาที่มีขนาดเท่ากัน.
คอนเรือก. พายที่ท้ายเรือคนเดียว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bare concreteคอนกรีตเปลือย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conchoidคอนคอยด์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
chondriosomeคอนดริโอโซม [มีความหมายเหมือนกับ mitochondria] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
working condyleคอนดายล์งาน [ดู rotating condyle ประกอบ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
balancing condyle; non-working condyleคอนดายล์ดุล [ดู orbiting condyle ประกอบ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-working condyle; balancing condyleคอนดายล์ดุล [ดู orbiting condyle ประกอบ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
rotating condyleคอนดายล์หมูน [ดู working condyle ประกอบ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
orbiting condyleคอนดายล์โคจร [ดู balancing condyle; non-working condyle ประกอบ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
indented contourคอนทัวร์เบี่ยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conulariidคอนูลาริด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concreteคอนกรีต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
High srength concreteคอนกรีตกำลังสูง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Lightweight concreteคอนกรีตน้ำหนักเบา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Concrete blocksคอนกรีตบล็อก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fly ash concreteคอนกรีตผสมขี้เถ้าลอย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reinforced concreteคอนกรีตเสริมเหล็ก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Precast concreteคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Prestressed concreteคอนกรีตอัดแรง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric contactorsคอนแทกเตอร์ไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric current converterคอนเวอร์เตอร์ [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Conlan!คอนแลน! Creed (2015)
Monte Carlo. "Constantinopolee."มอนทีคาโล คอนสแตนติ Pinocchio (1940)
It's too big for your neck?หลวมไม่พอดีคอนายสิท่า The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Not a Sicilian. I think he's going to be consigliere.ไม่ซิซิลี ฉันคิดว่าเขาจะเป็นคอนซีล The Godfather (1972)
Make time, Consigliere. Get in the car.ทำให้เวลา, คอนซีลโย ได้รับในรถ The Godfather (1972)
Well, Tom, you're consigliere. What do we do if the old man dies?ดีทอมคุณคอนซีล ทำในสิ่งที่เราทำอย่างไรถ้าคนเก่าตาย? The Godfather (1972)
Not this time, Consigliere.ไม่ได้เวลานี้คอนซีลโย The Godfather (1972)
If I had a Sicilian wartime consigliere, I wouldn't be in this shape!ถ้าผมมีคอนซีลสงครามซิซิลีฉันจะไม่อยู่ในสภาพนี้ The Godfather (1972)
-Shut up, Connie...- หุบปากคอนนี่ ... The Godfather (1972)
It's all right, Taggart. Just a man and a horse being hung out there.ไม่ต้องกลัวนะ แค่คนกับม้าถูกแขวนคอน่ะ Blazing Saddles (1974)
Connecticut, Rhode Island, New Jersey. I'm all by myself out there.คอนเนคติกัต โรด ไอส์เเลนด์ นิวเจอร์ชีย์ มืผมจัดการอยู่คนเดียว Jaws (1975)
I am an out-of-controller!ฉันออกจากคอนโทรลเลอร์! Mad Max (1979)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอน[n.] (khøn) EN: roost ; perch   
คอน[v.] (khøn) EN: row   
คอน[v.] (khøn) EN: carry   
คอน[adj.] (khøn) EN: lopsided   
คอนกรีต[n.] (khønkrīt) EN: concrete   FR: béton [m]
คอนกรีตผสมสำเร็จรูป [n. exp.] (khønkrīt phasom samretrūp) EN: ready-mixed concrete   
คอนกรีตอัดแรง[n. exp.] (khønkrīt at raēng) EN: reinforced concrete   
คอนกรีตเสริมเหล็ก[n. exp.] (khønkrīt soēm lek) EN: ferro-concrete ; reinforced concrete   
คอนดอม[n.] (khøndǿm) EN: condom   FR: condom [m]
คอนดิชั่นเนอร์[n.] (khøndichannoē) EN: conditioner   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concert[N] คอนเสิร์ต, See also: การแสดงดนตรี, Syn. performance
concrete[N] คอนกรีต, Syn. cement
condo[N] คอนโด, See also: คอนโดมิเนียม, Syn. condominium
condominium[N] คอนโดมิเนียม, Syn. condo
console[N] คอนโซล, See also: ตำแหน่งด้านหน้ารถที่มีหน้าปัดต่างๆ อยู่
contact lens[N] เลนส์สัมผัส, See also: คอนแทคเลนส์
ferroconcrete[N] คอนกรีตเสริมเหล็ก, Syn. reinforced concrete
perch1[N] คอน, See also: ราวให้เกาะ, Syn. pole, rod
roost[N] คอนสำหรับนกเกาะนอน, Syn. aerie, perch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abscond(แอบสฺคอนดฺ') vi. หลบหนี
achondroplasia(แอคคอนโดรเพล' เซีย) n. ความบกพร่องของการเปลี่ยนจากกระดูกอ่อนเป็นกระดูก ทำให้ร่างแคระ. -achondroplastic adj.
air-condition(แอร์ คอนดิช' เชิน) vt. ปรับอากาศ,ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
anaconda(แอนนะคอน' ดะ) n. งูขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งในอเมริกาใต้, งูเหลือมหรืองูหลามขนาดใหญ่
ancon(แอง' คอน) n., (pl. -es) ข้อศอก, ข้อศอกค้ำมุมึก -anconal, anconeal, anconoid adj.
anno urbis conditae(อาน' โน อัวบิส คอน' ดิทิ) นับตั้งแต่วันสร้างเมือง (กรุงโรม A. U. C.)
archon(อาร์'คอน) n. หัวหน้าผู้พิพากษาในกรุงเอเธนส์สมัยโบราณ -archonship n.
au contraire(โอคอนแทร') fr. ตรงกันข้าม
cang(แคง) n. ขื่อคาที่สวมคอนักโทษ
cangue(แคง) n. ขื่อคาที่สวมคอนักโทษ

English-Thai: Nontri Dictionary
bacon(n) เนื้อหมูอบ,เนื้อหมูเค็ม,หมูเบคอน
cognac(n) เหล้าคอนยัก,เหล้าบรั่นดี
concert(n) การแสดงดนตรี,มโหรี,สังคีต,คอนเสิร์ต,การเห็นพ้องต้องกัน,ความร่วมมือ
concrete(n) คอนกรีต,ปูนซีเมนต์แข็ง
concrete(vt) ทำให้แข็ง,วางคอนกรีต,สร้างด้วยคอนกรีต
gallows(n) ตะแลงแกง,ที่แขวนคอนักโทษ
guillotine(vt) ประหารชีวิต,ตัดหัว,ตัดคอนักโทษ
perch(n) ราวเกาะ,คอนเกาะ,ที่เกาะ,ปลาชนิดหนึ่ง
roost(n) กรงนก,ที่พำนัก,คอนเกาะ,ราวเกาะ
ruff(n) ขนรอบคอนก,ผ้าแข็งพันคอ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
เมืองทองคอนโด (n) คอนโดสุดหรู ติดถนนแจ้งวัฒนะ

German-Thai: Longdo Dictionary
Konzept(n) |das, pl. Konzepte| หลักการ, คอนเซ็ปต์
Konzertsaal(n) |der, pl. Konzertsäle| ห้องแสดงคอนเสิร์ต
Säule(n) |die, pl. Säulen| เสา, แท่งคอนกรีต

French-Thai: Longdo Dictionary
écouter(vt) |je écoute, tu écoutes, il écoute, nous écoutons, vous écoutez, ils écoutent| ฟัง เช่น écouter un concert à la radio ฟังคอนเสิร์ตทางวิทยุ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top