ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คอตก

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คอตก-, *คอตก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอตก[ADV] crestfallenly, See also: downcastly, dejectedly, dispiritedly, discouragingly, Example: บรรณาธิการบริหารนั่งคอตกเหมือนคนหมดอาลัยตายอยาก, Thai definition: อาการที่หัวงุบลงมาแสดงอาการผิดหวัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คอตกว. อาการที่หัวงุดลงมาแสดงอาการผิดหวังเป็นต้น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why you got your 'eads down?จะนั่งคอตกหาอะไรกัน? The Love Guru (2008)
When the greendale human being is the cupid being,ยามนี้เองที่ตัวมาสคอตกรีนเดลเราจะกลายร่างเป็นกามเทพ Communication Studies (2010)
Yeah. 'There's been a shooting. A man's lying face-down at the Northlight end of Cobden Lane.'มีเหตุยิงกัน มีผู้ชายนั่งคอตกพิงกำแพง ตอนท้ายซอยเชื่อมถนนนอร์ทไลท์และคอบเดนเลนส์ Episode #1.2 (2010)
You dropped your scarf.คุณทำผ้าพันคอตก If You Ever Want a French Lesson... (2011)
♪ with his head hung low#พร้อมกับทำคอตกThe Role You Were Born to Play (2012)
Why are you so down?ทำไมนายถึงมาเดินคอตกอยู่ตรงนี้? Episode #1.2 (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอตก[adv.] (khøtok) EN: crestfallenly   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chapfallen(ชอพ'ฟอเลิน) adj. สลด,ระทมทุกข์,ขากรรไกรล่างห้อยย้อยลงมา,คอตก
crestfallen(เครสทฺ'ฟอเลิน) adj. ซึมเศร้า,คอตก,สลด, Syn. dejected
downcast(ดาว'คาสทฺ) adj. หดหู่ใจ,ตาละห้อย,คอตก n. การล้มลง,การฉิบหาย,ความหายนะ, Syn. despondent ###A. joyful,merriful

English-Thai: Nontri Dictionary
downcast(adj) เศร้าใจ,หดหู่ใจ,คอตก,ตาละห้อย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top